Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Акт про нещасний випадок на виробництві форма н-1 на 2019 рік

 1. В якому випадку складається акт про нещасний випадок на виробництві
 2. Ким і в які терміни
 3. Бланк і зразок акта за формою Н-1 на 2019 рік
 4. Особливості заповнення акта

Ніякої суб'єкт господарювання не застрахований від ситуації, коли відбувається нещасний випадок на виробництві. Законодавство передбачає обов'язок керівництва компанії або ІП при настанні такої події обов'язково проводити розслідування інциденту. Для цього на підприємстві формується спеціальна комісія, яка після розслідування складає акт про нещасний випадок на виробництві форма Н-1.

В якому випадку складається акт про нещасний випадок на виробництві

Нормативні акти встановлюють, що якщо на підприємстві відбувається НС, роботодавець зобов'язаний провести його розслідування Нормативні акти встановлюють, що якщо на підприємстві відбувається НС, роботодавець зобов'язаний провести його розслідування. При цьому воно проводиться незалежно від того, якої шкоди оточуючим завдано. Обов'язково потрібно з'ясувати причини і наслідки того, що сталося.

Розслідування нещасного випадку проводиться спеціально створеною комісією, яка свій висновок оформляє актом про НС. Даний документ затверджується головою комісії.

Керівництву компанії варто пам'ятати, що якщо НС отримує класифікацію з тяжкими наслідками або груповий, то до складу комісії повинні входити відповідні представники встановлених законодавством органів влади.

У таких випадках очолює комісію з розслідування представник Гострудинспекции. Саме він і повинен затверджувати складеного за результатами розслідування акту. Складання акту необхідно у випадках, коли комісія встановить, що подія, що відбулася є НС.

Допускається не складати такий документ в наступних випадках:

 • коли виробнича травма НЕ завдала шкоди його здоров'ю, тобто немає втрати працездатності - працівника не переводять на легшу роботу;
 • йому не відкривається лікарняний лист, у нього немає стійкої втрати непрацездатності;
 • в результаті НС працівник не помер.

Якщо в результаті НС постраждало кілька людей, то акт потрібно скласти на кожного з них. В цьому випадку і в ситуації з летальним результатом, потрібно ще використовувати і форму № 4 акти.

Увага! В акті про НС відбувається узагальнення всіх результатів розслідування, саме в цьому документі відображаються основні висновки комісії з вини осіб.

Ким і в які терміни

Для того, щоб провести розслідування відбувся випадку, визначити його причини і винних осіб, складається комісія. Вона повинна включати в себе не менше трьох осіб, в число яких можуть входити представники наглядових органів, самі постраждалі і т. Д.

За результатами розслідування комісія оформляє акт, який підписує кожна людина, хто входив в неї.

Якщо стався легкий нещасний випадок, в тому числі і груповий, то термін його розслідування становить три дні. Саме цей термін відводиться на розгляд обставин і оформлення документа.

Важливо! Якщо ж відбулася подія з тяжкими наслідками, або смертельними наслідками, то час розслідування становить 15 днів. Крім цього, в деяких випадках дозволяється продовжити період ще на 15 днів - наприклад, для отримання додаткових відомостей, проведення експертиз тощо

Бланк і зразок акта за формою Н-1 на 2019 рік

Заповнений приклад акту про нещасний випадок на виробництві форма Н-1

Для того, щоб зафіксувати факт виникнення нещасного випадку в організації, а також визначити обставини події і винних осіб, існує спеціальна форма Н-1.

У верхньому правому куті розташовується місце, в якому керівник проставляє ствердну підпис, і вона засвідчується відбитком печатки.

Також, документом необхідно присвоїти порядковий номер, під яким він буде реєструватися в журналах обліку.

Форма документа розбита на окремі пункти, заповнення яких проводиться послідовно.

У п. 1 фіксується точні дата і час, в які відбулася подія, а також яка кількість повних годин пройшло від початку зміни до моменту події.

