Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Включення до реєстру недобросовісних постачальників

Необхідна судова практика з питання: ФАС порушує термін розгляду справ про включення до реєстру недобросовісних постачальників по ч.7 ст.104 ф.з.44 .Як позиція судів? Дякуємо.

Як працювати з електронними торговими майданчиками

Оксана Баландіна, шеф-редактор Системи Держзамовлення Оксана Баландіна, шеф-редактор Системи Держзамовлення

З 1 липня 2018 року по 1 січня 2019 року біля замовників перехідний період - дозволено проводити і електронні, і паперові процедури. З 2019 року конкурси, аукціони, котирування і запити пропозицій на папері заборонять, крім восьми винятків.
Читайте, які закупівлі проводити на ЕТМ, як вибрати ділянку та отримати електронний підпис, за якими правилами укладати контракти в перехідний період і після.

Дізнатися більше

У яких випадках і яку інформацію направляють замовники до реєстру недобросовісних постачальників

Реєстр недобросовісних постачальників (РНП) містить інформацію про учасників закупівель, які ухилилися від укладення контракту, і контрагентів, що не виконали свої зобов'язання. Веде реєстр ФАС Росії, згідно з порядком, який затверджений постановою Уряду РФ від 25 листопада 2013 р № 1062. Причому ФАС Росії як включає, так і виключає з РНП інформацію про несумлінного постачальника. Реєстр розміщений у вільному доступі на офіційному сайті www.zakupki.gov.ru.

Ситуація: компанія - суб'єкт природних монополій відмовляється підписати контракт. Чи потрібно включити інформацію про таку компанію в РНП

Ні. Надіслати інформацію про такий постачальника в РНП не можна. Дана закупка не передбачає конкурентною процедурою.

Коли замовник направляє інформацію в РНП

Терміни визначайте в залежності від причини, по якій направляєте інформацію про учасника або контрагента в РНП:

Причина направлення інформації в РНПДокументи і інформація, що направляються в ФАС РосіїТермін направлення документів до ФАС Росії

Переможець ухилився від укладення контракту, але є другий претендент

 найменування, фірмове найменування (при наявності), місцезнаходження, ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - щодо юридичних осіб;

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - по відношенню до фізичних осіб;

 найменування організації-засновника, ІПН, аналог ІПН (для іноземної особи);

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) засновників, членів колегіальних виконавчих органів, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу юридичних осіб;

 дати проведення електронного аукціону та підбиття підсумків відкритого конкурсу, конкурсу з обмеженою участю, двоетапного конкурсу, запиту котирувань, запиту пропозицій;

 виписка з протоколу розгляду та оцінки заявок або виписка з протоколу про результати закупівлі в частині визначення постачальника (підрядника, виконавця), учасника закупівлі, заявці якого привласнений другий номер;

 інші документи, які свідчать про те, що переможець відмовився від укладання договору

Протягом трьох робочих днів з дати укладення контракту з другим претендентом Єдиний учасник закупівлі ухилився від укладення контракту *

 найменування, фірмове найменування (при наявності), місцезнаходження, ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - щодо юридичних осіб;

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - по відношенню до фізичних осіб;

 найменування організації-засновника, ІПН, аналог ІПН (для іноземної особи);

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) засновників, членів колегіальних виконавчих органів, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу юридичних осіб;

 дата, коли закупівлю визнали, що не відбулася;

 виписка з протоколу розгляду та оцінки єдиною заявки на участь у закупівлі;

 інші документи, які свідчать про те, що єдиний учасник відмовився від укладання договору **

Протягом п'яти робочих днів з дати, коли закінчився термін підписання контракту, вказаний в документації про закупівлю Замовник припиняє контракт за рішенням суду або в односторонньому порядку

 найменування, фірмове найменування (при наявності), місцезнаходження, ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - щодо юридичних осіб;

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ІПН або аналог ІПН (для іноземної особи) - по відношенню до фізичних осіб;

 найменування організації-засновника, ІПН, аналог ІПН (для іноземної особи);

 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) засновників, членів колегіальних виконавчих органів, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу юридичних осіб;

 дата укладення невиконаного або неналежним чином виконаного контракту;

 об'єкт закупівлі, ціна контракту і термін його виконання;

 ідентифікаційний код закупівлі (з 1 січня 2017 року);

 копія рішення суду або письмове пояснення, чому ви розірвали контракт

Протягом трьох робочих днів з дати, коли розірвали контракт

* Йдеться про ситуації, коли сторони укладають контракт на підставі пунктів 24 або 25 частини 1 статті 93 Закону № 44-ФЗ.

** Відповідно до частини 5 статті 104 Закону № 44-ФЗ замовник направляє в тому числі виписку з протоколу розгляду та оцінки пропозицій конкурсних закупівлі або з протоколу про результати закупівлі в частині визначення переможця визначення постачальника (підрядника, виконавця), заявці або пропозицією якого привласнений другий номер, і інші свідчать про відмову переможця визначення постачальника (підрядника, виконавця) від укладення контракту документи.

