Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Інструкція з пожежної безпеки на АЗС

 1. Загальні відомості
 2. Основні (обов'язкові) положення інструкції

Автозаправні станції вважаються одним з найбільш пожежонебезпечних об'єктів. Високий ризик виникнення пожежі пов'язаний не тільки зі зберіганням і постійними маніпуляціями з легкозаймистими матеріалами, а й паралельною роботою на території АЗС електричних і електромеханічних приладів. Не можна скидати з рахунків і безвідповідальна поведінка деяких клієнтів.

Тому інструкція з пожежної безпеки на АЗС повинна бути складена чітко, охоплювати весь спектр робіт, стосуватися кожного співробітника, території автозаправки і поведінки водіїв.

Загальні відомості

АЗС - це комплекс, що складається з цілого ряду об'єктів, кожен з яких виконує певну функцію АЗС - це комплекс, що складається з цілого ряду об'єктів, кожен з яких виконує певну функцію. Це підземні або надземні сховища палива, будівлі для розміщення персоналу, площадка для автомобілів, паливно-різні колонки (ТРК), очисні споруди і т.д.

При складанні інструкції про заходи пожежної безпеки на АЗС необхідно врахувати всі ці функціональні зони. Причому для кожного об'єкта і персоналу, який обслуговує ту чи іншу ділянку території автозаправки, документ може включати абсолютно різні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

Види заправних станцій:

 • стаціонарні - підземні резервуари, незалежні від них ТРК;
 • блокові - підземні резервуари, ТРК розташовані прямо над сховищем палива;
 • мобільні - надземні сховища, ТРК і всі допоміжні споруди розташовані на одній платформі;
 • пересувні - транспорт (бензовоз) з роздавальної колонкою;
 • контейнерні - типу «Арктика», «Престиж», «Північ» і т.д.

Необхідно відзначити, що інструкція про заходи пожежної безпеки для АЗС кожного окремого виду матиме деякі специфічні моменти.

Основні (обов'язкові) положення інструкції

Нижче представлені основні положення, які в обов'язковому порядку повинні бути вказані в інструкції з пожежної безпеки для АЗС будь-якого типу.

 1. Загальні положення. Тут вказуються перелік всіх працівників автозаправної станції, відповідальні особи за пожежну безпеку, за організацію гасіння пожежі, за автоматичні системи пожежогасіння і т.д.
 2. Правила утримання евакуаційних шляхів, будівель, споруд і території в цілому.
 3. Заходи ПБ при повсякденній роботі з обладнанням АЗС
 4. Правила ПБ при проведенні пожежонебезпечних заходів (наповнення сховищ палива).
 5. Встановлені норми і правила зберігання палива.
 6. Порядок огляду відповідальною особою споруд і об'єктів на території АЗС після закінчення її роботи.
 7. Фіксація місць, де дозволено використання відкритого вогню, стоянки та проїзду транспортних засобів.
 8. Правила і порядок збору та зберігання спецодягу.
 9. Порядок контролю і граничні значення на контрольно-вимірювальних приладах, встановлених на території заправки.
 10. Чіткий порядок дій кожного співробітника під час пожежі в межах своєї зони обслуговування.
 11. Порядок дій при термінової евакуації ПММ та інших матеріальних цінностей.
 12. Обов'язки співробітників по стеженню за станом первинних засобів пожежогасіння та пожежною автоматикою. Уміння користуватися перерахованим обладнанням.

Завантажити зразок інструкції про заходи пожежної безпеки на АЗС


РекламаНовости