Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Ринок PR в Росії: структура та динаміка

Асоціація підприємств-консультантів в області зв'язків з громадськістю (АКОС) і портал Sostav.ru представляють результати дослідження «Особливості російського ринку PR-послуг: структура, динаміка, спеціалізація-2015». Проект був реалізований за підтримки Російської асоціації зі зв'язків з громадськістю (РАСО) і Асоціації комунікаційних агентств Росії (АКАР).

Методологія дослідження була онлайн-опитування методом анкетування. У ньому взяли участь 53 респондента - це генеральні директори і директори з розвитку провідних компаній російського ринку PR-послуг. Польовий етап дослідження проходив у березні-квітні 2015 року. Розробкою методики займалася робоча група АКОС з просування професійних PR-послуг, до складу якої входять відомі індустріальні експерти.

СКАЧАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Найшвидше категоріями послуг в портфелі агентств за підсумками минулого року стали корпоративні комунікації та digital-комунікації, а також PR-супровід маркетингу B2C / B2B. Ці ж категорії респонденти віднесли до найбільш конкурентними категоріями послуг в 2014 році на російському ринку.

Самою повільно зростаючої по доходах категорією є політичні комунікації. До найменш конкурентним категоріям експерти віднесли кризові комунікації, фінансові комунікації і зв'язку з інвесторами, а також брендинг і просування територій.

Найбільше замовлень учасники дослідження отримували від таких галузей, як IT та телекомунікації, споживчі та дитячі товари, фармацевтика, багато звернень було від держструктур і відомств. Найменше замовлень в 2014 році отримано від великих промислових секторів (авіаційна, легка, хімічна і аграрна промисловість) і від політичних партій.

Інна Алексєєва, генеральний директор Інна Алексєєва, генеральний директор   PR Partner PR Partner

За останній рік сфера PR-послуг значно перемістилася з офлайн в онлайн простір, що не могло не позначитися на фінансових та інших статистичних показниках. Помітна динаміка зростання спостерігається в категорії Digital комунікації - такі послуги лідирують як у поширеності в переліку послуг агентств, так і в динаміці прибутковості.
Не дивно також, що галузевий лідер-замовник PR-послуг - це IT-технології. Більш того, Digital комунікації досить активна тема для професійних конференцій, форумів та круглих столів.

Олександр Філімонов, молодший партнер Artisan Group Public Relations

2014 рік для російських фахівців зі зв'язків з громадськістю ознаменувався зниженням уваги до digital communications і поверненням до корпоративних комунікацій. Пов'язано це з тим, що digital communications, як і передбачалося раніше, є скоріше інструментом, ніж концептуальним напрямком розвитку компаній.
Показовим є і тренд залучення субпотрядчіков саме щодо digital communications. Вважаю, минулий рік при всій його турбулентності є показовим з точки зору звуження кола експертизи агентств і підвищення якості послуг, що вже в середньостроковій перспективі має благотворно позначитися і на самому ринку, і на його учасників.

У 2014 році компанії респондентів найчастіше залучали в якості підрядника сторонні структури для реалізації робіт в сфері Digital комунікацій, досліджень і аналітики, а також marketing communications. Найменше прийнято залучати підрядників для політичних комунікацій, територіального брендингу та кризових комунікацій.

Компанії-респонденти і самі брали участь в різних проектах як підрядники. Причому найчастіше все в тих же трьох категоріях, зазначених вище, а також позначених експертами як найбільш конкурентних на ринку.

Найбільш специфічними категоріями послуг, для яких не підходять агентства широкого профілю, респонденти назвали фінансові комунікації і зв'язку з інвесторами, політичні комунікації і GR (зв'язку з держструктурами).