У п. 2 відбивається найменування суб'єкта бізнесу (компанії або підприємця), в якій виконував трудові обов'язки потерпілий, і на що належить кому території сталася подія. Тут же необхідно відобразити найменування структурного підрозділу.

Тут же необхідно відобразити найменування структурного підрозділу

Якщо працівник перебував у даній організації в відрядженні , То дані про його чинному роботодавця записуються в п. 3. Там потрібно вказати найменування та реквізити суб'єкта бізнесу.

У п. 4 перераховуються всі люди, які були включені до складу комісії, яка проводила розслідування нещасних випадків на виробництві.

У п. 5 показуються відомості про потерпілого особі - його особисті дані, дата народження, на якій посаді він працював, тривалість стажу роботи і т. Д.

У п. 6 потрібно занести перелік інструктажів з техніки безпеки, стажувань, навчань та інших заходів, які проходив працівник. За кожним таким події обов'язково потрібно вказати день, коли проводився захід, і проставити відомості про протокол.

П. 7 призначений для докладного опису місця, на якому сталася пригода. Зокрема, тут повинні бути описані його розміри, з якого матеріалу зроблені стіни, стелю, підлогу, якого роду в приміщенні освітлення, чи є джерела вентиляції, обігріву, яке встановлено обладнання і т. Д.

П. 8 повинен містити докладний опис події - яким чином воно виникло, як розвивалося, де знаходилися машини і обладнання, і як вони функціонували, що саме робило постраждала особа, де знаходилися свідки і якими справами вони були зайняті і т. Д.

Пункт 8 містить кілька підпунктів:

 1. 8.1 - необхідно вказати тип нещасного випадку. У цьому пункті не можна вказувати довільну назву причини, а необхідно використовувати загальноприйнятий класифікатор видів пригод;
 2. 8.2 - необхідно зробити виписку з медичного висновку про тип і характер отриманих травм;
 3. 8.3. - в цьому пункті необхідно вказати, чи перебував потерпілий в момент виникнення події під алкогольним або наркотичним сп'янінням;
 4. 8.4 - зазначаються відомості про кожного очевидці даної події.

4 - зазначаються відомості про кожного очевидці даної події

У п. 9 наводяться причини, які за підсумками розслідування були визнані сприяють виникненню нещасного випадку. Вони можуть бути основні і супутні. До такого роду причин можуть бути віднесені порушення техніки безпеки, вимоги локальних документів, вимог трудового законодавства і т. Д.

Д

У п. 10 вказуються особисті дані тих людей, які в результаті розслідування були визнані винними у виникненні події. Необхідно також вказати, які саме вимоги або положення були ними порушені.

Необхідно також вказати, які саме вимоги або положення були ними порушені

У п. 11 вказується перелік заходів, які необхідно провести в суб'єкті бізнесу за результатами розслідування події. Наприклад, вони можуть бути спрямовані на недопущення подібних подій в майбутньому.

На цьому заповнення акта завершується. На завершення його повинні підписати всі члени комісії з розслідування події.

Особливості заповнення акта

Якщо співробітник під час знаходження на роботі піддається епілептичному припадку і отримує травму під час падіння і удару об підлогу, то за цим фактом все одно необхідно оформляти Акт про нещасний випадок на виробництві, і розслідувати подію як випадок на виробництві. Такої позиції дотримуються контролюючі органи у своїх листах.

Акт за формою Н-1 повинен оформлятися в будь-якому випадку, незалежно від тяжкості нещасного випадку, а також кількості задіяних в ньому осіб. Однак якщо це був груповий випадок, або він привів до важкої травми або смерті, необхідно додатково оформляти акт за формою 4.

Увага! Якщо за результатами розслідування встановлюється, що під час інциденту винні як роботодавець (наприклад, не забезпечив засобами захисту), так і працівник (наприклад, повівся халатно), то ступінь вини кожного вказується в процентах. Це ставлення визначається на підставі даних про проведену медико-соціальну експертизу.


РекламаНовости