Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Специфіка внутрішнього боргу Російської Федерації

Сучасні економіки більшості країн характеризуються наявністю вагомих державних зовнішніх і внутрішніх боргів, в зв'язку з цим. Існує проблема боргової залежності держави перед фізичними та юридичними особами країни, яке випливає з проблеми дефіциту бюджету і як наслідок формується внутрішній борг. [6, с. 153]

У 2011 році, коли ринок ОФЗ вийшов на рекордні обсяги розміщення і вторинного обігу, частка державних паперів в портфелях приватних керуючих пенсійними накопиченнями збільшилася вдвічі. Протягом останніх чотирьох років значення боргових паперів як інвестиційного інструменту стрімко підвищувалася. Завдяки цьому в сучасній економіці частка довгострокових інституційних інвесторів на російському облігаційному ринку перевищує 70%. [5, с. 590]

Метою написання даної статті є виявлення співвідношення державного внутрішнього боргу і випуску державою цінних паперів.

Завдання, які необхідно вирішити в зв'язку із заданою метою:

- провести аналіз обсягу динаміки внутрішнього боргу РФ;

- провести структурний аналіз внутрішнього держборгу РФ.

В обсяг державного внутрішнього боргу Російської Федерації відповідно до бюджетного кодексу включаються:

Звернемося до наступної діаграмі, на якій зображено динаміку внутрішнього боргу РФ в період з 2010 по 2013 рік.

Мал. 1. Динаміка внутрішнього боргу РФ за 2010-2013 роки.

Спостерігаємо стрімке зростання внутрішнього боргу Російської Федерації. Якщо бути точними, то, за даними Мінфіну РФ Внутрішній борг становив:

Таблиця 1

Обсяг державного внутрішнього боргу РФ

За станом на

Обсяг державного внутрішнього боргу Російської Федерації, млрд. Руб.

всього

в т. ч. державні гарантії Російської Федерації у валюті Російської Федерації

01.01.2011

2940,39

472,25

01.01.2012

4190,55

637,33

01.01.2013

4977,90

906,6

01.01.2014

5722,24

1289,85

Ці дані свідчать про те, що внутрішній державний борг за останні чотири роки стрімко зростає: з 2011 року на сьогоднішній день він виріс майже в два рази, це є наслідком дефіциту бюджету. На початок 2011 внутрішній борг становив 2940,39 млрд. Рублів, а на початок 2014 року складав 5722,24 рублів. Державні гарантії на початок 2014 року становили значну цифру в порівнянні з попередніми роками 1289,85 млрд. Рублів, це, перш за все, пов'язано з проведенням олімпіади в Сочі, на яку були витрачені колосальні кошти, а саме близько 53 млрд. Доларів.

У 2013 році номінальний обсяг ВВП Росії склав 66,7 трлн рублів. Фізичний обсяг ВВП за 2013 рік зріс на 1,3%. Індекс-дефлятор ВВП за 2013 рік відносно до цін 2012 року дорівнював 106,5%

З проведених розрахунків випливає, що внутрішній борг РФ становить від ВВП: 0,008%, що свідчить про те, що внутрішній борг не такий небезпечний для розвитку економіки Росії. [5, с. 592]

Держава прагне погасити частину своїх боргів і робить він це через випуск державних цінних паперів. Було проведено дослідження по структурі внутрішнього боргу РФ за видами боргових зобов'язань.

Було проведено дослідження по структурі внутрішнього боргу РФ за видами боргових зобов'язань

Мал. 2. Державний внутрішній борг РФ, виражений в державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена у валюті РФ 2011 рік у млрд. Рублів

Аналізуючи дані за 2011 рік, можна сказати, що основним випускається видом держоблігацій були ОФЗ-ПД, що становило приблизно 32% від обсягу внутрішнього боргу. Найнижча відсоткова частка була у ОГРВЗ - 0, 000004%.

Найнижча відсоткова частка була у ОГРВЗ - 0, 000004%

Мал. 3. Державний внутрішній борг РФ, виражений в державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена у валюті РФ 2012 рік у млрд. Рублів. [2, с. 14]

Даний малюнок дозволяє зробити висновок про те, що так само, як і в 2011 році найбільше випущено ОФЗ-ПД і найменше ОГРВЗ. Також в цьому році держава РФ випустила ще один вид зобов'язань - ОВНС. Випуск додаткових державних зобов'язань пояснюється тим, що державний борг зростає з кожним роком, таким чином, держава погашає частину своїх зовнішніх зобов'язань.

