Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Objava poruka DNR: mail je, i nema smisla

Gotovo prije godinu dana, u nekontroliranoj Ukrajini dio Donjeck i Lugansk regije, Mail Donbass počeo svoj rad - poduzeće organizirano na temelju Ukrposhta. Stvaranje takvog poduhvata posljedica je potreba stanovništva koje živi na obje strane granične crte. No je li Donbasova pošta zakrpila nastale rupe kao rezultat prestanka aktivnosti Ukrposhta u "republikama"? Da vidimo.

Danas, rad tvrtke "Mail of Donbass" nadzire tzv "Ministarstvo komunikacija DPR-a." Zbog nepriznavanja DPR-a i LPR-a, poduzeće Pošta Donbass nije član Svjetskog poštanskog saveza i stoga ne može raditi na međunarodnoj pošti.

Poštanska korespondencija prihvaća se samo u samim poštanskim uredima operatera, a danas se ne preuzimaju iz poštanskih sandučića. Ne postoji službena internetska stranica o aktivnostima poduzeća osnovanim na nekontroliranom području poduzeća, sve potrebne informacije treba dobiti u uredima Pošte Donbasa.

Informacije o aktivnostima nove pošte nisu toliko. U osnovi, tvrtka "Mail of Donbass" obavlja funkciju posrednika u plaćanju mirovinskih naknada. Tako je, prema „republikanskim“ medijima u lipnju 2015. godine, preko ovog sustava poštom umirovljenicima u DPR-u isplaćeno više od milijardu rubalja, au srpnju oko 2 milijarde, a misija distribucije SIM kartica lokalnog mobilnog operatera Phoenix ”.

Što se tiče slanja pisama, paketa i paketa, "Mail of Donbass" nije napredovala u tom smjeru od prošle godine. Glavni pravci u kojima se pošta može isporučiti su Krim, područje Ruske Federacije i nepriznate "republike". Dostava paketa na teritoriju pod kontrolom Ukrajine i iz nje, danas, baš kao i prije godinu dana, nije moguća.
Tarife za slanje jednostavnih pisama putem pristupačnih poruka u rasponu od 6 do 44 rubalja (2 - 15 UAH), Za slanje vrijednih pisama i omota od 18 do 72 rubalja (6 - 24 UAH).

Tarife za slanje jednostavnih pisama putem pristupačnih poruka u rasponu od 6 do 44 rubalja (2 - 15 UAH), Za slanje vrijednih pisama i omota od 18 do 72 rubalja (6 - 24 UAH)

Izrada teže, od 5 do 30 kg. koštat će pošiljatelja od 60 do 400 rubalja (20 - 132 UAH). Takav je trošak dostave poštom između tzv. "Republika".

Za razliku od “Mail of Donbass”, privatni operater “Naša pošta” počeo je djelovati na nekontroliranom području
Za razliku od “Mail of Donbass”, privatni operater “Naša pošta” počeo je djelovati na nekontroliranom području. No, nažalost, radijus djelovanja privatnog poduzeća nije ništa više od "državnog".

Trošak ove vrste usluga također želi najbolje, jer u usporedbi s “Mail of Donbass” privatnim vlasnicima “Naše pošte” za dostavu paketa naplaćuje se gotovo dvostruko više
Trošak ove vrste usluga također želi najbolje, jer u usporedbi s “Mail of Donbass” privatnim vlasnicima “Naše pošte” za dostavu paketa naplaćuje se gotovo dvostruko više.

Dakle, slanje do 30 kg će koštati pošiljatelja od 700 do 835 rubalja (231 - 275 UAH
Dakle, slanje do 30 kg će koštati pošiljatelja od 700 do 835 rubalja (231 - 275 UAH.), I uobičajeni paket dokumenata do 0,5 kg. dostavljen za 400 rubalja (132 UAH.).

Stoga se svi postojeći poštanski operateri na nekontroliranom području ne mogu pohvaliti dostupnosti svojih usluga prosječnom građaninu, a radijus poštanskih poruka je previše ograničen da bi zadovoljio potrebe stanovništva
Stoga se svi postojeći poštanski operateri na nekontroliranom području ne mogu pohvaliti dostupnosti svojih usluga prosječnom građaninu, a radijus poštanskih poruka je previše ograničen da bi zadovoljio potrebe stanovništva.

Blog je vrsta materijala koji odražava samo stajalište autora. Web-lokacija " Obnova Donbasa »Nije odgovoran za točnost i tumačenje gore navedenih informacija i služi isključivo kao prijevoznik.

No je li Donbasova pošta zakrpila nastale rupe kao rezultat prestanka aktivnosti Ukrposhta u "republikama"?

РекламаНовости