Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Як повернути страховку по кредиту в Ощадбанку: споживчому, автокредиту, іпотеці

 1. Навіщо потрібна страховка при кредиті
 2. Закон і страхування кредитів
 3. Чи можна відмовитися від страховки
 4. Повернення страховки по кредиту
 5. Кредит на споживчі потреби
 6. автокредит
 7. іпотека
 8. Механізм повернення страхових сум
 9. Як правильно розрахувати залишок страховки?

Оформляючи кредит в Ощадбанку, практично завжди доводиться укладати особистий або майновий договір страхування. І якщо при іпотеці або автокредитом таку процедуру передбачає закон, то нав'язування страхового поліса при споживчому позику носить добровільно-примусовий характер.

Суми при цьому можуть бути значними. Так СК «Сбербанк страхування життя» при розрахунку вартості страхового поліса застосовує такі тарифи:

 • від нещасних випадків - 0,3-1,0%;
 • страхування життя - 0,3-4,0%;
 • від хвороб - 0,1-1,7%;
 • страхування майна - від 0,7% і вище.

У всіх випадках сума поліса розраховується множенням тарифу на кількість років страхування і розмір позички. Крім цього, до базової сумі додадуться різні додаткові виплати, які доходять до 30-35% від її величини.

Тому клієнтам банку дуже важливо знати: чи повертають страховку по кредиту в Ощадбанку? Так, це можливо, але самостійно дуже складно. Правова база для людей, які не є фахівцями в фінансових питаннях, має значні суперечності. Менеджери Ощадбанку, при укладанні кредитних договорів, не роз'яснюють клієнтам повністю їх права в питанні страхування або через незнання всіх нюансів, або спеціально, прагнучи отримати вигоду від оформлених полісів.

Навіщо потрібна страховка при кредиті

Обов'язкове страхування кредиту пояснюється необхідністю мінімізації фінансових ризиків самого банку і позичальника при отриманні позики. Дійсно, нестійке становище світової економіки відбивається і на Росії, в результаті чого зростає кількість неповернених позик в цілому по країні. Однак банк скромно замовчує, що таким способом він заробляє за рахунок:

 • комісійних при оформленні страхового поліса;
 • відсотків, нарахованих на суму страховки;
 • прибутку, якої ділиться афільована страхова компанія з компаньйоном.

Для підтвердження висловлених тез розберемо приблизний випадок оформлення поліса з цифрами. Позика оформляється на наступних умовах:

 • сума - 200 000 руб .;
 • термін - 3 роки;
 • річна ставка по кредиту - 12,5%.

Банк не видає позику без поліса страхування життя. Передбачається, що страховка буде оформлена під 2,49% в рік від величини позики, що становить 14940 руб. (200000х2,49х3 / 100). Ця сума, що важливо, додасться до тіла основного кредиту. Дебітора доведеться платити відсотки вже за 214 940 руб. Протягом трьох років вони складуть 80 602 руб. 50 коп.

Підводимо підсумки. Взявши 200 000 руб., Банку доведеться повертати 295 542 руб. 50 коп. (200 000 + 14 940 + 80 602,5). Це тільки по тілу позики. Сюди слід додати оплату:

 • комісійних за оформлення договорів;
 • ведення кредитного рахунку.

За 3 роки це 5-10 тис. Руб. Виходить, що доведеться заплатити в 1,5 рази більше. Тому, перш ніж оформляти позику, слід сім разів подумати.

Природно, що всі банки вкрай зацікавлені в оформленні страхових полісів. У них навіть розробили систему бонусів для менеджерів, умовити клієнта застрахувати своє життя або майно при отриманні кредиту. Зробити це досить просто - відмовляти у видачі позики без оформлення страхового договору, в порушення ст. 958 ГК РФ, прямо забороняє примусову порядок страхування споживчих позик.