Направте інформацію про несумлінного постачальника в ФАС Росії у визначені законодавством терміни. Інакше антимонопольний орган відмовиться включати компанію до реєстру.

Увага: замовник зобов'язаний направити відомості про несумлінне постачальника в РНП. Якщо не виконати такий обов'язок (або виконати невчасно), замовника можуть оштрафувати на 20 000 руб. (Ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ). Такий же штраф передбачений, якщо ви направите в ФАС Росії недостовірну інформацію.

Інформацію в ФАС Росії направте в паперовому або електронному вигляді. Складіть супровідний лист. У нього включіть перелік документів, що додаються. Лист підписує уповноважений співробітник замовника. Електронний документ підпишіть ЕЦП такого працівника.

Ситуація: переможець закупівлі ухилився від укладення контракту. При цьому наступний після переможця учасник закупівлі відмовився підписувати контракт. Чи потрібно вносити відомості про переможця в РНП

Ні не потрібно. Такої думки дотримуються фахівці ФАС (лист від 27 лютого 2015 року № АЦ / 8972/15).

У відомстві пояснюють: перелік учасників та контрагентів, інформацію про яких замовник повинен направити в РНП, перерахований в частині 2 статті 104 Закону № 44-ФЗ. Перелік закритий. Так, відомості про переможця, який ухилився від контракту, направляють в РНП, коли замовник укладає контракт з учасником під другим номером. Порядок дії замовника в ситуації, коли другий учасник відмовився від укладання договору, Законом № 44-ФЗ не врегульовано. Отже, і обов'язки направляти відомості в РНП у згаданій ситуації немає (ч. 4 ст. 104 Закону № 44-ФЗ).

Ситуація: єдиний постачальник відмовився від укладання договору. Чи потрібно включати до реєстру недобросовісних постачальників відомості про таку компанію

Ні не потрібно. Виняток - випадки, коли замовник укладає контракт з єдиним постачальником за результатами відбулися конкурентних процедур (ч. 5 ст. 104 Закону № 44-ФЗ).

Увага: замовник має право розірвати контракт в односторонньому порядку, тільки якщо передбачив таку можливість в самому контракті

Підстави можуть бути такими:

 контрагент не виконав зобов'язання за контрактом;

 контрагент виконав зобов'язання за контрактом неналежним чином;

 замовник встановив, що контрагент не відповідає вимогам документації про закупівлю;

 замовник встановив, що контрагент надав недостовірну інформацію про свою відповідність вимогам документації.

Щоб включити відомості про контрагента в РНП, перераховані підстави підтвердіть документально.

Ситуація: чи подавати в РНП відомості про єдиному постачальнику, яка не виконав зобов'язання за контрактом до 100 000 руб.

Мінекономрозвитку вважає, що не потрібно подавати відомості про едпоставщіке в РНП. Це пов'язано з тим, що інформацію про контракти по пункту 4 частини 1 статті 93 Закону № 44-ФЗ не включають до реєстру контрактів. Крім того, в РНП обов'язково вказують дату конкурентної процедури (лист Мінекономрозвитку Росії від 17 грудня 2015 року № Д28і-3717).

Щоб уникнути питань контролерів, подайте відомості в РНП, якщо розриваєте контракт до 100 000 руб. за рішенням суду або в односторонньому порядку. Про це сказано в частині 2 статті 104 Закону № 44-ФЗ, і винятків для контрактів з едпоставщіком немає.

Ситуація: чи потрібно включити в РНП відомості про учасника, якого замовник відсторонив від закупівлі? Підставою для відсторонення послужила частина 9 статті 31 Закону № 44-ФЗ

Ні не потрібно. У РНП включають інформацію про переможця, який ухилився від укладення контракту (ч. 2 ст. 104 Закону № 44-ФЗ). Відсторонений від закупівлі учасник до такого визначення не відноситься.

Ситуація: другий учасник відмовився від укладання договору. В який термін направити про нього інформацію в ФАС Росії?

Направте в термін, який вважається розумним. Законодавець не встановив термін, щоб направити в ФАС Росії інформацію про другому учаснику (ч. 2, 4-6 ст. 104 Закону № 44-ФЗ).

В які терміни ФАС Росії розглядає звернення

Якщо замовник представив повний комплект інформації та документів, співробітник ФАС Росії перевірить їх протягом 10 робочих днів з моменту надходження. Якщо якихось документів бракує, уповноважений орган поверне пакет в триденний термін. Причини повернення ФАС Росії вкаже в листі.

Комісія уповноваженого органу вирішить, включити інформацію про несумлінного постачальника (підрядника, виконавця) в РНП чи ні. Копії винесеного рішення співробітники уповноваженого органу направлять замовнику, учаснику і іншим зацікавленим особам. А протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення інформацію про несумлінного постачальника занесуть до реєстру.

