Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

98% від Поліграфа Поліграфовича

Народний депутат Олег Барна, який 11 грудня з букетом спробував винести Арсенія Яценюка через трибуни і в цей же день вийшов з фракції БПП, - один з розробників законопроекту «Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа», нещодавно надійшов до ВР на розгляд

Народний депутат Олег Барна, який 11 грудня з букетом спробував винести Арсенія Яценюка через трибуни і в цей же день вийшов з фракції БПП, - один з розробників законопроекту «Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа», нещодавно надійшов до ВР на розгляд.

Розробники законопроекту пропонують доповнити КПК ст. 264-1 такого змісту.

«Перевірка достовірності показань особи на поліграфі (детекторі брехні) є психофізіологічної експертизою, яка проводиться експертами відповідної кваліфікації за науково обгрунтованими методиками.

У кримінальному провадженні використовуються результати перевірок на поліграфі, проведені на принципах неупередженості, об'єктивності, професійності, судовими експертами державних спеціалізованих установ.

Застосування детектора брехні не може суперечити основним правам, свободам і законним інтересам людини, його честі та гідності.

Результати перевірок на поліграфі орієнтовне в процесі доведення.

Перевірка на детекторі брехні обов'язкове при розслідуванні навмисних тяжких і особливо тяжких злочинів, у всіх інших випадках - за добровільною згодою людини.

Перевірка проводиться з обов'язковою відеофіксацією, по якій в кадр потрапляють як особа, яке перевіряють, так і показники графіків фізіологічних реакцій на екрані поліграфа.

Відмова від перевірки на поліграфі не є підставою для визнання особи винною у вчиненні суспільно небезпечного діяння, але ця інформація заноситься до протоколу слідчої (розшукової) дії.

Застосування поліграфа не допускається, якщо особа страждає порушеннями серцево-судинної системи або дихальних шляхів і / або знаходиться в стані психічного або фізичного виснаження і / або регулярно вживає наркотики, психотропні речовини, прекурсори та інші лікарські засоби, які їх містять.

Перевірка на детекторі брехні проводиться в найбільш сприятливий для організму людини час - з 10 до 18 годин ».

У пояснювальній записці автори проекту закону вказали, що поліграф є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред'явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз інформації, отриманої від людини в процесі опитування за допомогою поліграфа, дозволяє отримувати необхідну орієнтовну інформацію і виявляти ту, яку людина приховує.

Сьогодні перевірки на поліграфі проводяться більш ніж в 75 країнах, серед яких загальновизнаним лідером є США. Великою популярністю він користується у діяльності правоохоронних органів Японії, Туреччини, Ізраїлю, Бельгії, Індії, Казахстану, Канади, Китаю, Колумбії, Латвії, Литви, Естонії, Македонії, Південної Кореї, Сербії, Сінгапуру, Фінляндії, Хорватії, Чорногорії. Серед держав-сусідів - у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Росії, Білорусі, Молдові та ін. Хоча в деяких країнах його використання заборонено - це Австралія, Німеччина та Австрія.

За рівнем нормативно-правового регулювання застосування поліграфа при розкритті та розслідуванні злочинів країни можна розділити на чотири групи:

- в яких його застосування врегульовано окремим законом (США, Литва і Молдова);

- його застосування врегульовано окремими правовими нормами закону, що регулює широке коло суспільних відносин (Індія, Македонія, Польща, Туреччина, Сербія, Словенія, Канада, Угорщина та Чорногорія);

- його застосування врегульовано підзаконними нормативно-правовими актами (Англія, Бельгія, Болгарія, Білорусь, Ізраїль, Південна Корея, Чехія і Росія);

- в яких застосування поліграфа нормативно не врегульовано (Латвія, Сінгапур і Японія).

