Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Автоматизація для ОСАГО

  1. Влітку 2002 року відповідно до Федерального закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності...
  2. етап перший
  3. питання інтеграції
  4. етап другий
  5. Технічне рішення
Влітку 2002 року відповідно до Федерального закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» був заснований Російський Союз Автострахувальників, який включив в список своїх основних завдань формування і використання інформаційних ресурсів, що містять відомості про обов'язкове страхування, здійснення функцій з інформаційного та організаційно технічного забезпечення ОСАГО і ще ряд завдань, безпосередньо пов'язаних з ІТ.

Російський Союз автостраховиків об'єднує вітчизняні страхові компанії, що здійснюють обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. РСА - некомерційна організація, основні зусилля якої спрямовані на забезпечення взаємодії страховиків з усіх питань, пов'язаних з ОСАГО, формування правил професійної діяльності при здійсненні обов'язкового страхування, захист інтересів страховиків і прав страхувальників і потерпілих. Список основних завдань РСА:

  • формування і використання інформаційних ресурсів, що містять відомості про обов'язкове страхування;
  • здійснення функцій з інформаційного та організаційно-технічного забезпечення ОСАГО зі збору та обробки федеральних інформаційних ресурсів в області обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності;
  • надання членам Спілки консультаційних, інформаційних та інших послуг в галузі страхування автотранспортних засобів і відповідальності їх власників;
  • координація зусиль членів Спілки по боротьбі з шахрайством та іншими протиправними діями в області страхування автотранспортних засобів і відповідальності їх власників.

Практична реалізація цих завдань, так само як виконання головної місії РСА з організації взаємодії страхових компаній в частині ОСАГО неможливі без відповідних засобів автоматизації, тому на порядок денний відразу постало завдання створення комплексного програмного рішення для підтримки діяльності учасників системи обов'язкового страхування. У квітні 2003 року був проведений конкурс на розробку та впровадження автоматизованої інформаційної системи АІС РСА, переможцем якого стала компанія «Крок».

етап перший

АІС РСА реалізується як модульне рішення, що включає різні підсистеми. Проект впровадження проходить кілька етапів, на кожному з яких розробляється, тестується і вводиться в експлуатацію певна частина системи. На даний момент завершено перший етап проекту і ведуться роботи другої черги. Протягом перших років розробки системи діяльність по ОСАГО в країні перебувала, фактично в стадії формування, змінювалися правила роботи, які необхідно було враховувати в інформаційній системі, вносячи зміни в раніше прийняті рішення. Крім того, РСА як структура, яка взяла на себе задачу регулювання нового напрямку страхової діяльності, також була схильна до організаційним змінам. Проте влітку 2005 року була завершена розробка першої підсистеми АІС РСА - модуля обліку бланків суворої звітності (БСЗ).

«Однією з функцій Союзу є розподіл виготовлених друкарським способом бланків полісів ОСАЦВ по страховим компаніям і подальший контроль їх« життєвого циклу », - говорить начальник управління інформаційних технологій РСА Микола Косарєв. Зараз в страховому співтоваристві налагоджений контроль цього процесу вручну, однак масштаби країни, кількість філій і представництв страхових компаній, що почастішали випадки шахрайства з підробленими бланками - все це вимагає оперативного відстеження статусу страхового поліса з моменту передачі його в страхову компанію до кінця терміну його дії, включаючи псування поліса, його втрату і повернення. Саме для моніторингу цього процесу і призначений модуль БСО.

Система БСО дозволяє відстежувати стану спеціальних бланків страхових полісів і договорів страхування ОСАЦВ з певними ідентифікаційними номерами, починаючи з моменту їх передачі в страхову компанію. Для цього кожна компанія, підключена до АІС РСА, повинна враховувати статус полісів ОСАЦВ відповідно до єдиного життєвим циклом ( Мал. 1 ). В рамках підсистеми БСО реалізується пересилка страховою компанією поточного статусу поліса (договору страхування) в АІС РСА. Наприклад, коли поліс проданий страховиком клієнтові, дані про полісі вводяться в корпоративну інформаційну систему, яка пересилає в РСА відомості про те, що поліс номер такий-то «проданий». Якщо страхувальник втратив поліс і повідомив про це в свою страхову компанію, то поліс отримає статус «втрачений», який повинен бути переданий в підсистему АІС БСО. Таким чином дані про статус полісів накопичуються і регулярно актуалізуються, що дозволяє контролювати рух документів по ОСАГО.

