Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Sberbank: kontokorent pro jednotlivce

  1. Kontokorent - co to je?
  2. V číslech:
  3. Jak zařídit přečerpání v Sberbank?
  4. Jak zakázat přečerpání na kartě Sberbank?
  5. Jak používat přečerpání Sberbank?

Rozdíl mezi kreditní kartou a debetní kartou je zřejmý a zřídka způsobuje dotazy od uživatelů, na rozdíl od kontokorentních karet. Co je to kontokorent v Sberbank a jak jej používat - uvedeme více v tomto článku.

Co je to kontokorent v Sberbank a jak jej používat - uvedeme více v tomto článku

Kontokorent - co to je?

Jednoduše řečeno - Sberbank dává příležitost „jít do negativu“. Klientovi je přidělen malý limit, na který můžete snížit zůstatek karty s povinným splácením na další plat.

Kontokorent je produkt pro mzdové zákazníky, kteří pracovali v organizaci minimálně 3-6 měsíců. Dostupný limit kontokorentu závisí na mzdě - obvykle je to asi 10% pro zaměstnance a až 20% pro manažery.

V číslech:

  • Pracovníci schválí „minus“ na 4-5 tisíc,
  • Úřady zvýšit limit - až 10-15 tisíc.
  • Maximální kontokorentní částka je 30 tisíc rublů.

V každém případě je limit individuální! Banka bere v úvahu úvěrovou historii, finanční zátěž, stabilitu příjmů a další faktory.

Kontokorent není půjčka! Dluh nebude odepsán ve stejných podílech - bude splacen zcela z nejbližšího převodu mezd. Ale - po dobu použití skutečně vypůjčených prostředků je klient povinen zaplatit úroky vypočtené ze sazby 18% ročně.

Jak zařídit přečerpání v Sberbank?

Jak zařídit přečerpání v Sberbank

Kontokorentní služba je zajímavá pro ty zákazníky, kteří neplánují dlouhodobě půjčovat peníze z banky, nechtějí být v pokušení velkými limity kreditních karet, ale někdy cítí potřebu malé půjčky na výplatu. Debetní karta s kontokorentním úvěrem Sberbank je pouhým případem, kdy můžete za měsíc „zasáhnout“ peníze za úvěr ve výši 1,5% přeplatku měsíčně.

Služba je opravdu atraktivní a mnozí se ptají - Sberbank overdraft jak se připojit přes Sberbank online ? Proč na webových stránkách banky neexistuje taková služba? Protože to není masová nabídka. Vedení organizace mzdových služeb dostává nejčastěji takovou individuální nabídku, aby spojila kontokorent s platovou kartou zaměstnanců Sberbank. V tomto případě jsou zaměstnanci informováni o dostupných příležitostech a manažer mzdy projektu pomáhá vyplnit dotazníky.

Běžný uživatel bankovní karty (ne méně než klasická) může také požádat o kontokorentní úvěr, který bance poskytne důkaz o její platební schopnosti - potvrzení o příjmech, výpisy z bankovních účtů.

Jak zakázat přečerpání na kartě Sberbank?

Pokud služba přestane být pro vás zajímavá, stačí jednoduše napsat žádost do kanceláře, která vydala kartu pro odpojení kontokorentu. Jelikož pro „úvěr“ nebyl otevřen samostatný účet, bude rychle odpojen bez jakýchkoliv potíží.

Jak používat přečerpání Sberbank?

Pro přečerpání účtu není nutná žádná zvláštní akce. Kartu používáte jako obvykle jako debetní kartu - v rámci dostupného limitu. Dluh je automaticky doplňován doplňováním karty.

V Sberbank je běžnější kontokorent pro právnické osoby - například když podnikatel zaplatí nákup a ví, že za pár dní může splácet malý „rozdíl“ - nepotřebuje půjčku. V krátkodobém horizontu využívá peníze banky a kryje dluh. Totéž platí pro jednotlivce, ale ve skromnějších objemech.

Související články:

Kontokorent - co to je?
Jak zakázat přečerpání na kartě Sberbank?
Jak používat přečerpání Sberbank?
Kontokorent - co to je?
Jak zařídit přečerpání v Sberbank?
Proč na webových stránkách banky neexistuje taková služba?
Jak zakázat přečerpání na kartě Sberbank?
Jak používat přečerpání Sberbank?

РекламаНовости