Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

PCC Rokita SA - Перевезення небезпечних вантажів

В АТ «ПЦЦ Рокита» більшість використовуваних і продуктів, що виробляються, в зв'язку з створюваними погрозами для здоров'я, безпеки, майна або навколишнього середовища, є небезпечними товарами. Їх перевезення виконується відповідно до норм і умовами, встановленими для конкретного виду транспорту (ADR, RID, IMDG).

З метою забезпечення безпеки під час перевезення небезпечних вантажів АТ «ПЦЦ Рокита» робить всілякі дії і відповідні заходи для мінімізації можливості виникнення загроз при їх транспортуванні, такі як нагляд і контроль за перевезенням, а також вантажно-розвантажувальними роботами, постійний моніторинг вантажно-розвантажувальних майданчиків, патрулювання Заводський рятувальною Службою. Водії, які постачають або забирають небезпечні вантажі, зобов'язані перед в'їздом на територію підприємства надіти захисний одяг і взуття, а також мати при собі засоби індивідуального захисту, що відповідають загрозу, створюваної вантажем, що перевозиться. На навантажувальних або розвантажувальних пунктах учасники перевезення повинні використовувати додаткові засоби індивідуального захисту відповідно до маркування, такі як, наприклад, вказівку застосування захисної каски, захисту для очей, рук. Вантажні розвантажувальні пункти щодо їх конструкції, безпеки, захисту навколишнього середовища відповідають найвищим європейським, а також світовим нормам і стандартам.

Піклуючись про безпеку людей, майна і навколишнього середовища, а також реалізуючи ініціативу Польської Групи Хімічної Безпеки, що працює при Польської Палаті Хімічної Промисловості, виробники, які є членами цієї організації (в тому числі АТ «ПЦЦ Рокита»), створили Систему Допомоги при Транспортуванні Небезпечних матеріалів (SPOT - СПТОМ). Це система надання інформації, а також надання технічної допомоги при аварії / нещасний випадок під час транспортування небезпечних матеріалів шляхом підтримки оперативних дій Державної Пожежної Охорони та інших рятувальних служб на території всієї країни.

АТ «ПЦЦ Рокита», за посередництва своєї рятувальної служби та експертів, в змозі надати швидку і професійну допомогу при аваріях / нещасні випадки за участю хімічних речовин на трьох рівнях видів допомоги:
• РІВЕНЬ I - консультації по телефону;
• РІВЕНЬ II - консультації на місці аварії / нещасного випадку;
• РІВЕНЬ III - надання технічної допомоги на місці аварії / нещасного випадку.

СПТОМ пов'язана з принципами програми «Відповідальність і Турбота», вона виступає доказом всієї серйозності, з якою хімічна промисловість належить до своєї відповідальності за безпеку, здоров'я і охорону навколишнього середовища, а також є безпосереднім доказом того, що відповідальність за матеріали, вироблені на хімічних підприємствах , не закінчується за воротами цих підприємств.


РекламаНовости