Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Депозитарні операції

Головна

»»

Депозитарій Банку надає своїм клієнтам повний спектр депозитарних послуг відповідно до законодавства Російської Федерації, на підставі ліцензії Федеральної комісії з ринку цінних паперів на здійснення депозитарної діяльності.

Банк надає своїм клієнтам комплексне обслуговування на ринку цінних паперів: вчинення і обслуговування операцій з максимально повним спектром цінних паперів (акцій, інструментів з фіксованою прибутковістю, похідних цінних паперів і т. Д.). Депозитарні послуги можуть надаватися для отримання клієнтом найбільш повного сервісу при здійсненні брокерського обслуговування, послуг з довірчого управління цінними паперами, кредитування під заставу цінних паперів.

Депозитарій Банку повністю забезпечує операції своїх депонентів на фондовому ринку, дозволяючи їм мобільно оперувати всіма видами цінних паперів. Операції проводяться з документарними і бездокументарними цінними паперами. Список паперів включає в себе емісійні і неемісійні цінні папери - акції, облігації, корпоративні та державні, боргові зобов'язання, векселі, муніципальні папери.

Депозитарій надає послуги з перереєстрації прав власності, які дозволяють скоротити час і накладні витрати учасників фондового ринку, що виникають при переході прав власності на цінні папери емітентів.

Для виконання перереєстрацій прав власності у реестродержателей, що знаходяться в м Москві, використовується своя кур'єрська служба.

Основними принципами роботи Депозитарію є забезпечення зручного режиму роботи для своїх клієнтів і висока якість депозитарного обслуговування при конкурентоспроможних тарифах, які дозволяють значно економити клієнтам час і витрати пов'язані з операціями на російському фондовому ринку.

Депозитарій Банку пропонує Клієнтам наступні послуги:

 • зберігання сертифікатів цінних паперів;
 • облік прав на цінні папери Депонента;
 • послуги з перереєстрація прав власності в реєстрах емітентів і депозитаріях кореспондентів;
 • взаємозалік угод між клієнтами депозитарію;
 • блокування цінних паперів;
 • реєстрація різних видів застави цінних паперів;
 • інформування клієнтів про дії здійснюються емітентами цінних паперів - розміщення емісії, параметрів випуску цінних паперів і т.д .;
 • інформування клієнтів про майбутні збори акціонерів емітентів з наданням матеріалів порядку денного зборів;
 • участь в зборах емітентів від імені та за дорученням Депонента;
 • отримання і виплата дивідендів;
 • прийом від депонентів і їх уповноважених представників документів на здійснення операцій в реєстрі;
 • передача реєстратору документів на здійснення операцій в реєстрі;
 • передача депонентам і їх уповноваженим представникам сертифікатів цінних паперів і (або) виписок з реєстру, отриманих від реєстратора та ін.

Депозитарій Банку володіє всією інфраструктурою, що забезпечує виконання потреб навіть найвимогливіших клієнтів. Депозитарію відкриті кореспондентські міждепозитарного рахунку в Національному Розрахунковому Депозитарії, Депозитарно-Кліринговій Компанії та ін.

 • Умови здійснення депозитарної діяльності .doc, 82 Kb
 • Перелік документів, що надаються Депонентом для відкриття рахунку депо, реєстрації Попечителя .doc, 82 Kb
 • Форми документів, що надаються Депонентами .doc, 82 Kb
 • Форми звітних документів Депозитарію .doc, 82 Kb
 • Тарифи комісійної винагороди за депозитарні послуги .doc, 82 Kb
 • Порядок здійснення перевірки автентичності цінних паперів і відсутність обмежень на проведення операцій .doc, 82 Kb
 • Попечительское Угода .doc, 82 Kb
 • Форми документів, що надаються Депонентами, які не є клієнтами .doc, 82 Kb

З питань проведення банкнотних операцій просимо звертатися в Управління операцій на фінансових ринках по тел. (495) 786-21-79.РекламаНовости