Успіх використання поліграфа послужив поштовхом для створення в ЦРУ США відділу, що спеціалізується на проведенні поліграфних перевірок. Надалі урядом США було прийнято рішення про перевірку на поліграфі всіх співробітників ЦРУ не рідше одного разу протягом п'яти років. Згодом аналогічні підрозділи були створені в МО США. У процесі становлення масових перевірок в США ідеологія цього напрямку значно змінювалася. Порядок використання поліграфа в США визначено законами «Про допустимості застосування поліграфа у всіх випадках можливості витоку секретної інформації» (1985 г.) і «Про обмеження застосування поліграфа в приватному секторі» (1988 р).

У Литві це науково-технічний засіб використовується з 1992 р, хоча закон «Про використання поліграфа» був прийнятий тільки в 2000 р В Молдові діє закон «Про застосування тестування на детекторі симуляції (поліграфі)» (2009 р).

Зазначені закони в основному регламентують використання поліграфа при здійсненні професійного відбору персоналу на деякі посади, а також при проведенні внутрішніх або службових розслідувань. Крім цього, в них передбачається можливість застосування поліграфа в ході оперативно-розшукової діяльності з дотриманням загальних вимог до проведення поліграфологічного опитування.

В Угорщині згідно ст. 41 закону «Про поліцію» (1994 г.) дозволяється застосовувати поліграф для отримання інформації про місцезнаходження осіб і сприяння в проведенні інших слідчих дій, а в законі «Про розшуку поліцією осіб і речей» (2001 г.) детектор брехні згадується як одне з засобів встановлення місцезнаходження осіб і речей та ідентифікації невпізнаних трупів. У ст. 180, 182/2 та 435 КПК (1998 г.) передбачена можливість застосування поліграфа в кримінальному процесі.

У ст. 151 КПК Македонії (1997 г.) органам внутрішніх справ надано право використовувати поліграф для допиту осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.

В Україні перша хвиля популярності поліграфних обстежень була викликана необхідністю практичних підрозділів органів внутрішніх справ у впровадженні новітніх технологій в практику розкриття та розслідування злочинів. Сучасна злочинність в порівнянні з тією, яка була 10-20 років тому, характеризується вираженою інтелектуалізацією. Середньостатистичний злочинець не в останню чергу завдяки широкому висвітленню методів роботи міліції в ЗМІ значно краще підготовлений до протидії правоохоронцям як при скоєнні злочину, так і на етапі спроб уникнути відповідальності.

У той же час вітчизняна міліція, особливо її нижні ланки (які в основному і є авангардом боротьби зі злочинністю), тривалий час переживає значні матеріально-технічні труднощі, проблему плинності кадрів, перевантаженості роботою. У цих умовах впровадження групою ентузіастів поліграфних технологій в діяльність працівників міліції досить швидко викликало позитивний резонанс.

В Україні послуги з перевірки на детекторі брехні почали надавати з 1998 р У 2002-му в правоохоронних органах працювало 15 поліграфів, якими активно користувалися в Дніпропетровській, Луганській обл., Києві, Донецьку, Черкасах та Криму.

За час проведення експерименту з використання поліграфа, який тривав з 2000 р до весни 2002-го, правоохоронці за допомогою пристрою розкрили 119 тяжких злочинів, в тому числі викрадення дитини, 40 вбивств, 15 розбійних нападів, розшукали шістьох злочинців і чотирьох зниклих безвісти громадян.

Очевидні успіхи вітчизняних поліграфологів на ниві розкриття і розслідування злочинів стали переконливим доказом практичної доцільності впровадження поліграфа і сприяли популяризації методу серед працівників оперативних підрозділів міліції. Однак бажаного результату, а саме широкомасштабного впровадження поліграфних технологій в органах і підрозділах внутрішніх справ, поки не відбулося.