З огляду на абсурдність ситуації, що склалася, Центральний банк Росії ввів з 1.06.2016 період охолодження, рівний 5 днях. В цей час позичальник може розірвати договір страхування і повернути 100% внесеної суми.

Борючись за клієнтів, відмовитися від страхового поліса і повернути гроші за страховку по кредиту Сбербанк дозволяє в повному обсязі за 14 днів після подачі заяви про страхування, ніж вводить їх в оману. Посилаючись на внутрішню інструкцію, менеджери банку відмовляються навіть розмовляти з дебіторами, який прострочив вказаний термін.

У цьому випадку порушується верховенство законів.

Ст. 958 ГК РФ дає право відмовитися від страховки протягом 30 днів після отримання позики і повернути повну вартість страхового поліса. Якщо зазначений строк пропущено, але договір страхування діє, повертається 50% або виробляється перерахунок пропорційно залишилися дням.

Закон і страхування кредитів

Взаємовідносини Ощадбанку і позичальника в сфері страхування позик регулюються ст. 958 ГК РФ і ст. 31 ФЗ №102. Згідно із законом страхування застави обов'язково, всі інші види полісів купуються тільки на добровільній основі.

На практиці склалося протиріччя між законодавчою базою і реальністю. Всі фінансові установи, Ощадбанк не виняток, вимагають оформлення договорів страхування життя і здоров'я абсолютно при всіх видах кредитів: споживчий, автокредит і іпотеці. При тому, що заставу автомобіля або квартири вже служить забезпеченням позики, що видається.

Чи можна відмовитися від страховки

Відмовитися від страхового поліса практично неможливо. Суди не можуть змусити банк видати позику, а перед ЦБ Росії або Росспоживнаглядом, якщо клієнт туди звернеться, Сбербанк легко відзвітує, привівши з десяток причин, за якими йому відмовлено. Спроба знайти кредитора без страхування позики можлива, але там можуть бути такі умови, що вже краще заплатити страховку в Ощадбанку.

Практично єдиний і реальний вихід з цієї ситуації - оформити позику разом з полісом і відразу ж домагатися повернення страховки по кредиту Ощадбанку.

Повернення страховки по кредиту

Як повернути страховку по кредиту в Ощадбанку? Перш за все, слід чітко розуміти значення і найменування позик, види і форми страховок. Щоб надалі не плутатися в термінології, дамо їм цифрові і літерні індекси.

Основними видами страхування при отриманні позики є:

 • особисте страхування (А);
 • страхування майна (В);

Особисте страхування позичальника передбачає повернення повної суми кредиту або його непогашеної частини страховою компанією в результаті:

 • втрати працездатності (отримання інвалідності I або II групи);
 • хвороби (туберкульозу, онкологічного захворювання та ін.);
 • втрати роботи;
 • смерті.

При страхуванні майна страховик відшкодовує банку непогашену позичку у разі псування або безповоротної втрати заставного майна:

 • угон, для транспортних засобів;
 • загибель в результаті транспортної пригоди, пожежі, повені, урагану тощо, для всіх видів майна, рухомого і нерухомого.

При видачі автокредиту кредитори можуть зажадати один або два види страховки з трьох можливих:

 • особисту (А);
 • страхування майна (В);
 • КАСКО (Е).

Форми страхування:

 • добровільне (С);
 • обов'язкове (D).

Добровільне страхування побудовано на принципі обопільної згоди страхувальника і страховика укласти договір про страхування життя, здоров'я або майна без примусу з боку третіх осіб або закону.

Обов'язкове страхування виникає в силу права. У випадку з кредитами, страховий поліс оформляється на заставне рухоме або нерухоме майно.

Кредит в Ощадбанку має такі різновиди:

 • споживчий (I);
 • автокредит (II);
 • іпотека (III).

Споживча позика - видача банком фізичній особі на поворотній основі грошових коштів, для покупки товарів і майна в особистих цілях (особистого споживання). Це можуть бути меблі, побутова техніка, квартира, автомобіль і т.д.