Восени 2005 року була проведена дослідна експлуатація підсистеми БСО, в ході якої кілька страхових компаній виконали тестову передачу даних за полісами. Косарєв зазначає: «Був створений важливий прецедент. Дві компанії? Росгосстрах? ? Альфа-Страхування? на добровільній основі надали номери страхових полісів і їх стан ».

У цих компаніях налагоджений автоматизований облік полісів і демонструється відкритість в плані облікової політики полісів. На думку Косарєва, така позиція допоможе уникнути частих, на жаль, ситуацій, коли клієнта, який прийшов в компанію врегулювати страховий випадок, запитують, хто він такий, і звідки у нього цей поліс.

Достовірна і актуальна інформація про статус БСО в страхових компаніях становить великий інтерес для Державтоінспекції, оскільки дозволяє оперативно виявляти ситуації шахрайства, пов'язані з крадіжками бланків та укладенням нелегітимності договорів ОСАГО. Для надання цієї інформації співробітникам ГИБДД реалізована підсистема передачі даних про БСО в Федеральну інформаційну систему ГИБДД. В кінці минулого року ця підсистема пройшла тестову експлуатацію. Тепер співробітники Державтоінспекції на стаціонарних і мобільних постах зможуть в режимі реального часу перевіряти поліси на предмет їх легальності. У стаціонарних умовах ця перевірка виконується на звичайному комп'ютері, а на трасі - за допомогою мобільного комунікатора, на який інформація з підсистеми БСО АІС РСА надходить по бездротових каналах.

питання інтеграції

Інтеграція корпоративних систем страхових компаній з АІС РСА - досить важливе завдання для страхового ринку. У кожній із страхових компаній існують один або кілька програмних продуктів для обліку страхової діяльності та в ідеалі корпоративна система страховика повинна, як мінімум, враховувати первинну інформацію по ОСАГО (дані укладених договорів, збитки, поліси), а також реєструвати страхові випадки і вироблені виплати. Косарєв відзначає, що в страхових компаніях рівень автоматизації в частині ОСАГО дуже різний, аж до того, що певні операції взагалі ніяк не відбиваються в інформаційній системі, а проте для повноцінного функціонування АІС РСА в найближчій перспективі необхідно реалізувати підключення до підсистеми БСО всіх страхових компаній, що працюють на ринку ОСАЦВ. Саме тоді Союз отримає можливість ефективно контролювати рух і життєвий цикл більш 25 млн. Полісів автотранспортних засобів, що експлуатуються в РФ.

РСА розробив пакет регламентів, в яких визначено процес підключення страхових компаній до АІС РСА і їх подальшого інформаційної взаємодії. Технічне рішення для інтеграції систем страхових компаній і АІС вже реалізовано. Фахівцями «Крок» розроблені спеціальні програмні адаптери для об'єднання АІС РСА з обліковими системами страховиків. Навіть якщо компанія не має відповідного автоматизованого рішення, їй досить підготувати стандартний набір XML-даних і передати їх через надані адаптери.

етап другий

У травні 2006 року завершена розробка двох інших функціональних блоків АІС РСА: підсистеми обліку договорів страхування і підсистеми обліку страхової історії автомобілів ( «коефіцієнт бонус-малус», КБМ). У червні розпочато дослідну експлуатацію цих підсистем, у якій візьмуть участь компанії «Альфа-Страхування», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Росно» і «Руський світ».

Варто відзначити, що в консолідації і обробці інформації за страховими полісами і договорами страхування, що реалізуються в підсистемах БСО і обліку договорів, зацікавлені як РСА, так і страхові компанії, оскільки ці рішення дозволять виявити недобросовісних агентів і страхових брокерів. Додаткові вигоди обіцяє впровадження модуля КБМ - страхова історія безпосередньо впливає на вартість страховки і якщо, наприклад, потенційний страхувальник не мав страхових інцидентів, поліс йому може обійтися дешевше, і навпаки. Зараз таку інформацію кожна страхова компанія накопичує у власній, як правило, закритою базі, тому при переході клієнта від одного страховика до іншого можливість проаналізувати його страхову історію втрачається. Підсистема КБМ забезпечить продавця поліса інформацією про всіх страхових випадках, що сталися з даним автомобілем. Таким чином, перед страховиками відкривається можливість адекватного розрахунку страхових премій з урахуванням страхових історій клієнтів. Треба підкреслити, що система не надає ніяких персональних даних про страхувальника.

