Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Si të bëni një telefonatë të fshehur me një megafon. Si ta fikni shërbimin "Hidden Number" në Megafon

  1. Shërbimi i telefonit të thirrësit nga Megafoni
  2. Identifikuesi i lidhjes së telefonit të thirrjes nga Megafoni
  3. Si të aktivizoni shërbimin Megafon "Superlord Number"
  4. Kostoja e përdorimit të shërbimit SuperAON Megaphone
  5. Si të çaktivizoni "SuperAON" në Megafon

Ka raste kur absolutisht nuk duam që partia e thirrur ta njohë numrin tonë të telefonit. Për raste të tilla, Megafon ka nisur dy shërbime që ju lejojnë të bëni numrin tuaj të padetyrueshëm për bashkëbiseduesin tuaj.

1. "Anti-AO Single". Është projektuar për të fshehur numrin tuaj nga pala e thirrur për një telefonatë.


Kostoja e një përdorimi të këtij shërbimi është 7 rubla. Shuma zbritet nga llogaria kur vendoset një lidhje.

Ka dy mënyra për të aktivizuar shërbimin "Single Anti-AON":

- për të thirrur, thirrni numrin e parapaguesit me dorë në formën "# 31 # subscriber number" dhe shtypni telefonatën. Numri i parapaguesit thirret si në një telefonatë normale, në formën e një kombinimi prej 11 shifrorësh. Numri mund të fillojë nga të dyja 8 dhe +7.

- Në cilësimet e telefonatave në telefonin tuaj, zgjidhni artikullin "Transferoni numrin tuaj" dhe kontrolloni opsionin "Jo" në të. Kur bëni një telefonatë, numri juaj Megafon do të fshihet. Pas komisionit, mos harroni të ktheheni te ky artikull dhe zgjidhni opsionin e mëparshëm "Po" ose "Set by the network" në të. Përndryshe, çdo herë që telefononi, do të përdorni shërbimin "Një herë Anti-AON".

Ju mund ta çaktivizoni "Single Anti-AON" me komandën * 105 * 499 #.

2. "Numrat anti-identifikues". Shërbimi ju lejon të fshehni numrin tuaj nga të gjithë telefonuesit që ju telefononi, me përjashtim të atyre që kanë opsionin "SuperAON".


Kostoja e lidhjes së shërbimit është 10 rubla. Tarifa e abonimit për përdorimin e saj - 5 rubla.

Ju mund të aktivizoni shërbimin e ID Anti-Caller duke dërguar një SMS bosh në numrin 000105501 ose duke përdorur komandën USSD * 105 * 501 #. Për të çaktivizuar, shtypni komandën * 105 * 501 * 0 #.


Ndoshta të gjithë të paktën një herë në jetën e tij morën një telefonatë nga një numër i fshehur. Pavarësisht nga ajo që dukej në përgjigje të "Hello", parapaguesi do të dojë të dijë se kush e ka quajtur atë. Në këtë situatë do të jetë e dobishme të dini se si të përcaktoni numri i fshehur në megafon. Kjo mund të bëhet në disa mënyra, të cilat do të diskutohen më tej.

Shërbimi i telefonit të thirrësit nga Megafoni

Shërbimi Super Caller ID Megafon ju lejon të gjeni numrin e telefonit të thirrjes hyrëse, edhe nëse parapaguesi zgjedh për të fshehur këtë informacion. Ata abonentë do të duan të aktivizojnë shërbimin. Kush shpesh duhet të merret me thirrjet nga numrat e fshehur. ID Super Caller Megafon është në dispozicion për të gjithë klientët e kompanisë, nga rruga, opsioni është i disponueshëm edhe në roaming.

Shërbimi do t'ju lejojë të identifikoni të gjitha numrat që thërrasin nga MegaFon dhe madje edhe operatorë të tjerë. Në mënyrë që të gjeni numrin e telefonit ju duhet të hyni në listën e kontakteve të pajtimtarit dhe në këtë format # 7926 shifrat e mbetura të numrit #. Herën tjetër, numri i telefonuesit do të shfaqet në ekranin e telefonit celular.

