Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Кращі страхові компанії: яка страхова компанія краще і чому?

 1. ВТБ Страхування
 2. Росгосстрах
 3. СПАО РЕСО-Гарантія
 4. Страхова група СОГАЗ
 5. СГ АльфаСтрахование
 6. Страхова група «Згода»
 7. САО ТСК
 8. ТОВ «Група Ренесанс Страхування»Незначна сума, витрачена на поліс в базовому варіанті, дозволить уникнути істотних витрат в разі виникнення екстреної ситуації:Цим сакраментальним питанням задаються як новачки-страхувальники, так і досвідчені власники полісів, мали в минулому негативний досвід спілкування з однією або декількома страховими компаніями. Найчастіше цей негативний досвід пов'язаний з необгрунтованим очікуванням виплати після настання події, яка не є страховим випадком відповідно до купленим полісом. В інших випадках клієнт прав, але не може швидко або в повному обсязі отримати виплату. Розглянемо загальні принципи, як правильно підходити до вибору страховика і як визначити: яка страхова компанія краще?

Звичайно ж, існує ряд суб'єктивних підстав, на базі яких люди приймають рішення: близькість філії страхової компанії, невисока вартість поліса, сила переконання і компетентність страхового агента - все це може мати значення при виборі страховика в кожному окремому випадку, але жоден з цих чинників не повинні бути визначальними.

В першу чергу важлива надійність страхової компанії, а також її готовність оперативно виконати взяті на себе зобов'язання.

Надійність означає, що навіть у найбільш несприятливий, кризовий період страховик буде в змозі виробляти все виплати і при цьому не збанкрутує. Оперативність виконання зобов'язань - це необтяжливий для страхувальника термін, за який той отримає виплату відповідно до умов поліса.

Крім того, має сенс витратити трохи часу і провести власний аналіз, спираючись на відкриту інформацію, розміщену на офіційних сайтах страхових компаній, а також на профільних незалежних ресурсах - форумах, порталах рейтингових та інформаційно-аналітичних агентств, в блогах і групах соціальних мереж. Очевидно, що не зайвим буде поцікавитися у друзів, колег і родичів про їхній досвід співпраці з тими чи іншими страховими компаніями.

Складність вибору підходящого страховика посилюється кількістю присутніх на російському ринку страхування компаній, яких сьогодні більше сотні. Як же провести ранжування такої кількості страховиків? Самостійно це зробити досить важко, але існують незалежні інформаційні, економічні та рейтингові агентства, об'єднання (асоціації, союзи) страховиків та ін., Що публікують щорічні (іноді - щоквартальні) рейтинги страхових компаній і їх діяльності. Такої інформації можна сміливо привласнити вищий рівень довіри.

Найбільше рейтингове агентство Росії «ЕКСПЕРТ РА» допомагає прийняти зважене рішення при виборі страхової компанії, даючи можливість проаналізувати діяльність страховиків, спираючись на багато показників. У методику розрахунку рейтингу входить також велика кількість факторів, яким при аналізі присвоюється певне політичне значення - тобто відносна значимість показника в порівнянні з іншими факторами. Ось вони:

 1. Зовнішні фактори стійкості і корпоративного управління, такі як:
  • Розмірний фактор (величина і динаміка активів і власних коштів, розмір статутного капіталу, сукупної страхової премії);
  • Положення компанії в окремих сегментах ринку (її знаходження в асоціаціях і об'єднаннях, репутація компанії і її топ-менеджерів, бренд, відносини з наглядовими органами, спеціалізація, кептивні - залежність від засновників у визначенні стратегії);
  • Корпоративне управління (фінансовий потенціал власників і зміна його складу, структура власності і організаційна структура, ризик-менеджмент і стратегія, якість управління, стан інформаційної інфраструктури, аудитор, звітність по МСФО, прозорість економічних процесів);
  • Географія присутності (ефективність роботи компанії в регіонах і розвиток філіальної мережі).
 2. Страховий бізнес. Цей блок включає:
  • Страховий портфель (диверсифікація і стабільність страхового портфеля, прибутковість за видами страхування, відносна величина ризиків і параметри портфеля вхідного перестрахування);
  • База клієнтів (розмір і структура клієнтської бази, наявність постійних і залежність від основних клієнтів, відсоток розірваних договорів, канали поширення полісів, партнери по вхідному перестрахуванню, для кептивних компаній - наявність кредитного рейтингу у основного клієнта);
  • Перестрахова політика (надійність, диверсифікація та ефективність перестрахового захисту, перестрахування великих ризиків, відношення максимальної страхової виплати-нетто по відношенню до власних коштів).
 3. Фінансові показники оцінюються за такими параметрами:
  • Ліквідність і платоспроможність (коефіцієнти поточної ліквідності і уточненої страхової ліквідності-нетто, історія великих виплат, дебіторська заборгованість і її якість, наявність позик і кредитів, позабалансових зобов'язань, маржа платоспроможності, достатність власних коштів);
  • Прибутковість і збитковість (рентабельність активів по РСБУ і по МСФО, власні кошти, коефіцієнти збитковості-нетто, збитковості по РСБУ і по МСФО, відсоток витрат на ведення справи);
  • Інвестиційна політика (інвестиційний портфель: ліквідність, диверсифікація по об'єктах вкладень, стабільність і наявність ознак оптимізації; надійність вкладень, відсоток дочірніх компаній і афілійованих структур, рентабельність інвестованого капіталу, виконання наказів №100н і №149н).

