Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

ФСС за 1 квартал 2019 - нова форма. 4 ФСС 2019 - завантажити безкоштовно бланк і зразок заповнення. Терміни здачі нової форми 4-ФСС

 1. Бланк нової форми 4-ФСС за 2019 рік
 2. Зразок заповнення форми 4-ФСС в 2019 році
 3. Правила заповнення нової форми 4-ФСС в 2019 році

Форма 4-ФСС - це бланк, що містить розрахунки по нарахованих і сплачених страхових внесках, який щоквартально здається в Фонд соціального страхування РФ.

Бланк нової форми 4-ФСС за 2019 рік

Завантажити безкоштовно бланк форми 4-ФСС 2019 форматі Excel

Подивитися бланк нової форми 4-ФСС: стр. 1 , стр. 2 , стр. 3 , стр. 4 , стр. 5 , стр. 6 , стр. 7 , стр. 8 , стр. 9 , стр. 10 , стр. 11 , стр. 12 , стр. 13 , стр. 14 .

14

Зразок заповнення форми 4-ФСС в 2019 році

Завантажити зразок заповнення форми 4-ФСС 2019 форматі Excel

Подивитися зразок заповнення нової форми 4-ФСС: стр. 1 , стр. 2 , стр. 3 , стр. 4 , стр. 5 , стр. 6

Маються на увазі внески з тимчасової непрацездатності, у зв'язку з материнством і з обов'язкового медичного страхування від нещасних випадків на виробництві та проф.заболеванію.

Звітувати за формою 4-ФСС повинні все, на кого працюють і отримують гроші физ.лица, незалежно від форми власності і застосовуваної системи оподаткування: організації, індивідуальні підприємці, особи, які мають приватну практику, а також фізичні особи, за трудовим договором найняли будь або громадян собі в помічники.

Форма 4-ФСС здається в паперовому (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом) або електронному вигляді (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом - для організацій, число працівників яких перевищує 25 осіб).

З 1 січня 2018 року в обіг введена нова форма звіту до ФСС (докладніше див. Статтю «Форма 4-ФСС у 2018 році» ).

Правила заповнення нової форми 4-ФСС в 2019 році

Бланк форми 4-ФСС складається з 14 сторінок; заповнюються, нумеруються по порядку і роздруковуються для здачі в ФСС тільки заповнені сторінки.

На кожній заповненої сторінці зверху вказуються Реєстраційний номер страхувальника та код підпорядкованості (вказані в повідомленні, виданому при реєстрації організації в територіальному відділенні ФСС). Крім цього, кожна заповнена сторінка повинна бути підписана керівником організації (індивідуальним підприємцем і т.д.).

Дізнайтеся, Як зробити СМС-розсилку безкоштовно

Сторінки, обов'язкові для заповнення.

 1. Титульний аркуш:
  номер коригування (при первинній подачі - 000, при повторних з внесеними змінами по порядку - 001, 002 і т.д.);
  звітний період (дві перші осередки заповнюються у разі подання звітності за 1, 2, 3 квартал і за весь рік, дві останні - в разі звернення за виділенням коштів на виплату страхового забезпечення);
  календарний рік, за який подається звіт;
  найменування організації, її реквізити - ІПН (перед 10-ти значний показником ставляться два нулі), КПП (якщо присвоєно), свідоцтво про Державну (ІН - при заповненні юр.особою перед 13-ти значний показником ставляться два нулі), номер телефону страхувальника (залишилися порожніми клітини прочеркиваются);
  шифр страхувальника: перші три цифри - відповідно до шифрів платника страхових внесків (див. Шифри платників страхових внесків ), Другі дві - код системи оподаткування (ССО; патент (ПСН) - 01, ЕНВД - 02, ЕСХН - 03, всі інші - 00), останні дві - код установи (казенні і бюджетні - 01, інші - 00);
  адреса платника разом з індексом;
  кількість працівників, в тому числі жінок (включаючи тих, що в декретній відпустці);
  ПІБ страхувальника, його підпис, що підтверджують подані відомості, дата заповнення бланка 4-ФСС.
 2. Таблиця 1 (стор. 2): код за КВЕД вказують ті, у кого є право застосовувати знижені тарифи; в 1 рядку вказуються заборгованості (якщо є) з 19 рядка звітності за минулий період; далі рядки заповнюються у міру наявності даних. Копійки в сумах не округлюються.
 3. Таблиця 3 (стор.4) - розраховується база для нарахування страхових внесків: в таблиці вказуються загальні суми виплат працівникам за розрахунковий період (календарний рік) і за три останніх місяці звітного періоду.
 4. Таблиця 6 (стор. 11) і таблиця 7 (стор. 12) - вказується база для нарахування та проводяться розрахунки за внесками за обов'язкове мед.страхованіе від нещасних випадків і проф.заболеванію.
 5. Таблиця 10 (стор. 14) містить відомості про перевірку умов праці (атестації робочих місць)
  Дізнайтеся, Як вести облік ІП при ССО в 2019 році.

14) містить відомості про перевірку умов праці (атестації робочих місць)  Дізнайтеся,  Як вести облік ІП при ССО в 2019 році

Якщо є дані, то заповнюються і інші сторінки:

 • У таблиці 2 (стор. 3) вказуються виплачені лікарняні та декретні (якщо вони були);
 • Таблиця 3 заповнюється, якщо подаються відомості про працюючих в організації іноземців;
 • Таблиці 4-4.3 містять розрахунки організацій, що використовують право застосування знижених тарифів страхових внесків;
 • У таблиці 5 розшифровуються виплати за рахунок коштів з федерального бюджету;
 • Таблиці 8 та 9 (стор. 13) містять витрати по обов'язковому мед.страхованію від виробничого травматизму і профзахворювань, а також кількість постраждалих від нещасних випадків за звітний період.

У разі виявлення помилки невірні відомості акуратно закреслює, зверху вписуються правильні дані, які засвідчуються підписом заповнює бланк особи та печаткою організації (або підписом її керівника) із зазначенням дати виправлення.

Детальна інструкція щодо заповнення форми 4-ФСС міститься в Додатку №2 до наказу ФСС РФ від 26.02.2015 №59

Подивитися і скачати інші бланки документів на 2019 рік


РекламаНовости