Kur të mendoni se si të lidhni një ID Megafon super telefonuesi, duhet të siguroheni se modeli i telefonit ekzistues e mbështet atë. Informacione të hollësishme për këtë çështje mund të merren në faqen zyrtare të operatorit.

Identifikuesi i lidhjes së telefonit të thirrjes nga Megafoni

  • Dërgo një mesazh me tekst në numrin 5502 ;
  • Në tastierën e telefonit tuaj celular formoni kombinimin * 502 # dhe shtypni butonin e thirrjes.

Shërbimi "Super Caller ID" paguhet, dhe kjo duhet të merret parasysh përpara se të urdhërohet. Kostoja e përdorimit të ID-së së telefonuesit Megafon është 150 rubla dhe kjo shumë do të tërhiqet çdo muaj. Përkundër faktit se shërbimi paguhet, përdoret nga shumë, sepse në sajë të saj mund të identifikoni një numër telefoni të fshehur. Nëse nuk ka një sasi të mjaftueshme në llogari, shërbimi do të pezullohet përkohësisht derisa parapaguesi të rimbush llogarinë.

Shumë shpesh, telefoni celular merr telefonata, numri i të cilave nuk shfaqet. Kjo do të thotë që pajtimtari që ju bën thirrje përdor shërbimin e fshehjes së numrit të celularit "".

Së bashku me këtë shërbim, kompania megafon ofron abonentëve të saj një shërbim tjetër që lejon të deklasifikojë numrat e fshehur të telefonuesit, quhet "".

Siç thonë ata, vetë e shpiku problemin dhe vetë propozuan zgjidhjen e tij. Ky shërbim mund të lidhet me çdo përdorues të operatorit të operatorit celular, pavarësisht nga forma e shërbimit.

Megjithatë, kostoja e përdorimit të këtij shërbimi nuk është shumë e lirë. Vlen të kushtohet vëmendja për faktin se shfaqja e numrit në hyrje mund të jetë në dy formate, e para në mënyrën e zakonshme - kjo do të thotë që numri nuk fshihet. E dyta, në formatin # numri i parapaguesit #, do të thotë se numri i pajtimtarit është i fshehur.

Për të shfaqur emrin e telefonuesit, ky numër duhet të futet në librin e telefonit pikërisht në këtë format dhe emri i telefonuesit do të shfaqet gjatë thirrjes tjetër. SuperON gjithashtu punon në roaming, është gjithashtu e mundur për të zbuluar numrat e fshehur që po telefonojnë nga operatorë të tjerë mobil në Rusi.

Si të aktivizoni shërbimin Megafon "Superlord Number"

Për të lidhur këtë shërbim, duhet të telefononi kërkesën USSD * 502 # në telefonin tuaj celular dhe shtypni butonin e thirrjes. Ju gjithashtu mund të përdorni shërbimin SMS për të lidhur ju duhet të dërgoni një mesazh tekst bosh në numrin 5502 .

Lidhja ndodh gjatë ditës, rezultati do t'i raportohet pajtimtarit në mesazhin e informacionit që do të vijë në numrin e tij.

Kostoja e përdorimit të shërbimit SuperAON Megaphone

Ky shërbim është një nga më të shtrenjtë, tarifa për përdorimin e saj është 1500 rubla në muaj. Lidhja me të është falas. Nëse parapaguesi nuk ka fonde të mjaftueshme për të paguar për shërbimin, atëherë veprimi i tij pezullohet.

Si të çaktivizoni "SuperAON" në Megafon

Për të shkëputur atë është e nevojshme të thirrni kërkesën USSD * 502 * 4 # në telefonin tuaj celular dhe pastaj shtypni butonin e thirrjes. Ju gjithashtu mund të përdorni shërbimin SMS, për këtë ju duhet të dërgoni një mesazh me tekstin OFF ose OFF në numrin e shkurtër 5502. Çaktivizimi ndodh brenda 24 orësh, për të cilin pajtimtari do të njoftohet nga mesazhi.