Технічне рішення

Коли перші функціональні блоки АІС РСА запрацюють на повну потужність, об'єднавши системи страхових компаній, що входять в Союз, в їх завдання входитиме регулярна обробка і зберігання істотних обсягів даних, оскільки необхідно вести облік страхових полісів і договорів для майже 30 млн. Фізичних та юридичних осіб . Потенційно висока інтенсивність запитів, завдання інтеграції географічно розподілених і структурно розрізнених масивів даних членів РСА, необхідність об'єднання з рішеннями інших відомств визначили архітектуру і вибір програмної платформи для АІС РСА. Для зберігання даних використовується СУБД Oracle, а базовими засобами проміжного шару є програмні продукти сімейства WebSphere - сервер додатків WebSphere Application Server і система WebSphere MQ, що реалізує транспорт для взаємодії між АІС РСА і страховими компаніями (рис. 2). За словами Олександра Малишева, керівника проекту АІС РСА в компанії «Крок», вибір продуктів IBM був обумовлений тим, що вони забезпечують необхідний рівень продуктивності і надійності системи і гарантують масштабованість - найважливіший фактор для АІС РСА, функціональність якої і ступінь інтеграції з зовнішніми системами будуть поступово розширюватися.

В АІС РСА можливо також застосування технології Web-сервісів, яку підтримує WebSphere, для забезпечення миттєвого взаємодії і передачі невеликих обсягів інформації за запитом з систем страхових компаній в АІС РСА і навпаки. З урахуванням значної распределенности джерел даних, взаємодія АІС РСА з корпоративними інформаційними системами страхових компаній (КІС СК) організовано на базі Web з використанням захищених каналів зв'язку. Доступ користувачів до функціональності системи реалізований також за допомогою Web-технологій - в якості інтерфейсу використовується набір HTML-сторінок, який проглядається за допомогою браузера. Користувачами системи будуть як співробітники РСА, так і фахівці страхових компаній. Але якщо в задачі перших входить тільки отримання потрібної інформації, то другі повинні цю інформацію надавати, використовуючи механізми інтеграції КІС СК і АІС РСА. Опора на стандарт XML дозволяє привести до спільного знаменника формати даних, що передаються з різних компаній.

У перспективі до страховиків як користувачів системи можуть приєднатися і їх клієнти. Уже зараз підсистема КБМ підтримує інформацію по страхової історії автомобіля, яка може представляти інтерес для страхувальників. Завдяки тому, що АІС РСА є Web-додатком, така інформація, в принципі, може бути надана через Internet. Надалі в результаті інтеграції АІС РСА з системами Федеральної служби страхового нагляду, МВС, Федеральної митної служби та інших державних відомств стане можливим отримання різних даних про транспортний засіб, наприклад, про його реєстрацію, проходження всіх необхідних митних процедур та іншої інформації, яку варто враховувати , скажімо, при купівлі автомобіля.

У запровадження АІС РСА з боку Союзу автостраховиків активну участь беруть дві структури: Управління інформаційних технологій і Комітет з інформаційних технологій. Перша структура складається з штатних співробітників РСА, а друга об'єднує керівників інформаційних служб страхових компаній, що входять в Союз, і є однією з основних важелів впливу страхових компаній на хід автоматизації всієї діяльності по ОСАГО.

Те, що закон про ОСАГО ще порівняно молодий, впливає і на практику автоматизації пов'язаної з ним діяльності. Як зазначає Косарєв, у багатьох країнах страхування автоцивільної відповідальності діє десятки років. Наприклад, в Німеччині обов'язкову автоцивілку ввели ще в 1939 році. Історично вироблена стабільність правил, що діють на ринку страхування в європейських країнах, створює хорошу можливість для автоматизації. У нас такої стабільності поки немає, що ускладнює завдання ІТ-підтримки ОСАГО. Але враховувати зарубіжний досвід, в тому числі і ближнього зарубіжжя, безумовно, можна і потрібно.

Дві компанії?
Росгосстрах?
??
Альфа-Страхування?

РекламаНовости