Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Відповідальність генерального директора ТОВ

 1. Види відповідальності генерального директора
 2. Матеріальна відповідальність генерального директора
 3. Кримінальна відповідальність генерального директора ТОВ
 4. Адміністративна відповідальність генерального директора
 5. Дисциплінарна та субсидіарну відповідальність генерального директора

Будучи одноосібним виконавчим органом, генеральний директор зобов'язаний здійснювати керівництво товариством з обмеженою відповідальністю і діяти, захищаючи його інтереси. Якщо ж з якоїсь причини своїми діями або, навпаки, бездіяльністю він завдав шкоди самому суспільству або третім особам, то настає один з видів відповідальності, які далі будуть розглянуті в даній статті.

Види відповідальності генерального директора

Будучи одноосібним виконавчим органом, генеральний директор зобов'язаний здійснювати керівництво товариством з обмеженою відповідальністю і діяти, захищаючи його інтереси

Відповідальність генерального директора ТОВ визначена статтями таких кодексів, як Трудовий, Кримінальний, а також адміністративних правопорушень (КоАП). Її можна поділити на кілька видів:

 • матеріальна;
 • кримінальна;
 • адміністративна;
 • дисциплінарна;
 • субсидіарну.

Покарання за протиправні дії залежить від їх складу і ступеня тяжкості і може варіюватися від декількох сотень рублів до декількох років тюремного ув'язнення.

Матеріальна відповідальність генерального директора

Повна матеріальна відповідальність настає в разі нанесення генеральним директором суспільству прямої дійсної шкоди. Це відбувається у випадках:

 • недостачі грошових коштів;
 • втрати або пошкодження належить організації майна;
 • упущення вигоди, тобто неотримання доходів, які суспільство могло б отримати, але не отримало;
 • порушення прав третіх осіб.

У таких випадках збиток, величина якого розраховується на підставі чинного цивільного законодавства, має бути відшкодована генеральним директором повністю. Це зазначено в ст. 277 ТК РФ. Наприклад, при псуванні майна сума до відшкодування буде дорівнювати сумі коштів, витрачених суспільством на ремонт даного майна.

Кримінальна відповідальність генерального директора ТОВ

До кримінальної відповідальності генеральний директор залучається в тих випадках, коли в наявності протиправні дії з його боку, що містять ознаки певного кримінальним кодексом злочину. Це можуть бути як суспільно небезпечні діяння в економічній сфері, так і дії, що обмежують права громадян.

Перелік діянь, які підпадають під дію Кримінального кодексу, досить великий. це і несплата податків , І митних платежів, і ухилення від виплати заробітної плати і посібників, і зловживання повноваженнями, і відмивання отриманих незаконним шляхом майна або грошових коштів, і проведення процедури фіктивного чи навмисного банкрутства, і ведення незаконного підприємництва із заподіянням шкоди державі, юридичним чи фізичним особам, і багато інших.

Відповідальність може бути тоді визнана кримінальної, коли розмір збитку визначено як великий чи особливо великий. Залежно від статті в якості великого розміру можуть виступати суми понад 1, 1,5, 3, 5 млн. Руб., Особливо великого - понад 2, 3, 6, 25 або 36 млн. Руб. Наприклад, ст. 178 КК РФ визначає великий розмір, починаючи від 1 млн. Руб., Особливо великий понад 3 млн. Руб. при обмеження або усунення конкурентів і нанесенні їм шкоди саме в таких розмірах. При цьому далі йдеться про те, що в разі отримання доходу великим вважається дохід понад 5 млн. Руб., Особливо великим більше 25 млн. Руб.

За кримінальні правопорушення генеральний директор може бути покараний як штрафом (розмір від невеликого до особливо великого), громадськими роботами, так і позбавленням волі на невеликої або тривалий термін.

Адміністративна відповідальність генерального директора

Якщо суспільством скоєно протиправне діяння, що потрапляє під дію КоАП РФ, то в такому разі не тільки саме юридична особа , Але і його генеральний директор можуть нести адміністративну відповідальність.
Залежно від правопорушення до директора можуть бути застосовані такі адміністративні покарання, як штраф, дискваліфікація, адміністративний арешт, попередження, обов'язкові роботи.

Штрафи можуть бути двох видів:

 • невеликий - до 5 000 рублів. Застосовується при веденні підприємницької діяльності без ліцензії, незаконний продаж заборонених товарів, порушення термінів подачі повідомлень в податкову службу, відсутності контрольно-касової техніки в ситуаціях, коли її застосування обов'язково, отримання пільгового кредиту на незаконних підставах при наданні неправдивих відомостей і т.д .;
 • великий - понад 5 000 рублів. Накладається при порушенні вимог, що пред'являються до реклами, продажу товарів або наданні послуг неналежної якості, порушення регульованого державою ціноутворення, який передбачає завищення або заниження цін на товари і послуги, незаконному користуванні чужим товарним знаком, обмані покупців при продажу товарів або наданні послуг, оголошенні про фіктивне або проведенні навмисного банкрутства, а також незаконні дії у разі банкрутства і т.п.

Дисциплінарна та субсидіарну відповідальність генерального директора

Дисциплінарна відповідальність генерального директора ТОВ визначена ст. 192 і 195 ТК РФ. При порушенні директором трудового законодавства , При здійсненні ним дій, що йдуть врозріз з колективним договором товариства з обмеженою відповідальністю, до нього застосовується дисциплінарне стягнення, яке може являти собою зауваження, догана або звільнення. Рішення про конкретний вид стягнення приймається Загальними зборами учасників або органом, який має повноваження призначати і звільняти генерального директора.

Якщо з вини дій або бездіяльності одноосібного виконавчого органу настає банкрутство товариства, то в даному випадку директор залучається до субсидіарної відповідальності, яка означає, що він відповідає перед кредиторами своїм майном за всіма боргами товариства.


РекламаНовости