Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Како да го исклучите некое време на Интернет куќата ru. Како да го суспендирате Интернет Ростелеком преку вашата лична сметка. Како привремено да го исклучите телефонот од Ростелеком.

 1. Кога да се исклучи?
 2. Привремено исклучување
 3. Оневозможи засекогаш
 4. Често поставувани прашања и одговори:

Дали некогаш си заминал дома долго? На службено патување или одмор, да се преселиш на друго место без да го продаде старото живеалиште? Се разбира, во таква ситуација сакам да заштедам при плаќање комунални услуги . Една од таквите можности е суспендирањето на обезбедувањето телекомуникациски услуги од страна на "Ростелеком" или целосно напуштање на нив.

Потрошувачот има голем број на права што треба да ги знае за да можат да стапат на сила. Сепак, не е доволно за Селма да им наложи на клиентите. Потребно е оној што одговара на нив исто така да знае што имаат. Често правниот сектор на компанијата ги знае овие права, но оној што зборува со клиентот не знае дека она што го бара е легално, вели тој. Добиваме многу поплаки од луѓе кои се обидуваат да ја откажат услугата, а тие не можат. Ова ќе биде основа за компанијата.

Корисници мобилна комуникација треба да знаат: на превозниците им е забрането да испраќаат рекламни пораки без претходна согласност и може да бидат откажани во секое време. Во припејд сметки, заостанатите кредити треба да се "ажурираат со секое ново надополнување". Пораките мора да бидат доставени во рок од една минута или повторно испратени во рок од 24 часа пред приемот. Ако тие не се, тие не можат да бидат отпишани.

Кога да се исклучи?

Постојат ситуации каде што потребата за фиксен телефон не е веќе подолг временски период. Главните причини за ова може да бидат промената на живеење со состојба на одржување на стариот стан, долго патување или патување. Во овој случај, претплатникот станува непрофитабилен да плати за уредот, кој тој не планира да го користи, а потоа мора да донесете одлука - исклучете домашен телефон од Ростелеком засекогаш или суспендирање на одржување на линија за неколку месеци.

Инсталирањето или поправката не може да потрае повеќе од 48 часа. За корисници широкопојасен пристап ако услугата е суспендирана повеќе од 30 минути, операторот е должен да ја намали пропорционалната вредност на сметката на клиентот. "Во случај на прекин во мрежна услуга, добавувачот мора да го пријави ова на корисници кои достигнале најмалку една недела однапред, покрај попустот на фактурата на денот на недостапноста", се вели во текстот.

Оние кои ги користат фиксни телефони , имаат право на преносливост во рок од пет работни дена, а давателите на услуги им се забранува да создадат секаков вид на лојалност на клиентите кон планот. Во случај на прекин на услугата, корисникот има право да добие кредит во однос на преостанатото време без телефонска линија.

Привремено исклучување

Оваа опција е идеална за оние кои планираат да поминат неколку месеци од дома, и затоа нема да ги користат комуникациските услуги на Rostelecom. Во овој случај, треба да ја прекинете работата на вашиот домашен телефон. Уредот ќе биде исклучен за одреден период, а претплатникот ќе плати само за одржување на телефонската линија и неговата содржина. Висината на надоместокот ќе биде минимална.

Постојат два начини да се прекине услугата:

 1. Посетете ја канцеларијата на компанијата и напишете изјава за прекин на услугата линија за одреден период.
 2. Испратете барање за суспендирање на обезбедувањето услуги за одреден период.

Оневозможи засекогаш

Има случаи кога претплатникот претпочита да одбие да комуницира целосно. Во овој случај, линијата станува недостапна засекогаш или додека претплатникот не сака повторно да склучи договор со компанијата. Во оваа ситуација, повторната врска ќе биде платена, а клиентот ќе добие нов број.
Има случаи кога претплатникот претпочита да одбие да комуницира целосно

Имајте на ум дека пред да напишете изјава, треба да се консултирате со експерти. Мошне често телефонска линија Таа е нераскинливо поврзана со други телекомуникациски услуги и, со напуштање на телефонот, можете да го изгубите интернетот со интерактивна телевизија. Затоа вреди да се разјасни овој момент однапред.

Можете целосно да го исклучите вашиот домашен телефон од Ростелеком со пишување на апликација на соодветен примерок. Како и во случај на суспензија, ова може да се направи и на два начина:

 1. Посетете ја канцеларијата на компанијата и напишете изјава.
 2. Напишете и испратете апликација по препорачана пошта со известување за прием. Барањето означува податоци за пасош, место на регистрација, број на договорот и број на домашен телефон, датумот од кој сакате да одбиете услуги. Напишано е со рака.

Имајте на ум дека само претплатник кој склучил договор со компанија може да остави барање. На пример, ако жената склучила договор со компанијата, сопругот нема право да напише изјава - нема да се разгледува.
Имајте на ум дека само претплатник кој склучил договор со компанија може да остави барање

Често поставувани прашања и одговори:

1. Дали е можно да се исклучи домашниот телефон на Ростелеком преку Интернет?

За жал, постапката за оневозможување на домашниот телефон Ростелеком е невозможна. Можете да одбиете да ја користите линијата само со лично контактирање на компанијата или пополнување на апликација од страна препорачано писмо со изјава.

2. Каде да се оневозможи домашниот телефон на Ростелеком?