Автокредит - покупка фізичною особою транспортного засобу (автомобіля, мотоцикла, катери і ін.) На гроші фінансової організації, виділені у вигляді позики. Основними ознаками цього виду позики є:

 • покупка тільки обумовленого договором транспортного засобу;
 • внесення дебітором частини власних коштів на придбання рухомого майна;
 • надання транспорту в заставу.

Іпотека передбачає забезпечення позики заставою нерухомості, що купується, коли закладене під позику майно залишається у володінні і користуванні власника до повного погашення кредиту.

Тому взяті в банку кошти, спрямовані на покупку квартири, дачі, гаража і т.д., забезпечені поручительством приватних або юридичних осіб, а також власністю позичальника (інша квартира) не є іпотечними.

Кредит на споживчі потреби

Повернення страховки за споживчим кредитом в Ощадбанку проводиться:

 • в період охолодження (14 днів);
 • при виплаті кредиту достроково, якщо упущено обумовлений законодавством час.

Важливо: повернення страховки після виплати кредиту в Ощадбанку в обумовлений договором час неможливий.

За інструкцією банку повернення страхових сум типу ICA і ICB протягом 14 днів з моменту подачі заяви на страхування проводиться в повному обсязі. При перевищенні терміну банк відмовляється від розмови на цю тему. Законність такої поведінки розглянемо трохи нижче.

Повернення страховки в разі дострокового погашення кредиту можливий, але тільки якщо це сталося в першій половині терміну кредитування. На даний момент немає жодного судового рішення на повернення страховки після виплати кредиту при його достроковому погашенні у другій половині терміну.

Страховики доводять у суді, що отримані суми витрачені в повному обсязі відповідно до закону, хоча на побутовому рівні незрозуміло, з яких коштів вони відшкодовували б залишок позики при настанні страхового випадку в другій половині кредитування.

автокредит

Чи можна повернути страховку по автокредиту? Страховку IICA в повному обсязі Сбербанк повертає в період охолодження. При пропуску терміну в 14 днів (див. Нижче). Виплачений достроково кредит дозволяє повернути решту страховки виду IIDB.

КАСКО (Е) можна анулювати в будь-який момент. Законодавство дозволяє це. Але тут одна колізія. Банк не видає кредит без страхового поліса на автомобіль, а застрахувати його по КАСКО (Е) можна тільки після його реєстрації і отримання державних номерів.

іпотека

Як повернути страховку по іпотечному кредиту? Тут все аналогічно автокредиту. Поліс типу IIICA - відразу після оформлення іпотеки, а IIIDB - після дострокового її погашення.

Механізм повернення страхових сум

Повернення страховки по кредиту Ощадбанку, в разі відмови від поліса, починається з написання заяви. Сбербанк вимагає заповнювати типову форму. Зразок заяви можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку або в офісі СК «Сбербанк страхування життя» (скачати можна тут або тут , Якщо ви страхувалися через СК «Сбербанк страхування життя»).

Заповнення не викликає складності, крім пункту, що вимагає вказати номер страхового договору. За недоброю традицією менеджери банку не видають дебітора другий примірник на руки, а зобов'язані.

Вирішити проблему можна після повторного відвідування відділення банку, який видав кредит або протягом декількох хвилин, зареєструвавши в Ощадбанк Онлайн особистий кабінет. У ньому знаходяться всі необхідні реквізити. Заява оформляється в 2-х примірниках. Другий примірник необхідний для відмітки про приймання заяви, на випадок «втрати» оригіналу.

Бланк заяви на повернення страховки по кредиту (посилання на скачування вище).

Берете паспорт, кредитний договір або їх копії (паспорт мати при собі обов'язково), заяви і особисто відвідуєте відділення банку, який видав кредит або офіс страхової компанії. Вимога особистої присутності обумовлено в інструкції.

