Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Терміни зберігання документів з охорони праці

  1. Зміст статті
  2. Документи з охорони праці
  3. Охорона праці на підприємстві

Під час роботи підприємства створюється значна кількість документів з питань охорони праці, які мають різні терміни зберігання. Щоб не порушувати правила документообігу, а отже, убезпечити себе від відповідальності, ці терміни слід знати і дотримуватися.

Зміст статті

Для початку варто відзначити, що згідно з абзацом 16 ст. 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 № 3814-XII кожна юридична особа повинна мати систематизований перелік назв справ, що формуються в його діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ. Тобто, номенклатуру справ, відповідно до якої документи зберігають за місцем формування справ в службі діловодства або інших структурних підрозділах установи з моменту створення або надходження і до передачі на зберігання в архів підприємства.

Перелік типових документів, що утворюються в процесі діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням термінів зберігання документів, затв. наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 (Далі - Перелік № 578/5), є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма підприємствами при визначенні термінів зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.

Топ-3 статті з Довідника

Перелік № 578/5 побудований за функціональним принципом. Тобто главами цього Переліку є найменування функцій (напрямків діяльності) організації. Серед таких функцій, зокрема, - управління охороною праці, створення роботодавцем безпечних умов праці.

Статті Переліку № 578/5 використовують при складанні номенклатури справ, як окремих підрозділів, так і організації в цілому. Він містить не заголовки конкретних справ, а види документів.

Витяг з Переліку типових документів, наведена нижче, стане в нагоді при визначенні та внесення до номенклатури справ організації конкретних справ, до складу яких входять документи, що стосуються і питань охорони праці.

(Більше 60 найменувань)

Терміни зберігання документів, визначені в Переліку типових документів, є мінімальними і їх не можна скорочувати. А ось продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається, але тільки за умови, що ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.

Документи з охорони праці

Крім конкретних термінів, звертаємо увагу на умовні позначення деяких термінів зберігання. Так термін зберігання «До ліквідації організації» переважним чином встановлено для організацій, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду (НАФ).

Відмітка «ЕПК» поряд з терміном зберігання деяких видів документів означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів для організацій - джерел формування НАФ приймають експертно-перевірочні комісії державного архіву. Термін зберігання «Постійно» означає, що такі документи відносяться до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

Охорона праці на підприємстві

Термін зберігання документів обчислюють з 1 січня року, наступного за роком закінчення справи (п. 4 гл. 2 розд. V Правил зберігання документів). Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених у 2016 році, починається з 01.01.2017 р

Окремі службові документи, в тому числі з питань охорони праці, установа створює в процесі своєї діяльності або отримує від інших установ, після закінчення термінів їх зберігання слід знищити.

Детальніше про те,   як потрібно правильно зберігати документи з питань охорони праці   , Розповідає експерт Детальніше про те, як потрібно правильно зберігати документи з питань охорони праці , Розповідає експерт.

Детальніше про те,   як потрібно правильно зберігати документи з питань охорони праці   , Розповідає експерт

гарячі статті


РекламаНовости