Мал. 4. Державний внутрішній борг РФ, виражений в державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена у валюті РФ 2013 рік у млрд. Рублів

Провівши структурний аналіз внутрішнього боргу РФ за 2011-2013 роки, можна зробити висновок про те, що в основному держава випускає облігації федеральної позики з постійним доходом, на другому місці ОФЗ - АТ, на третьому ДСО-ППС і в 2012 році починає випускатися така боргова цінний папір як ОВНС. У порівнянні з 2011 роком, в 2013 випуск ОФЗ-ПД збільшився практично в два рази, що і відповідає попередньому аналізу обсягу внутрішнього державного боргу. [3, c. 58]

Роз'яснимо поняття абревіатур. ОФЗ - облігації федеральної позики, вони представляють собою сімейство облігацій з фіксованим доходом емітованих Міністерством Фінансів РФ.

Дана папір погашається в повному обсязі в дату погашення, а протягом строку обігу з річним або піврічним інтервалом виплачується певний при емісії купонний дохід. ОФЗ-ПД (з постійним доходом) почали випускатися в 1998. Купон виплачувався раз на рік і фіксувався на весь термін обігу. ОФЗ-АД (з амортизацією боргу) періодичне погашення основної суми боргу. ДСО-ППС - державні ощадні облігації з постійною процентною ставкою купонного доходу. ДСО-ФПС - державні ощадні облігації з фіксованою процентною ставкою купонного доходу. ОГРВЗ - облігації державного республіканського внутрішньої позики. ОВНС - облігації зовнішніх облігаційних позик. [4, с. 14]

Сучасний стан внутрішнього державного боргу Російської Федерації на 1 лютого 2014 року: ОФЗ-ПД - 301,261, ОФЗ-АД - 7.420, ДСО-ППС - 15,000 (номінальна вартість вказана в валюті РФ).

Статтею 15 Федерального закону «Про федеральному бюджеті на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років» передбачається затвердження Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років, відповідно до якої обсяг запозичень, здійснюваних в 2014 році шляхом випуску державних цінних паперів, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, складає в еквіваленті до 7 млрд доларів США. [1, с. 69]

Розпорядження встановлює граничний обсяг емісії зазначених державних цінних паперів на 2014 рік, який не повинен перевищувати еквівалент 7 млрд доларів США.

Міністерство фінансів прогнозує нам, що до кінця 2014 року держборг складе 14,7% від ВВП. Тим часом у зв'язку зі збільшенням обсягу розміщення державних цінних паперів, номінальна вартість яких зазначена у валюті РФ, витрати на обслуговування внутрішнього держборгу збільшаться в 2014 р. - на 23,2% - до 443,7 млрд руб., В 2015 р. - на 18,4% - до 525,5 млрд руб.

На цьому наші дослідження не закінчуються, в перспективі проаналізувати структуру зовнішнього боргу РФ і його вплив на економіку, будемо розвиватися далі в цьому напрямку.

література:

1. Бюджетний кодекс Російської Федерації.

2. Кадзаева І. Т. Модернізаційна складова система управління і обслуговування держборгом / І. Т. Кадзаева // Управління економічними системами // електронний журнал. - 2012. - № 44 (8). - С. 14.

3. Красс М. С., Цвирко С. В., Юрга В. А. Динаміка витратною економіки Росії / М. С. Красс // Фінанси і бізнес. - 2012. - № 3. - С. 57-62.

4. Павлова Е. В. Перспективи розвитку біржового товарного ринку Росії // Вектор науки Тольяттинского державного університету. Серія: Економіка та управління. 2014. № 1 (16). С. 60-63.

5. Павлова Е. В., Снхчян Т. Є. Росія і сучасний світ: ключові проблеми в економічній сфері // Молодий вчений. 2014. № 4. С. 589-593.

6. Павлова Е. В., Тупейко С. А. Аналіз федерального бюджету Російської Федерації за 2009 -2011 роки // Вектор науки Тольяттинского державного університету. Серія: Економіка та управління. 2012. № 4 (11). С. 155-158.


РекламаНовости