Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Послуги адвоката по сімейних справах. Дозвіл сімейних спорів

 1. Правова допомога по сімейних справах в «ЮрСіті»

Сімейні суперечки - явище поширене, і більшість з них вдається вирішувати самостійно в несудовому порядку. Однак якщо справа все ж доходить до розірвання шлюбу (розлучення), то подружжю доводиться стикатися з нормами сімейного права і вдаватися до послуг адвоката по сімейних справах, ніж, як правило, більшість пар відкидало раніше. Припинення відносин, як правило, веде до цілого комплексу сімейних спорів, які передбачають їх дозвіл в суді. Все це вимагає наявності кваліфікованої юридичної допомоги сімейних юристів.

Сімейне право є галуззю приватного права, і регулює сімейні відносини, що виникають з факту шлюбу та належності до сім'ї. Воно базується на Сімейному кодексі РФ, що складається з 8 розділів, 22 глав і 170 статей. Саме на цей правовий документ спираються адвокати при веденні сімейних справ. Відповідно до Сімейного кодексу РФ можна виділити кілька найбільш типових видів спорів, з яких складаються сімейні справи в суді.

З точки зору полярності відносин, виділяють 3 основні категорії сімейних спорів. Ними є спори:

 • випливають із шлюбних відносин подружжя;
 • походять з відносин «батьки-діти»;
 • інші види сімейних спорів.

Найбільш поширеними, безумовно, є сімейні справи, що відносяться до першої категорії, серед них:

 • Розірвання шлюбу (розлучення) - глава 4 СК РФ. Припинення шлюбу. Це основний тип спору між подружжям, з яким пов'язані практично всі інші види сімейних спорів. Процедура розірвання шлюбу досить проста, особливо в тому випадку, якщо подружжя не має дітей.
 • Поділ майна подружжя - глави 7 і 8 СК РФ. Законний і договірний режим майна подружжя. Суперечка про розділ майна прив'язаний до процедури розірвання шлюбу не у всіх випадках. Іноді розділ майна проводиться між одруженими чоловіками або між вже расторгшімі шлюб. В останньому випадку діє термін давності до трьох років. Суть спору полягає зазвичай в розділі спільно нажитого майна в рівних частках між обома подружжям.
 • Визнання шлюбу фіктивним (недійсним) - глава 5 СК РФ. Недійсність шлюбу. Шлюб може бути визнаний фіктивним тільки в судовому порядку, незалежно від підтвердження цього факту обома подружжям. Причиною визнання шлюбу фіктивним може бути недієздатність одного з подружжя, шлюб, укладений з близьким родичем або наявність у одного з партнерів які раніше не розірваного шлюбу.

До другої категорії відносяться такі сімейні справи.