Серафима Гурова, Head of PR Department R & I ( Серафима Гурова, Head of PR Department R & I (   RCG   ) RCG )

Найчастіше до PR-послуг вдаються такі галузі - IT і телеком, FMCG, держструктури і фармацевтика. Результат вельми справедливий, адже саме для цих галузей PR-інструментарій життєво необхідний. Вельми очікувані і категорії PR-послуг, в яких вони потребують. Так, наприклад, IT і телеком потребують корпоративних і маркетингових комунікаціях.
Що ж стосується конкуренції на ринку, то особливо гостро вона відчувається в категоріях - маркетингові, корпоративні та digital комунікації. Вважаю, це пов'язано з тим, що саме в цих категоріях «сидять» найцікавіші бюджети, а також саме вони особливо швидко розвиваються, що дає можливість абсолютно по-новому підходити до планування кампаній. А інновації в комунікаціях, як відомо, зараз дуже затребувані.

Учасники ринку очікують від 2015 року істотного перерозподілу структури доходів в бік зменшення доходів від PR-супроводу маркетингу і корпоративних комунікацій, і збільшення витрат клієнтів на кризові комунікації, зовнішні зв'язки і GR, а також брендинг і просування територій.

Практично не зміняться доходи від таких затребуваних послуг, як Digital-комунікації, дослідження та аналітика. При цьому Діджитал залишається найбільш затребуваною темою на галузевих заходах - конференціях і круглих столах: майже 94% респондентів відзначили, що саме цифрових комунікацій віддається перевага в експертів обговореннях.

Володимир Блінов, керівник відділу R & D агентства медійних досліджень Ex Libris

Під час кризи доходи PR-агентств від корпоративних комунікацій, PR-супроводу маркетингу і digital скорочуються. Потенціал зростання мають послуги, не конкуруючі з інструментами маркетингу і реклами, на користь яких клієнти перерозподіляють бюджети.
Так, частка Government relations і кризових комунікацій в портфелях PR-агентств може вирости. Світова тенденція зростання digital характерна для Росії, але не настільки яскраво виражена на PR-ринку. В умовах кризи замовники в першу чергу вкладаються в маркетингове просування в інтернет і в меншій мірі - в зв'язку з громадськістю.

Проведене АКОС за підтримки Sostav.ru дослідження російського PR-ринку дозволило визначити основні вектори розвитку індустрії, найбільш затребувані і конкурентні категорії, що дозволить гравцям ринку краще в ньому орієнтуватися. Це особливо важливо на тлі економічної кризи і невизначеності на ринку медійних і немедійних комунікацій.

Андрій Баранніков, голова АКОС, віце-президент Російської асоціації, генеральний директор SPN Communications

Дослідження АКОС про особливості російського ринку виявляє вектор подальшого розвитку індустрії. Якщо в 2013 році ми проводили опитування тільки серед членів Асоціації, то в цьому році ми вийшли за рамки АКОС і звернулися до всіх учасників російського PR-ринку, щоб виявити спеціалізацію і розподіл доходів серед агентств.
Отримані нами результати показують актуальну картину галузі комунікацій в Росії: які послуги користувалися найбільшою популярністю в 2014 році, які принесли агентствам найбільший дохід, на які категорії послуг компанії -КОНСУЛЬТАНТ роблять ставки в цьому році. Дослідження також дозволяє порівняти динаміку російського і міжнародного ринку.

Микола Сапронов, керівник робочої групи АКОС з просування професійних послуг, директор з розвитку агентства Primum

Дослідження «Особливості російського ринку PR-послуг: структура, динаміка, спеціалізація» - це перше в історії російського ринку PR-послуг дослідження серед всіх учасників ринку, спрямоване на виявлення особливостей пропозиції в розрізі різних категорій PR-послуг за критеріями їх наявності в портфелях агентств , дохід ності, динамічності зростання, конкурентності, забезпеченості експертами, чия думка значимо для ринку.
Подібне дослідження вперше було проведено серед членів АКОС в 2013 році, результатом чого стала ініціатива по створенню сервісу підбору PR-агентств, реалізованого на сайті АКОС .Опитування, проведене АКОС за підтримки Російської асоціації та АКАР, а також інформаційної підтримки Sostav.ru, дозволив вийти за межі конкретних асоціацій і вперше зробити портрет російської PR-індустрії в розрізі категорій професійних послуг.Результати опитування дозволяє агентствам співвіднести свої професійні компетенції та можливості з ринком в цілому, а клієнтам а - оцінити представленість затребуваних ними послуг в російській PR-галузі.


РекламаНовости