Вивчення реального стану проблеми дозволяє визначити наступні причини незадовільно-пасивного впровадження методу спеціальних психофізіологічних обстежень в роботу міліції:

- безпідставно негативне ставлення частини вищого керівництва органів внутрішніх справ. З'ясувалося, що, на відміну від практичних працівників органів і підрозділів внутрішніх справ, чиє позитивне ставлення до поліграфного обстеження в основному формувалося в ході співпраці з поліграфологами, ставлення до поліграфа частини чиновників і вчених неоднозначне, а нерідко і негативне;

- значний опір поширенню методики з боку юридичних служб МВС, працівники яких свого часу заявляли, що «якщо в законах не прописано слово« поліграф », то і використовувати його не можна». При цьому ігнорувалося, що в законах не прописано назви та інших приладів, за допомогою яких успішно здійснюється досудове слідство: проводяться експертизи, збирається доказова база. Чи не брався до уваги юристами і той факт, що в законодавстві не вказуються, наприклад, і назви психодіагностичних методик, з використанням яких фахівці здійснюють психологічну, психолого-психіатричну експертизи. Крім того, результати таких експертиз успішно використовуються в судах;

- відсутність вітчизняної матеріально-технічної бази, а саме вітчизняного поліграфа. Так як в Україні немає власного виробництва поліграфів, купувати їх доводиться в Росії або в далекому зарубіжжі. Багато вітчизняних поліграфологи використовують прилади американської компанії Lafayette Instrument, яка є лідером світового ринку.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що всупереч труднощам об'єктивного і суб'єктивного характеру, в основному в результаті зусиль ентузіастів поліграфні дослідження ґрунтовно вкоренилися в органах і підрозділах внутрішніх справ України.

У той же час застосування поліграфа і в старому, і в новому КПК не врегульовано. Фахівці-поліграфологи не наполягають на тому, щоб їх висновки притягалися до матеріалів кримінальної справи, оскільки поліграфні опитування - це один з етапів в розслідуванні злочину, в результаті яких стає можливим отримання орієнтовної інформації, виявлення матеріальних доказів у справі і т. П.

Як правило, точність результатів поліграфічних тестів досягає 98%. Решта 2% залежать від професіоналізму поліграфолога і суб'єктивних факторів: психічного стану людини, втоми або наркотичного сп'яніння.

Перспектива розвитку поліграфних досліджень в правоохоронних органах залежить від введення в КПК норми, яка б регулювала порядок використання детектора брехні, а також від того, чи будуть організовані на постійній основі вітчизняні професійні курси підготовки поліграфологів і наскільки прозорими стануть тендери із закупівлі поліграфів.

Перевірка на поліграфі дозволяє не тільки визначити найбільш перспективні напрямки розслідування кримінальної справи, а й сприяти особам, які не мають відношення до злочину, але підозрюються в ньому, довести свою невинність.

Як зазначається в ст. 28 Конституції, «жодна людина без її згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». Тобто опитування з використанням поліграфа має проводитися виключно з добровільної згоди особи відповідно до загальноприйнятої світової практики.

Добровільність вибору характеризується повною відсутністю будь-якого тиску на особистість і відносною свободою вибору. Роблячи вибір, кандидат сам оцінює перспективи та можливі правові наслідки випробування, приймає рішення про можливість проведення щодо нього перевірки. Сама ж процедура повинна базуватися на принципах неупередженості, об'єктивності, професіоналізму.

Отже, поліграф може бути застосуємо для будь-якого виду розслідування і дозволяє швидко виявляти брехня; забезпечує отримання додаткової інформації, прямо або побічно пов'язаної з напрямком або об'єктом розслідування; прискорює хід розслідування при відносно невисоких витратах; забезпечує об'єктивну і швидку оцінку достовірності повідомленої кандидатом інформації, його потенційної благонадійності і лояльності; дозволяє виявляти приховані ознаки вчинені або підготовлювані зловживань, інших факторів, що впливають на благонадійність співробітників.

Автори законопроекту підкреслюють, що його реалізація не потребуватиме додаткових витрат державного та місцевих бюджетів, а в КПК з'явиться прогресивна норма, як це має місце в багатьох країнах.

Шановні читачі, PDF-версію статті можна скачати тут ...


РекламаНовости