 • Стягнення аліментів - розділ V СК РФ. Аліментні зобов'язання - це зобов'язання, за якими один із подружжя, мати або батько, зобов'язані виплачувати іншому певну суму на утримання спільних неповнолітніх дітей. Особливість судового спору про стягнення аліментів полягає в тому, що вимога про їх виплату може бути передано в суд без подачі позову про розірвання шлюбу. Позов про стягнення аліментів може подати як мати, так і батько, в залежності від того, хто з подружжя не виконує своїх обов'язків по утриманню дітей.
 • Визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання - статті 65-68 СК РФ. Здійснення батьківських прав та прав на спілкування. Цей сімейний спір тісно пов'язаний з зі спором про розлучення, оскільки суду для прийняття рішення про розірвання шлюбу необхідно чітко встановити, з батьком або матір'ю буде проживати дитина. У більшості випадків дитина залишається з матір'ю, але у батька, що проживає окремо, залишається ряд прав. Батько так само має право на спілкування з дитиною та участь у вихованні. У деяких випадках мати після розлучення забороняє дитині бачити батька, порушення прав якого в цьому випадку може бути оскаржене через суд. Позовна заява при цьому буде мати назву «усунення перешкод в здійсненні батьківських прав». Суд встановлює причини, за якими батькові чи матері було відмовлено в праві бачитися з дитиною і зобов'язує відповідача їх усунути в певний термін.
 • Встановлення і оспорювання батьківства - глава 10 СК РФ. Встановлення походження дітей. Суперечка такого роду може мати місце в двох випадках: коли чоловік не визнає себе батьком дитини або коли мати не хоче визнавати його батьком, і він прагне до встановлення справедливості і визнання за собою батьківських прав. Потрібно зауважити, що перший вид спору зустрічається в судовій практиці набагато частіше.
  Оспорювання батьківства. В цьому випадку офіційний батько по ряду причин намагається заперечити той факт, що саме він є батьком дитини. Дуже рідко виникають позови про встановлення або оспорювання материнства, хоча в деяких випадках зустрічаються і вони.
 • Встановлення або скасування усиновлення дитини - п. 1 статті 125 СК РФ і п. 1 ст.140 СК РФ. У цьому випадку предметом спору є усиновлення дитини або його скасування одним або обома подружжям, формально не є батьком чи матір'ю. Після прийняття рішення про усиновлення заявники стають законними батьками дитини. Відмова від усиновлення може мати місце в тому випадку, якщо у прийомного батька або матері немає можливості або бажання виховувати дитину. У цьому випадку вони звільняються від всіх прав і обов'язків щодо її виховання.
 • Позбавлення батьківських прав - глава 12 СК РФ. Права і обов'язки батьків. У цьому виді спору також можна виділити два види позовних вимог. Перший - це позбавлення матері або батька батьківських прав. У цьому випадку людина повністю втрачає всі свої права і обов'язки по відношенню до своєї дитини. З того моменту, коли рішення суду набирає законної сили, дитина і батько формально стають абсолютно чужими людьми. Постанова про позбавлення батьківських прав може бути скасовано. Законом встановлено, що після закінчення певного терміну і дотриманні ряду умов батьки можуть подати заяву про поновлення.

Другий вид позову - обмеження у матері або батька батьківських прав. Це більш м'яка міра впливу, оскільки на відміну від позбавлення, обмеження батьківських прав передбачає можливість матері або батькові частково брати участь у вихованні дитини та формально залишатися його батьками. Обмеження також може бути знято, якщо батько чи мати доведуть, що вони можуть бути повноцінними батьками для своєї дитини.

Третю категорію сімейних справ складають спори про визначення часу спілкування з дитиною бабусь і дідусів, справи по стягненню аліментів з бабусь / дідусів; онуків / онучок; братів / сестер; пасинків / падчерок; вітчимів / мачуха і так далі

Дозвіл навіть одного з перерахованих вище суперечок вимагає правової і, що важливо, моральної підготовки. Судові тяжби по сімейних справах бувають вельми болючими для учасників процесу саме з емоційної точки зору. Але справа, як правило, ускладнюється ще й тим, що один вид сімейного спору часто тягне за собою цілий ланцюжок, комплекс додаткових питань, на які доведеться отримувати відповіді в суді. Все це пояснює бажаність, а іноді - необхідність професійної підтримки адвоката по сімейних справах.

Правова допомога по сімейних справах в «ЮрСіті»

Правова допомога по сімейних справах в «ЮрСіті»

Ведення сімейних справ зазвичай вимагає від адвоката декількох або всіх нижчеперелічених дій:

 • проведення усній чи письмовій юридичної консультації;
 • допомога в зборі документів;
 • складання позовної заяви;
 • підготовка відкликання (заперечення) на позовну заяву;
 • надання допомоги в зборі додаткових доказів;
 • прийняття безпосередньої участі в судових засіданнях (представництво інтересів клієнта);
 • отримання рішення суду;
 • оскарження рішення суду при необхідності.

Повноцінна правова допомога - запорука успішного і своєчасного вирішення сімейних спорів. Досвід і кваліфікація адвокатів «ЮрСіті» є найкращою гарантією дотримання ваших інтересів.

Якщо Вам потрібні якісні юридичні послуги, досвідчений адвокат, здатний забезпечити кваліфіковану юридичну допомогу в стислі терміни, - телефонуйте в колегію адвокатів «ЮрСіті».

Тел. 8 495 222-29-79 . Заявка на отримання безкоштовної консультації


РекламаНовости