  • Për të marrë këshilla shtesë për punën e shërbimit është e nevojshme. Qendra e konsultimit do të ofrojë mbështetje informacioni për abonentët e saj 24 orë në ditë.

udhëzim

Çaktivizo shërbimin "Anti-caller ID" duke përdorur një komandë të posaçme USSD. Për ta bërë këtë, ndërsa në rrjetin "Megafon", shtypni simbolet e mëposhtme nga telefoni juaj celular: * 105 * 501 * 0 # dhe "Thirrje".

Brenda pak minutash, një mesazh shërbimi do të dërgohet në adresën tuaj për rezultatin e operacionit tuaj. Mos harroni se shkyçja e shërbimeve kryhet plotësisht falas dhe në çdo kohë.

Ju gjithashtu mund të përdorni ndihmën e një punonjësi të kompanisë celulare, për këtë ju duhet vetëm të vini në një nga zyrat ose zyrat përfaqësuese të këtij operatori. Specifikoni adresat në faqen zyrtare të internetit të Megafonit. Merrni informacion rreth vendndodhjes së zyrës duke telefonuar qendrën e shërbimit të klientit në numrin e shkurtër 0500.

Fshini "Numrat anti-identifikues" duke përdorur llogarinë tuaj personale. Për ta bërë këtë, shkoni te www.megafon.ru. Gjeni një lidhje me sistemin e vetë-shërbimit, i cili quhet "Udhëzues i Shërbimit" (gjendet në këndin e sipërm të djathtë). Pas kësaj, futni numrin e telefonit dhe fjalëkalimin tuaj individual që keni regjistruar më herët.

Pasi të keni hyrë në faqen e llogarisë suaj personale, gjeni menynë Shërbimet tabelore dhe Tarifën. Duke përdorur këtë sistem, ndryshoni listën e shërbimeve duke hequr numrin "Hidden Number". Në fund, sigurohuni që të konfirmoni operacionet e kryera.

Refuzoni shërbimin me telefonin tuaj celular. Për ta bërë këtë, shkoni te cilësimet e pajisjes, aktivizoni opsionin "Shfaqni ose transmetoni numrin tuaj". Pas kësaj, abonentët do të shohin se kush po i thërret.

Nëse shërbimi shkëputet falas, lidhja kushton 10 rubla. Nëse dëshironi të vazhdoni të përdorni "Identifikimin e thirrësit", përdorni këshillat e fundit.

Në rast se thirrjet nga numrat e fshehur pranohen në telefonin tuaj celular, kjo mund të nënkuptojë që ose ju nuk keni një ID të telefonuesit, ose një parapagues tjetër fsheh numrin e tij me qëllim. Në situatën e fundit, nuk mund të bëni asgjë, por lehtë mund të përballoni të parën, thjesht aktivizoni shërbimin "Caller ID ", i cili është në dispozicion për të gjithë operatorët kryesorë të telekomunikacionit.

udhëzim

Përdoruesit e rrjetit Beeline kanë në dispozicion dy numra të tërë për të aktivizuar shërbimin. Një prej tyre është numri i lirë i numrit 067409061, dhe i dyti është numri i kërkesës USSD * 110 * 061 #. Përdorimi i cilitdo prej këtyre numrave është i lirë, akuzat e kyçjes nuk paguhen as. Nga rruga, në mënyrë që ky shërbim të funksionojë si duhet, shënoni të gjithë numrat në librin tuaj të telefonit në formatin ndërkombëtar (domethënë, duhet të fillojë me +7, jo 8).