Домашниот телефон може да се исклучи со посета на една од канцелариите за врски и пишување соопштение за соодветен примерок.

Почитувани претплатници!

За ваша погодност, компанијата "Планета" воведува нова услуга достапни преку (RIS) - привремено прекинување на услугата. Сега, за да ја прекинете или продолжите услугата според Договорот, не мора да одите во канцеларија и да издадете писмена изјава: доволно е да направите електронска апликација преку Системот за порамнување и информирање.

Внимание! Во текот на денот, Претплатникот може да испрати повеќе од едно барање за привремено прекинување на услугата на Операторот. Тоа е, ако нарачате услуга за суспензија на услуги и одбиете тоа во истиот ден, ќе можете да издадете апликација за активирање на услугата не порано од почетокот на следниот ден.

Денот на поднесување електронска пријава за привремено прекинување на услугата се смета за прв ден на обезбедување на услуги и се зема предвид при повторното пресметување.

Денот на поднесување електронска пријава за одбивање на услугата и продолжување на услугата не се зема предвид при повторното пресметување

Износот на повторната пресметка се враќа на личната сметка на претплатникот месечно. За да се пресмета износот на повторната пресметка, операторот ја дели месечната претплата за користење на тарифата со бројот на денови во месецот за кој се врши повторна пресметка и се множи со бројот на денови на користење на услугата.

Во случај кога барањата за приклучување и за одбивање на услугата за привремено одложување на услугата биле поднесени во рок од еден ден, не се изврши повторна пресметка.

Терминот за користење на услугата го определува Претплатникот самостојно. Претплатникот може во секое време да ја продолжи услугата со одбивање на услугата. По неуспехот, операторот ќе ја врати услугата во рок од еден час.

Максималниот можен период на користење на услугата за привремено сервисирање е ограничен на терминот на Договорот со овој претплатник.

За времето на користење на услугата, Операторот резервира за Претплатникот средствата обезбедени во согласност со Договорот, вклучувајќи ја и линијата за комуникација.

Надоместокот за нарачување на услугата се наплаќа доколку Претплатникот повторно активира оваа услуга порано од 90 дена по завршувањето на претходното привремено прекинување на услугата. Во овој случај, операторот наплатува за услугата во согласност со ценовникот. Висината на надоместокот се задолжува од личната сметка на претплатникот во моментот на нарачката на услугата.

За ваша погодност, Планета воведува нова услуга достапна преку Системот за порамнување и информирање - привремено прекинување на услугата.

Сега, за да ја прекинете или продолжите услугата според Договорот, не мора да одите во канцеларија и да издадете писмена изјава: доволно е да направите електронска апликација преку Системот за порамнување и информирање.

Внимание! Во текот на денот, Претплатникот може да испрати повеќе од едно барање за привремено прекинување на услугата на Операторот. Тоа е, ако нарачате услуга за суспензија на услуги и одбијте го истиот ден, ќе можете да издадете апликација за активирање на услугата не порано од следниот ден.

Само месечната претплата за користење на тарифата наплатена од личната сметка на претплатникот се пресметува. Цената на другите услуги што ги обезбедува Операторот не е предмет на повторна пресметка. Повторното пресметување на месечната претплата за користење на тарифата се врши во согласност со следните правила:

 • Денот на поднесување електронска пријава за привремено прекинување на услугата се смета за прв ден на обезбедување на услуги и се зема предвид при повторното пресметување.
 • Денот на поднесување на електронската пријава за одбивање на услугата и продолжување на услугата не се зема предвид при повторната пресметка.
 • Износот на повторната пресметка се враќа на личната сметка на претплатникот месечно. За да се пресмета износот на повторната пресметка, операторот ја дели месечната претплата за користење на тарифата со бројот на денови во месецот за кој се врши повторна пресметка и се множи со бројот на денови на користење на услугата.
 • Во случај кога барањата за приклучување и за одбивање на услугата за привремено одложување на услугата биле поднесени во рок од еден ден, не се изврши повторна пресметка.

Терминот за користење на услугата го определува Претплатникот самостојно. Претплатникот може во секое време да ја продолжи услугата со одбивање на услугата. По неуспехот, операторот ќе ја врати услугата во рок од еден час.

Максималниот можен период на користење на услугата за привремено сервисирање е ограничен на терминот на Договорот со овој претплатник. За времето на користење на услугата, Операторот резервира за Претплатникот средствата обезбедени во согласност со Договорот, вклучувајќи ја и линијата за комуникација.

Услугата за привремено прекинување на услугата се обезбедува бесплатно на претплатниците на Планета Компани, ако поминале повеќе од 90 дена од крајот на претходната привремена суспензија.

Надоместокот за нарачување на услуга се наплаќа доколку Претплатникот ја активира оваа услуга порано од 90 дена по завршувањето на претходното привремено прекинување на услугата. Во овој случај, операторот наплатува за услугата во согласност со ценовникот. Висината на надоместокот се задолжува од личната сметка на претплатникот во моментот на нарачката на услугата.


Кога да се исклучи?
На службено патување или одмор, да се преселиш на друго место без да го продаде старото живеалиште?
Кога да се исклучи?
1. Дали е можно да се исклучи домашниот телефон на Ростелеком преку Интернет?
2. Каде да се оневозможи домашниот телефон на Ростелеком?

РекламаНовости