Інструкція ЦБ Росії передбачає кілька способів подачі заяви:

 • особисто;
 • заказним листом;
 • по електронній пошті через особистий кабінет.

Чому Сбербанк вимагає особистої присутності? Тому, що менеджери намагаються міняти обумовлені законом терміни повернення страховки по кредиту. При уважному вивченні інструкції, можна знайти один дуже цікавий пункт.

Він стверджує, що при перевищенні терміну в 14 днів повернення страховки вирішується в індивідуальному порядку. Це означає, що протягом періоду охолодження повернення грошей проводиться без питань. А при перевищенні банк їх повертає, тільки в разі знання позичальником законів, що регулює дану сферу фінансових відносин (ст. 958 ЦК України). Грамотно складені позови, із залученням юристів, судами задовольняються.

Можна спробувати вирішити питання на місці, апелюючи до опонентів можливістю звернення в ЦБ РФ або Росспоживнаглядом. Допомагає.

Висновок: на питання, як правильно повернути страховку по кредиту в Ощадбанку при втрачених терміни охолодження, єдина відповідь - спираючись на знання законів, ведіть боротьбу до повного визнання своїх прав.

Як повернути страховку по іпотечному кредиту? Кредитор повертає страховку після погашення кредиту в повному обсязі раніше обумовленого договором терміну. Порядок оформлення той же, що і при поверненні страховки в період охолодження. Єдина відмінність - до пакету документів додається довідка з банку про дострокове погашення іпотеки і відсутності на момент її видачі заборгованості.

Як правильно розрахувати залишок страховки?

Повернення страховки за іпотечним кредитом розраховується за формулою:

X = [(ab) xn / Nc] x [(100-d) / 100], де

Х - сума повернення;
а - оплачена страховиком сума за договором страхування;
b - понесені страховою компанією витрати;
n - час з моменту розірвання договору до дати його закінчення (в місяцях);
N - термін, на який оформлений страховий поліс (в місяцях);
d - відсоток прибуткового податку (ПДФО).

Приклад розрахунку (цифри умовні).

Сума страхового внеску - 300 000 руб. (2% в рік від суми кредиту).
Договір страхування складений на 5 років (60 міс.).
позичальник достроково виплатив іпотечний кредит через 11 місяців (2 500 000 руб.).

Витрати на ведення справи страхувальника страховик оцінює в процентах. Як правило, це 35% від загальної суми страхового поліса. Сюди включаються витрати на оформлення договору, податки і т.д. У нашому випадку ця величина складає 105 000 руб. (300 000х0,35)

Прибутковий податок для фізичних осіб (ПДФО) - 13%.

Підставивши конкретні числа в формулу, отримаємо, що страхова компанія повинна повернути все лише 138 536 руб. 19 коп.

[(300000-105000) х11 / 60] х [(100-13) / 100] = 138536,19

Важливо: дострокове погашення кредиту в Ощадбанку невигідно.

Поклавши 2 500 00 руб. на депозитний рахунок з капіталізацією доходів, позичальник виграв би приблизно 1 200 000 руб. Це означає, що щомісяця з депозитного рахунку можна погашати іпотеку за рахунок відсотків за вкладом. Після виплат по іпотечному кредиту на депозитному рахунку повинна залишитися сума, що дорівнює 1 200 00 руб.

Висновок. Повернути гроші за страховку Сбербанк зобов'язаний, але не завжди це робить. Якщо страхова сума менше 10 000 руб., Витрачений час, нерви і суми на судовий розгляд не варті повертаються грошей. При значній сумі слід боротися до кінця, підключаючи ЦБ Росії, Росспоживнагляд, ФАС, суди.

Тому клієнтам банку дуже важливо знати: чи повертають страховку по кредиту в Ощадбанку?
Чому Сбербанк вимагає особистої присутності?
Як повернути страховку по іпотечному кредиту?
Як правильно розрахувати залишок страховки?

РекламаНовости