Увага: якщо ФАС Росії вчасно не внесла до реєстру інформацію про несумлінного постачальника, замовник має право звернутися до Прокуратури Росії

Саме Прокуратура Росії контролює, чи дотримуються закони Росії і правові норми (ч. 1 ст. 1 Закону від 17 січня 1992 № 2202-1).

Інформація про компанію виключається з реєстру автоматично після закінчення двох років. Єдиний спосіб покинути реєстр достроково - рішення суду.

Ситуація: в закупівлі бере участь фізична особа. Чи поширюється на нього вимогу про відсутність інформації в РНП

Так, поширюється. Брати участь в закупівлі можуть і юридичні, і фізичні особи (п. 4 ст. 3 Закону № 44-ФЗ). Замовник має право не допустити до закупівлі учасників, інформація про яких міститься в РНП. При цьому така вимога потрібно прописати в документації про закупівлю. Дана умова поширюється в тому числі і на фізичних осіб.

Ситуація: на етапі укладення контракту замовник виявив, що відомості про переможця внесені до реєстру недобросовісних постачальників. як бути в такій ситуації

Відмовтеся від укладання договору, але тільки якщо в повідомленні і документації про закупівлю ви вказали вимога про те, що учасника не повинно бути в РНП (ч. 9 ст. 31 Закону № 44-ФЗ).

Адміністративна і судова практика

ПрактикаОгляд

Рішення Амурського УФАС від 27 серпня 2014 у справі № РНП-28-23 / 2014 Переможець аукціону невірно оформив акт розбіжностей і не підписав контракт. УФАС постановило включити переможця в реєстр недобросовісних постачальників Рішення Амурського УФАС від 9 квітня 2014 у справі № РНП-28-04 / 2014 Замовник не підтвердив розміщення проектів контрактів. Переможець аукціону ухилився від підписання. УФАС визнало дії замовника порушенням, а переможця відмовилося включати до реєстру недобросовісних постачальників Рішення УФАС по м Омську від 18 серпня 2015 р № РНП-55-185 / 2015 Замовник заборгував за поставку. Постачальник відмовився виконувати договір. УФАС вирішило не включати постачальника до реєстру недобросовісних постачальників Рішення Брянського УФАС від 2 жовтня 2014 р № 536 УФАС визнало замовника, єдину комісію уповноваженого органу винними в порушеннях і видало припис на порушення адміністративної діловодства Рішення Арбітражного суду м Москви від 25 листопада 2014 р у справі № А40-143807 / 2014 Постачальник не надав замовнику належного документа про забезпечення виконання контракту. Арбітражний суд залишив без змін рішення ФАС Росії включити заявника до реєстру недобросовісних постачальників Рішення Арбітражного суду м Москви від 4 вересня 2014 р по справі № А40-100192 / 2014 Замовник належним чином не повідомив постачальника про розірвання контракту. Арбітражний суд залишив без змін рішення ФАС Росії не включати постачальника до реєстру недобросовісних постачальників Рішення Арбітражного суду Ростовської області від 24 жовтня 2014 у справі № А53-12770 / 14 Постачальник надав банківську гарантію з порушенням термінів. Арбітражний суд залишив без змін рішення ФАС Росії включити постачальника до реєстру недобросовісних постачальників Постанова Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 29 січня 2015 р № 09АП-56622/2014 з справі № А40-128244 / 2014 Замовником не дотримано процедури, встановлені законодавством про контрактну систему і про розміщення замовлень. Тому, навіть при наявності порушень з боку постачальника, підстав для внесення його в РНП немає

Судова практика з цього питання відсутня, так як оскарження тривалості порядку розгляду контрольним органом справ про включення в РНП не є предметом судового оскарження. Сторона може оскаржити тільки рішення антимонопольного органу у такій справі.

Якщо сторону не влаштовує термін розгляду справи про включення в РНП і, на думку сторони, розгляд справи навмисне затягується, така сторона має право оскаржити дії посадової особи (осіб) до центрального апарату ФАС Росії або в прокуратуру.

Журнал «Госзакупкі.ру» - це журнал, на сторінках якого практичні роз'яснення дають провідні експерти галузі, а матеріали готуються за участю фахівців ФАС і Мінфіну. Всі статті журналу - це вища ступінь достовірності.

Довідкова Система Держзамовлення - незамінний помічник для тисяч замовників і постачальників завдяки грамотним рекомендаціям, чітким відповідям на питання і унікальним шаблонами. Онлайн-помічник, зручні сервіси та розраховувачі значно спростять вашу роботу.

Асистент замовника - онлайн-сервіс, який допомагає автоматизувати документообіг з планування закупівель. Ви швидко і правильно сплануєте закупівлі, перевірите план на предмет помилок, створите електронну і друковану форму звіту по закупкам у едпоставщіка і завантажте готові документи в ЄІС.

Як позиція судів?
В який термін направити про нього інформацію в ФАС Росії?

РекламаНовости