Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Процедура санації підприємства при банкрутстві: суть і особливості

 1. Що таке санація
 2. Ліквідації та санація - в чому різниця
 3. Коли слід проводити санацію
 4. процедура санації
 5. Досудова санація - цілі і особливості
 6. Що підлягає страхуванню
 7. Особливості управління організацією при санації
 8. висновок

В даний час, коли в країні нестабільна економічна ситуація, необхідно знати з чим доведеться зіткнутися, якщо виникне потреба оголосити банкрутство підприємства . А також, необхідно розрізняти поняття санації і ліквідації, що розкривається в даній статті.

Що таке санація

Процедура банкрутства тісно пов'язана з поняттям «санація».

Розглянемо докладніше.

Санація (в області економіки) - це система різних заходів, в яку входять:

 • структурні зміни на підприємстві;
 • перехід на зміну асортименту, виробленої продукції;
 • скорочення співробітників;
 • ліквідація зайвих підрозділів і так далі.

Головною метою процедури санації є - уникнути банкрутства підприємства, відновити стабільну діяльність підприємства. Процедура може проводитися за допомогою органів виконавчої влади, банків, різних комерційних організацій.

Ліквідації та санація - в чому різниця

Ліквідація - це повне припинення існування підприємства, юридичної особи, без можливості передачі прав третім особам. Види ліквідації діляться на добровільні та примусові. При добровільної ліквідації процес відбувається внаслідок рішення засновників компанії, а при примусової ліквідації - за рішенням суду .

Таким чином, якщо проводити процедуру ліквідації підприємства, то воно повністю зникає з ринку і більш не представляє конкурента для інших фірм, а процедура санації дозволяє реорганізувати, реструктуризувати підприємство, зберігши за собою право передавати ліцензію правонаступника.

Коли слід проводити санацію

В життєвому циклі підприємства існує 4 стадії: становлення, розвиток, зрілість і смерть . Саме на останніх двох стадіях слід задуматися про проведення реорганізації підприємства, для її подальшого існування на ринку. В іншому випадку за стадією зрілості часто настає період стагнації, коли підприємство зовсім не розвивається, що призводить до його загибелі.

Якщо юридична особа зазначає, що фінансова активність організації йде на спад, то варто задуматися про проведення даної процедури, в ході якої однією з цілей є залучення коштів банків, державних організацій або приватних інвесторів, які зацікавлені в подальшому розвитку підприємства.

процедура санації

Процедура санації в Російській Федерації законодавчо закріплена. Слід звертатися до закону від 2008 року «Про додаткові заходи для зміцнення стабільності банківської системи». Даний закон був виданий, щоб забезпечити страховку великим підприємствам в кризовий період.

Якщо слідувати цим документом, то спочатку при оздоровленні потрібно вжити заходів, що перешкоджають банкрутства. Сюди входять:

 • надання прямої фінансової підтримки ззовні, тобто від інвесторів, банків і так далі;
 • покупка частки або акцій статутного капіталу;
 • фінансова допомога організаціям, які вирішили придбати майно та зобов'язання фірми-боржника.

Етапи «лікування» підприємства:

 1. реструктуризація боргів (Для позичальників, які не можуть обслуговувати свій борг).
 2. Введення заходів щодо зміни функціонування підприємства, скорочення персоналу при необхідності.
 3. Вкладення коштів санаторів, для ліквідації боргу організації.
 4. Вклади приватних інвесторів для зміцнення фінансового становища компанії, яка вступає в процес санації.

Вклади приватних інвесторів для зміцнення фінансового становища компанії, яка вступає в процес санації

Досудова санація - цілі і особливості

Досудова санація - процедура, яка спрямована на відновлення платоспроможності боржника, щоб уникнути банкрутства. Таким чином, метою досудової санації є відновлення фінансової діяльності боржника.

Рішення щодо проведення досудової санації приймає власник майна боржника, в ролі якого може виступати унітарне підприємство, кредитори або інші особи, метою яких є уникнення банкрутство даного підприємства. Всі вжиті заходи кредиторами, унітарним підприємством виробляються за згодою боржника.

Ще існує поняття «зовнішнє управління» або «судова санація», коли вже за рішенням суду назнав управитель для запобігання банкрутства організації.

Що підлягає страхуванню

Агентство зі страхування вкладів страхує рахунки індивідуальних підприємців (ІП) в розмірі до 1,4 мільйонів рублів. Для інших форм реєстрації компанії (АТ, ТОВ, ПАТ та інші) відкликання ліцензії, означає припинення їх діяльності і заморозку коштів на розрахункових рахунках.

У процесі ліквідації їм, звичайно, підлягає виплата компенсації, проте період виплати цих грошей може зайняти не один рік У процесі ліквідації їм, звичайно, підлягає виплата компенсації, проте період виплати цих грошей може зайняти не один рік.

Чи не є застрахованими:

 • вклади, засвідчені ощадним сертифікатом на пред'явника;
 • гроші на рахунках адвокатів, призначені для професійної діяльності;
 • активи, які передані в довірче управління;
 • депозити в філіях кредитної установи за кордоном;
 • електронні гроші;
 • знеособлені металеві рахунки.

Особливості управління організацією при санації

Перед початком проведення процедури фінансового оздоровлення підприємства необхідно розробити план. Необхідно визначити яка саме частина компанії підлягає реструктуризації, скільки необхідно скоротити співробітників і так далі.

Тривалість проведення санації не повинна бути більше 18 місяців. Далі її термін може продовжити арбітражний суд, але максимум на 6 місяців. Оздоровлення завершується тоді, коли досягається його головна мета - припинення провадження у справі про банкрутство фірми. В іншому випадку, якщо процедура виявилася неефективною, арбітражний суд приймає рішення про неспроможність підприємства та відкриває конкурсне виробництво.

висновок

Таким чином, необхідно врахувати всі особливості проведення процедури санації та ліквідації, щоб при необхідності визначити яка з них найбільш підходить під ситуацію, що склалася в компанії.


РекламаНовости