Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Купівля акцій до їх виходу на IPO. Вимоги до розміщення акцій

  1. Основні вимоги розміщення акцій
  2. етапи IPO
  3. висновок

Основні вимоги розміщення акцій

етапи IPO

Матеріали по темі

В процесі своєї життєдіяльності приватна компанія може вирішити стати публічною і запропонувати свої акції широкому колу інвесторів, тобто провести так зване IPO (Initial Public Offering). В результаті цього процесу компанія залучає кошти інвесторів і має можливість направити їх на свій подальший розвиток, а інвестори одержують акції компанії, очікуючи збільшення її прибутку і приросту вартості акцій . Подібний процес також називають емісією, а компанію - емітентом.

З моменту проведення IPO акції компанії починають торгуватися на біржі, де будь-який учасник торгів - клієнт брокерської компанії - може придбати папери на свій брокерський рахунок. Таким чином, можна сказати, що ліквідність компанії кратно збільшується, у зв'язку з чим збільшується і вартість її акцій. І саме тут у приватних інвесторів виникає питання - яким чином можна придбати акції до виходу на IPO, щоб потім заробити, продавши їх за збільшеною ціною, коли компанія вже стане публічною.

І саме тут у приватних інвесторів виникає питання - яким чином можна придбати акції до виходу на IPO, щоб потім заробити, продавши їх за збільшеною ціною, коли компанія вже стане публічною

Мал. 1. Список IPO і обсяг розміщення російських компаній в період з 2007 по 2017 рр.

Основні вимоги розміщення акцій

Варто відзначити, що IPO може провести акціонерне товариство відкритого типу, так як закрите акціонерне товариство юридично не може взяти і продати частину своїх акцій стороннім інвесторам. Якщо ж компанія взагалі не є акціонерним товариством, то про проведення IPO в принципі не може бути мови - при подібній організаційно-правової форми ведення бізнесу емісія цінних паперів не проводиться. Таким чином, щоб провести IPO, компанія повинна пройти процедуру реорганізації і стати акціонерним товариством, що має на увазі можливість придбання її акцій третіми особами.

Тут варто нагадати, що ринок цінних паперів можна розділити на біржовий (організований ринок, на якому операції з цінних паперів відбуваються на біржових торгах по чітко сформульованим правилам) і позабіржовий (по суті, ринок приватних угод контрагентів). І інвестори, які бажають придбати акції компанії, можуть спробувати придбати їх у поточних власників приватно - за договором купівлі-продажу з оформленням акту приймання-передачі цінних паперів і здійсненням відповідного запису про нового власника в депозитарії. Але назвати цю процедуру простий проблематично. Поточні акціонери можуть не захотіти продавати свої пакети, ліквідність таких угод вкрай низька, плюс у угоди можуть виникнути різні ускладнення. Хоча, звичайно, в разі подальшого проведення компанією IPO вартість придбаних у такий спосіб акцій може зрости кратно і продати їх буде просто - достатньо зарахувати ці акції на брокерський рахунок і здійснити їх продаж на біржових торгах.

Крім організаційно-правової форми, компанія, яка бажає провести IPO, повинна почати публікувати звітність по МСФО (міжнародним стандартам фінансової звітності) і пройти аудиторську перевірку, а також бути готовою до інформаційної відкритості, що в більшості випадків і відлякує представників російського бізнесу від проведення IPO.

етапи IPO

В процесі проведення IPO можна виділити три етапи - підготовка, проведення та подальший супровід. IPO - це процедура досить тривала і дорога, може затягнутися в термін до року. Компанія, яка вирішила стати публічною, організовує своє IPO не самостійно, а запрошує представників інвестиційних банківських підрозділів, так званих андеррайтерів, які будуть допомагати проводити дану процедуру за комісійну винагороду (яке може бути оплачено не тільки грошима, а й акціями - форма оплати обмовляється окремо) . З даного дії і починається етап підготовки IPO. Далі консультанти андеррайтерів допомагають компанії сформувати інвестиційний меморандум, в якому прописується частка паперів для публічного продажу, тип акцій, біографії керівництва, її поточні акціонери, передбачувана дата IPO, а також прикріплюється фінансова звітність (яка пройшла перевірку сторонньої організації - аудитора). І цей документ реєструється в наглядовому органі - Банку Росії.

Далі починається найцікавіше - другий етап. Справа в тому, що на продаваний пакет акцій потрібно знайти покупців. Починається т.зв. Road Show, в якому компанія і андеррайтери організовують зустрічі з інвесторами, причому з великими інвестиційними фондами - потенційними покупцями акцій. В рамках даних зустрічей представники компанії розповідають про потенціал розвитку і про перспективи компанії, намагаючись зацікавити потенційних покупців. Причому компанія намагається знайти якірного інвестора, тобто інвестора, який виявить бажання до придбання великого пакета акцій, що розміщуються. У формі подібного роду зустрічей і з'являється визначеність щодо реалізації акцій на майбутнє IPO.

Потім компанія вибирає біржу для розміщення і організації наступних торгів акціями. Причому російські компанії можуть розміщуватися не тільки на Московській біржі, а й на закордонних майданчиках. Так, багато російських компаній здійснювали IPO на Лондонській біржі і інших знаменитих світових біржах, наприклад, NYSE NASDAQ, але проведення таких IPO є дуже дорогою процедурою і здійснити її можуть тільки дійсно великі компанії. Причому андеррайтери можуть теж купити акції розміщується компанії до виходу на IPO за нижчими цінами. Існує можливість залишити свою заявку на придбання акції у андеррайтера, який здійснює процес розміщення.

Далі слід саме IPO, в процесі якого компанія продає на обраної біржовому майданчику свої акції інвесторам. Причому найчастіше на які купували в ході IPO інвесторів поширюється правило про заборону на продаж акцій протягом певного терміну (часто цей термін дорівнює 90 днів). Після розміщення акцій їх ліквідність збільшується, внаслідок чого може зрости і ціна. А компанія отримала кошти за реалізовані акції, які зможе направити на подальшу експансію галузі, що знову-таки позитивно для вартості її акцій. А вже після IPO починається етап супроводу, в рамках якого андеррайтери можуть запропонувати тепер уже публічної компанії подумати про те, щоб вжити заходів для включення акцій до біржових індексів, що, в свою чергу, здатне збільшити коло інвесторів для проведення як додаткових емісій, так і для випуску облігацій.

Таким чином, можна сказати, що придбання акцій до IPO може бути вельми прибутковою інвестицією, але здійснити її можна або на позабіржовому ринку, або у андерайтерів, що займаються організацією IPO.

висновок

Купити акції до виходу на IPO - потенційно прибуткова інвестиція, що несе при цьому певний ризик. Для його мінімізації слід ретельно вивчити звітність компанії і зважити її перспективи, а також запитати поради у професіоналів ринку, співробітників брокерських компаній, що займаються складанням інвестиційних портфелів і аналізом компаній. Варто пам'ятати, що кращі професіонали в даному напрямку, як правило, працюють у великих компаніях.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Фундаментальний аналіз ринку-вибір професіоналів »

Безкоштовний відекурс « помилки трейдера »

28.05.2018


РекламаНовости