Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Mesazhet Post DNR: mail është, dhe nuk ka kuptim

Pothuajse një vit më parë, në pjesën e pakontrolluar të Ukrainës të rajoneve Donetsk dhe Lugansk, Posta e Donbass filloi punën e saj - një ndërmarrje e organizuar në bazë të Ukrposhta. Krijimi i një ndërmarrje të tillë është për shkak të nevojave të popullsisë që jetojnë në të dyja anët e vijës së demarkacionit. Por a po e bën Mail of Donbass vrimat e rezultuara si rezultat i ndërprerjes së veprimtarive Ukrposhta në "republikat"? Le të shohim.

Sot, puna e kompanisë "Mail of Donbass" mbikëqyr të ashtuquajturën "Ministria e Komunikimeve të DPR". Për shkak të mosnjohjes së DPR dhe LPR, ndërmarrja e Postës së Donbass nuk është anëtare e Bashkimit Postar Universal dhe për këtë arsye nuk mund të punojë në postën ndërkombëtare.

Korrespondenca e postës pranohen vetëm në zyrat postare të operatorit, sot letrat nuk merren nga kutitë postare. Nuk ka faqe zyrtare në lidhje me aktivitetet e ndërmarrjes të themeluara në territorin e pakontrolluar të ndërmarrjes, të gjitha informatat e nevojshme duhet të merren në zyrat e "Donbass Mail"

Informacioni rreth aktiviteteve të postës së re nuk është aq shumë. Në thelb, kompania "Mail of Donbass" kryen funksionin e një ndërmjetësi në pagesën e përfitimeve të pensionit. Kështu, sipas mediave "republikane" në qershor të vitit 2015, mbi 1 miliardë rubla iu paguan pensionistëve përmes këtij sistemi postë për pensionistët në korrik dhe rreth 2 miliardë në korrik. ".

Sa për dërgimin e letrave, parcelave dhe parcelave, "Mail of Donbass" nuk ka përparuar në këtë drejtim që nga viti i kaluar. Drejtimet kryesore në të cilat posta mund të japin janë Krimeja, territori i Federatës Ruse dhe "republikat" e panjohura. Dorëzimi i parcelave si në territorin e kontrolluar nga Ukraina, dhe prej saj, sot, ashtu si një vit më parë, është e pamundur.
Tarifat për dërgimin e letrave të thjeshta përmes mesazheve të përballueshme postare variojnë nga 6 në 44 rubla (2-15 UAH.), Për dërgimin e letrave të vlefshme dhe mbështjellësve 18-72 rubla (6- 24 UAH.).

)

Marrja e rëndë, nga 5 deri në 30 kg. do të kushtojë dërguesit nga 60 në 400 rubla (20 - 132 UAH). I tillë është kostoja e dërgesës me postë midis të ashtuquajturve "republika".

Në kontrast me Mail of Donbass, një operator privat, Posta jonë, filloi të operonte në një territor të pakontrolluar
Në kontrast me "Mail of Donbass", një operator privat, "Posta jonë", filloi të operonte në një territor të pakontrolluar. Por, për fat të keq, rrezja e funksionimit të një ndërmarrje private nuk është më shumë se një "shtet".

Kostoja e këtij lloji të shërbimeve gjithashtu dëshiron më të mirën, sepse në krahasim me pronarët privatë të Nasha Poshta të Postës së Donbass ngarkohen gati dy herë më shumë për dërgimin e parcelave
Kostoja e këtij lloji të shërbimeve gjithashtu dëshiron më të mirën, sepse në krahasim me pronarët privatë të "Nasha Poshta" të Postës së Donbass ngarkohen gati dy herë më shumë për dërgimin e parcelave.

Pra, dërgimi deri në 30 kg do të kushtojë dërguesit nga 700 në 835 rubla (231 - 275 UAH
Pra, dërgimi deri në 30 kg do të kushtojë dërguesit nga 700 në 835 rubla (231 - 275 UAH.), Dhe paketa e zakonshme e dokumenteve deri në 0.5 kg. dorëzuar për 400 rubla (132 UAH.).

Kështu, të gjithë operatorët aktualë ekzistues në një territor të pakontrolluar nuk mund të mburren me disponueshmërinë e shërbimeve të tyre ndaj qytetarit mesatar, dhe rrezja e mesazheve postare është shumë e kufizuar për të plotësuar nevojat e popullsisë
Kështu, të gjithë operatorët aktualë ekzistues në një territor të pakontrolluar nuk mund të mburren me disponueshmërinë e shërbimeve të tyre ndaj qytetarit mesatar, dhe rrezja e mesazheve postare është shumë e kufizuar për të plotësuar nevojat e popullsisë.

Një blog është një lloj materiali që pasqyron vetëm pikëpamjen e autorit. Site " Rivendosja e Donbass »Nuk është përgjegjës për saktësinë dhe interpretimin e informacionit të mësipërm dhe shërben ekskluzivisht si transportues.

Por a po e bën Mail of Donbass vrimat e rezultuara si rezultat i ndërprerjes së veprimtarive Ukrposhta në "republikat"?

РекламаНовости