Коротка методика агентства «ЕКСПЕРТ РА» тут приведена для ілюстрації того, наскільки складно об'єктивно оцінювати характеристики страхових компаній навіть із застосуванням математичних і соціологічних методів аналізу.

Отже, рейтинги, засновані на «народному» голосуванні, хоча і мають право на існування, але дуже суб'єктивні, часто ангажовані, мають репрезентативну вибірку - тобто кількість і якість респондентів не відповідає умовам, які висуває соціологія до кількісних і якісних методів аналізу.

До відгуками, що належать до будь-якої страхової компанії, слід підходити з великою часткою скептицизму, оскільки у будь-якого страховика серед клієнтів є шанувальники і противники, а самостійно виміряти кількість тих і інших не представляється можливим. Але ми все ж наведемо в цій статті загальний тон відгуків щодо лідерів російського страхового ринку.

ВТБ Страхування

Страхова група ВТБ Страхування, заснована у 2000 році на даний момент є однією з найбільших страхових організацій в Російській Федерації та входить в число системно значимих. Філії компанії відкриті в 114 містах різних регіонів Росії. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло страховій групі довгостроковий кредитний рейтинг і рейтинг фінансової стійкості BB + (або ruAA + за національною шкалою), що є найвищим показником серед страхових компаній з вітчизняним капіталом. Згідно ж з даними вітчизняного рейтингового агентства «Експерт РА» за 2015 рік, ВТБ Страхування входить в число самих надійних страхових компаній і має рейтинг А ++ (виключно високий рівень надійності).

Компанія надає клієнтам повний спектр страхових продуктів і послуг, в тому числі страхування майна фізичних осіб, життя і здоров'я, страхування мандрівників, накопичувальне та інвестиційне страхування життя, страхування майна юридичних осіб, добровільне медичне страхування (ДМС) і т.д. До недоліків діяльності страхової групи можна віднести тривалі терміни розгляду виплатних справ.

Загальний тон відгуків про «ВТБ Страхування» такий: безконфліктна, надійна і гідна страхова компанія, але послуги її недешеві. Проте, досить значна частина страхувальників віддають перевагу саме її, особливо серед тих, хто мав негативний досвід спілкування з іншими, більш «дешевими» страховиками.

Росгосстрах

Найбільша і найстаріша в РФ страхова група, лідер за кількістю філій в регіонах. За даними «ЕКСПЕРТ РА», компанія стоїть на першому місці по страхових премій, резервів і активів. У 2014 році Національне рейтингове агентство підтвердило рейтинги надійності «Росгосстраха» на рівні ААА і А ++. Компанія здійснює страхування фізичних і юридичних осіб (ОМС, КАСКО, страхування виїжджаючих за кордон і т.д.).

Однак в ряді регіонів неодноразово були зафіксовані випадки порушення компанією антимонопольного законодавства, зокрема примусу клієнтів купувати додаткові страхові послуги, на деякий час у «Росгосстраха» була навіть відкликана ліцензія на здійснення ОСАЦВ.

Відгуки: дуже тривале очікування виплат, іноді - відверті відмови у виплаті без рішення суду, особливо з автострахування (але з ними легко судитися і вигравати), значно занижені суми збитку після оцінки, низький рівень відповідальності перед клієнтами, «забюрократизованість». Як плюсів клієнти відзначають, що легко і швидко можна знайти офіс компанії, крім того є величезна армія страхових агентів.

СПАО РЕСО-Гарантія

Компанія заснована в 1991 році. На сьогодні вона включає більше 760 філій і офісів продажів і 19 000 незалежних агентів. Входить до числа системоутворюючих страхових компаній Росії. Клієнтський пул - 10 млн юридичних і приватних осіб. Компанія ліцензована для здійснення більш ніж 100 видів страхових послуг. Пріоритетними видами діяльності є автострахування, ДМС, страхування майна фізичних і юридичних осіб, іпотечне страхування. Служба кредитних рейтингів Standart & Poor's присвоїла «РЕСО-Гарантія» рейтинг ВВ (ruAA).

