Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Акт прихованих робіт. Зразок заповнення 2019 року

 1. Правила складання акту
 2. Інструкція з оформлення акту прихованих робіт
 3. Після підписання акту прихованих робіт

Деякі роботи після закінчення будівництва неможливо перевірити. Це стосується робіт, проведених всередині будівельних конструкцій і комунікацій, наприклад

 • установки арматури в бетонних стінах,
 • грунтування поверхні перед фарбуванням,
 • товщини пісочної підкладки під бруківкою,
 • укладання труб перед засинанням грунтом,
 • гідро-, звуко-, теплоізоляції і т.п.

Такі «проміжні» роботи називаються прихованими і їх не можна побачити очима після завершення будівництва, тому для підтвердження їх якості складаються спеціальні акти безпосередньо після їх виконання. Механізм даної перевірки такої: до закриття конструкцій або комунікацій, спеціально створена комісія перевіряє якість виконаних робіт та застосованих матеріалів, а потім підписує акт на приховані роботи.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк акта огляду прихованих робіт .doc Завантажити зразок заповнення акту огляду прихованих робіт .doc

Слід зазначити, що подібні роботи зазвичай забезпечують безпеку при експлуатації будівель і споруд, тому контроль за ними повинен здійснюватися особливо ретельно.

Готові будівельні об'єкти можуть бути не введені в експлуатацію, якщо в документації відсутні акти про приховані роботах.

У випадках, якщо з якої-небудь причини даний акт не буде складено своєчасно, представники перевіряючих інстанцій, рівно як і представники замовника, можуть зажадати усунення цього порушення шляхом вибіркового або повного розкриття конструкцій або комунікацій і навіть переробки виконаних робіт.

Правила складання акту

Даний документ не має уніфікованої, єдиної для всіх форми, так що складати його можна за розробленим і затвердженим всередині підприємства шаблоном або у вільному вигляді. Головні умови: акт повинен містити інформацію про підрядника, який проводив роботи, відомості про всіх членів перевіряє-приймаючої комісії, найменування робіт, а також висновки комісії про їх якість та відповідність будівельним нормам і правилам.

Зазвичай до складу комісії входять представники генеральної підрядної, субпідрядної компаній, авторського нагляду проектної організації, а також технічного нагляду замовника.

Акт складається на аркуші формату А4 в декількох примірниках - по одному для кожної із зацікавлених сторін і кожна копія в обов'язковому порядку повинна бути завірена усіма членами приймальної комісії. Засвідчувати документ печатками необов'язково, оскільки юридичні особи з 2016 року мають право не користуватися печатками і штампами, але слід мати на увазі, що в разі виникнення розбіжностей і звернення в судову інстанцію, суддя може зажадати наявності відбитка на документі.

При необхідності до акта можуть бути додані інші документи, а також фотографії, що свідчать про те, що етап виробництва прихованих робіт виконано якісно або неякісно (в залежності від ситуації).

Інструкція з оформлення акту прихованих робіт

З точки зору діловодства даний акт є цілком стандартним і не повинен викликати великих труднощів при заповненні.

 1. У першій частині документа пишеться його назва і коротко позначається суть (в даному випадку «акт прихованих робіт»), а також вказується місто, в якому він оформляється і дата: число, місяць (прописом), рік. Потім вписується точне позначення вироблених внутрішніх робіт. Якщо їх кілька - краще вносити їх попунктно, а не через кому.
 2. Далі потрібно вказати найменування будівельного об'єкта, а також його адреса.
 3. У наступні рядки вписується складу комісії. Тут потрібно вказати організацію, яку представляє та чи інша людина, а також його посаду, прізвище, ім'я, по батькові.
 4. Наступна частина акта включає в себе фіксацію факту огляду виконаних захованих робіт підрядником. Тут окремими пунктами вказуються найменування робіт, розробник проекту та відомості про замовлення (дата, номер), застосовані матеріали, а також дата початку і закінчення робіт.
 5. Тут окремими пунктами вказуються найменування робіт, розробник проекту та відомості про замовлення (дата, номер), застосовані матеріали, а також дата початку і закінчення робіт

 6. У заключну частину акта вноситься рішення приймальної комісії. Тут потрібно обов'язково вказати, що виконані роботи відповідають всім встановленим нормам, стандартам і правилам, а, значить, подальше проведення робіт з вищевказаною об'єкту дозволяється. Акт повинні засвідчити своїми підписами усіх членів комісії.

Акт повинні засвідчити своїми підписами усіх членів комісії

Після підписання акту прихованих робіт

Після того, як комісія проведе повний контроль і встановить, що все виконано якісно і відповідно до існуючих нормативів, будівельники можуть приступати до подальших робіт. Якщо ж в процесі перевірки з'ясується, що роботи виконані погано або ж використовувалися низькоякісні матеріали і т.п., то доведеться усувати виявлені недоліки за рахунок підрядної організації.


РекламаНовости