Në "MTS" ekziston edhe një shërbim që ju lejon të aktivizoni shërbimin "Caller ID ", që quhet "Asistenti i Internetit". Është gjithmonë në dispozicion në faqen kryesore të faqes zyrtare të operatorit (thjesht klikoni mbi një fushë të veçantë me të njëjtin emër, është e lehtë për t'u parë, është theksuar në të kuqe). Por mbani në mend se për autorizim në sistemin e vetë-shërbimit ju do të duhet një hyrje personale dhe fjalëkalim. Ju nuk keni nevojë të bëni asgjë për të marrë një hyrje, është tashmë numri i telefonit tuaj celular. Por për të marrë një fjalëkalim ju duhet të dërgoni një kërkesë USSD * 111 * 25 # ose telefononi një numër të shkurtër 1118. Pas formimit të numrit të një prej këtyre numrave, ndiqni udhëzimet e operatorit.

Pyetja juaj:

Si mund ta çaktivizoj shërbimin e Numrit të Hidden në Megafon?

Përgjigje magjistar:

Shumë shpesh, abonentët MegaFon përdorin shërbimin "Numri i Thirrësit". Kjo është bërë në mënyrë që në rast të një thirrjeje dalëse, përdoruesi mund të fshehë numrin e tij të telefonit. Kështu, operatori celular ju lejon të menaxhoni shërbimet e ofruara nga ai, në veçanti, në mënyrë të pavarur të aktivizoni ose të çaktivizoni disa opsione.

Për të çaktivizuar shërbimin "Numri i Thirrësit" që sot nuk është i nevojshëm, përdorni komandën speciale "USSD". Meqenëse jeni tashmë në rrjetin "Megafon", vetëm në kombinimin e numrave dhe simboleve duhet të telefononi në telefonin tuaj celular: * 105 * 501 * 0 # dhe shtypni butonin "Call".

Në vetëm disa sekonda, numri juaj i telefonit do të marrë një mesazh shërbimi që do t'ju japë informacion mbi rezultatet e operacionit. Ju mund ta fikni këtë lloj shërbimi pikërisht kur ju keni nevojë për të dhe, për më tepër, jeni absolutisht falas.

Nëse për ndonjë arsye ju nuk dëshironi ta shkëputni vetë shërbimin, përdorni ndihmën e një prej specialistëve të kompanisë celulare. Të gjitha që ju duhet është të vini në një nga zyrat përfaqësuese ose zyrat e kompanisë së operatorit tuaj celular. Adresat e tyre mund të specifikohen në faqen zyrtare të MegaFon. Merrni informacionin e nevojshëm për vendndodhjen e zyrës që ju nevojitet duke telefonuar në numrin e shkurtër "0500" në qendrën e shërbimit të klientit.

"Numri i identifikimit" mund të hiqet duke përdorur aftësitë e "Llogarisë personale". Vizito faqen www.megafon.ru. dhe zgjidhni lidhjen për të hyrë në sistemin e vetë-shërbimit - "Udhëzuesi i Shërbimit". Ju mund ta gjeni në këndin e sipërm të djathtë. Tani duhet të specifikoni numrin tuaj të telefonit dhe fjalëkalimin individual që keni regjistruar më herët.

Sa më shpejt që të arrini në faqen e llogarisë suaj personale, zgjidhni Shërbimet tab dhe tarifat. Ky sistem do t'ju lejojë të ndryshoni në mënyrë të sigurt listën e shërbimeve që ju janë dhënë më herët. Hiq opsionin "Numër i fshehur". Sigurohuni që të konfirmoni vendimin tuaj duke klikuar mbi opsionin e ofruar nga programi.

Ju gjithashtu mund ta ndaloni përdorimin e telefonit celular. Për ta bërë këtë, duhet të shkosh te cilësimet e pajisjes tënde dhe të aktivizosh opsionin "Shfaq ose transmetosh numrin tënd". Tani abonentët që po telefononi do të shohin se ata janë ata që po bëjnë thirrje.

Shërbimi është i shkëputur absolutisht falas, por lidhja e tij do t'ju kushtojë dhjetë rubla. Për përdorim të mëtejshëm të "Numrave anti-identifikues", mund të përdorni rekomandimin e fundit të sugjeruar.


РекламаНовости