Відгуки про страхову компанію «РЕСО-Гарантія», як і в більшості випадків, що стосуються інших страховиків, - негативні. Це легко пояснити: людина швидше напише, будучи у владі негативних емоцій, ніж позитивних. При цьому, судячи з усього, існують філії та офіси продажів, в яких «шанують букву Закону» і працюють компетентні фахівці, а є такі, де дуже непрофесійне ставлення до клієнтів.

Страхова група СОГАЗ

Компанія також відноситься до числа системно значимих. За сумою страхових премій займає друге місце по Росії. До складу групи входить дев'ять страхових і обслуговуючих компаній в РФ і за кордоном. 14 млн чол. і 40 тис. юридичних осіб застраховані в «СОГАЗ». Крім страхування і перестрахування в сфері інтересів компанії - спонсорство (зокрема, «СОГАЗ» - партнер і страховик чемпіонату Континентальної хокейної Ліги).

Однак на адресу компанії, як і у випадку з «Росгосстраха» надходило чимало скарг на нав'язування менеджерами додаткових послуг та відмову продавати поліс ОСАГО без страхування життя.

У відгуках про СГ «СОГАЗ» приблизно 45% припадає на позитивні, і 55% - на негативні. У плюси громадяни ставлять оптимальне співвідношення ціна-якість (за полісами КАСКО), в мінуси - людський фактор, як і в більшості великих СК: одні філії обслуговують на високому професійному рівні, сервіс в інших -залишати бажати кращого.

СГ АльфаСтрахование

Створена в 1992 році, «Альфа Страхування» є одним з найбільших страховиків з універсальним пакетом послуг для фізичних осіб і корпоративних клієнтів (компанія надає більше сотні різних послуг, включаючи страхування майна і життя). Має дуже широку мережу регіональних представництв (близько 400), завдяки чому вже понад 22 млн приватних осіб та 435 тис. Компаній вже скористалися пропозиціями «Альфастрахование». У 2015 році міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг фінансової надійності компанії на рівні ВВ (ruAA).

Загальний тон відгуків: три власника полісів з п'яти категорично незадоволені обслуговуванням або відшкодуванням збитків. В цілому претензії стосуються переважно заниженого рівня відшкодування збитків з різних видів страхування, а також «замаскованих» умов відшкодування, прописаних в полісах. Безумовно, є і вдячні відгуки, в яких йдеться навіть про те, що сума виплати перевищила витрачену на ремонт автомобіля.

Страхова група «Згода»

Утворена в 1993 році і на даний момент входить в ТОП-10 найбільших страхових компаній Росії. Філіальна мережа організації складається з 126 офісів на території Москви і області, 75 філій, 135 віддалених робочих місць і 132 окремих регіональних офісів, що дозволяє компанії здійснювати страхову діяльність практично на всій території РФ.

У фінансових колах компанію неодноразово критикували за надто часту зміну топ-менеджерів і, як наслідок, зниження репутації.

У відгуках про діяльність є скарги на некваліфіковану роботу call-центру, на повільні виплати, надмірно занижені (в 5-6 разів) розміри відшкодування шкоди, труднощі зворотного зв'язку; з позитивних моментів - невисокі ціни на КАСКО, необмежений термін обігу з документами після ДТП (після попереднього дзвінка).

САО ТСК

Веде свою діяльність більше 20 років і сьогодні пропонує клієнтам, як приватним, так і корпоративним великий спектр страхових продуктів і послуг. До регіональної мережі входить 600 філій та пунктів страхування, 10 млн чоловік і 125 тис. Підприємств застраховані в цій компанії, статутний капітал - 3,2 млрд руб.

«ТСК» приділяє також велику увагу перестрахувальної захисту свого страхового портфеля.

Загальний тон відгуків про ТСК: рівень народної довіри до «ТСК» досить низький: лише третина населення задовольняє її сервіс. Мабуть, це пов'язано з тим, що компанія в більшою мірою орієнтується на роботу з юридичними особами.

ТОВ «Група Ренесанс Страхування»

Заснована в 1998 році і є приватною страховою організацією. Відноситься до категорії системно значущих страхових компаній в РФ. У 2014 році «ЕКСПЕРТ РА» присвоїв підприємству рейтинг надійності А ++.

500 тис. Чол. і тисячі організацій застраховані в цій компанії. Серед партнерів ТОВ «Група Ренесанс Страхування» знаходяться понад 700 лікарень та інших російських лікувальних закладів, провідні автомобільні дилери та туристичні компанії.

У відгуках про СГ «Ренесанс Страхування» відзначаються і плюси - недорогі поліси, і мінуси - важко домогтися відшкодування навіть незначних збитків, сервіс обслуговування на низькому рівні.

Розглянемо загальні принципи, як правильно підходити до вибору страховика і як визначити: яка страхова компанія краще?
Як же провести ранжування такої кількості страховиків?

РекламаНовости