Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Акт про нещасний випадок на виробництві

  1. Коли необхідний акт про нещасний випадок на виробництві
  2. Приклад акту про нещасний випадок на виробництві

Навіть при строгому дотриманні техніки безпеки на виробництві іноді трапляються події, якщо працівники порушують правила, то ризик істотно зростає. У таких ситуаціях важливо правильно оформити всі документи, і в першу чергу форму Н-1 - акт про нещасний випадок на виробництві. Як скласти цей папір, щоб отримати страхові виплати? Скільки її зберігати і куди направляти?

Скільки її зберігати і куди направляти

Коли необхідний акт про нещасний випадок на виробництві

Нещасний випадок (НС) - подія, після якого співробітник втратив можливість виконувати свої трудові обов'язки. Відповідно до ст. 228 Трудового кодексу (ТК) РФ, кожен НС необхідно ретельно розслідувати. Цим займається спеціальна комісія, створена на підприємстві.

У складі має бути не меншим трьох осіб з обов'язковим залученням спеціаліста з охорони праці. У спірних і важких випадках допускається запрошувати до комісії співробітників державних органів і представників страхових компаній (ст. 229 ТК). До завдань комісії входить відновити повну картину події на підставі показань свідків і потерпілого, встановити винних і скласти необхідні документи.

Якщо ніхто з потерпілих не пішов на лікарняний, то заповнення форми Н-1 не потрібно. В іншому випадку, навіть якщо листок непрацездатності був виданий всього на один день, за підсумками розслідування заповнюється акт про нещасний випадок на виробництві.

Термін, встановлений для його складання, залежить від тяжкості шкоди, завданої здоров'ю співробітника. При незначних пошкодженнях термін становить 3 дні, в серйозних випадках - збільшується до 15 днів. У виняткових ситуаціях, що вимагають додаткових заходів по встановленню винних або значного часу для розгляду всіх показань і матеріалів, цей період може бути продовжений до одного місяця і більше (ст. 229.1 ТК РФ).

Якщо людина серйозно постраждав для отримання страховки акт про нещасний випадок повинен бути коректно відображено в бухгалтерській звітності. Невідповідності та некоректне складання цього документа може спричинити проблеми з виплатами. В цьому випадку всі витрати доведеться взяти на себе роботодавцю. Якщо хочете, щоб необхідні документи були проведені правильно і в установлений строк, скористайтеся послугами аутсорсингової компанії, наприклад Головбух Асистент

Приклад акту про нещасний випадок на виробництві

Документ слід заповнювати послідовно і з максимальною точністю. Тема містить відомості про те, ким затверджується акт про нещасний випадок на виробництві - форма Н-1. Зазвичай його підписує керівник організації або особа, яка виконує його обов'язки. Тут же вказується порядковий номер акта, дата заповнення і ставиться печатка організації (якщо така є). Думки експертів про те, чи може юридична особа працювати без печатки, читайте тут .

Далі відображається інформація про нещасний випадок і результати розслідування.

Пункт 1. Відомості про дату і час НС. Обов'язково вказується, скільки пройшло часу з початку роботи.

Пункт 2. Інформація про місце події:

  • повне найменування юридичної особи;
  • адреса реєстрації та місце знаходження (при розбіжності);
  • код КВЕД;
  • структурний підрозділ.

Пункт 3. Цей пункт використовується лише в тому випадку, якщо працівник був направлений у відрядження. В іншому випадку просто ставиться «ні».

Про оформлення документів, пов'язаних з відрядженнями, читайте тут

Пункт 4. Інформація про всіх співробітників підприємства і представників інших організацій, включених до комісії з розслідування НС і підписують акт про нещасний випадок на виробництві.

Пункт 5. Загальні відомості про співробітника, з яким стався НС:

  • персональні дані;
  • статус (наприклад - найманий працівник);
  • професія;
  • стаж роботи, при виконанні якої стався НС (в т.ч. в даній організації).

Пункт 6. Відомості про відбулися інструктажі, стажування та навчання з охорони праці. Заповнюються у відповідність із записами у відповідних журналах. Якщо їх не було, то це обов'язково потрібно відобразити, тому що дана інформація дуже важлива при проведенні розслідування.

Читайте також: Як скласти наказ про охорону праці на підприємстві

Пункт 7. Коротка характеристика місця, де стався НС, а також марка устаткування, якщо НС був пов'язаний з його використанням. Якщо місце події перебуває в зоні впливу шкідливих або небезпечних факторів, акт про нещасний випадок на виробництві повинен обов'язково включати в себе цю інформацію. Також цей розділ повинен містити відомості про проведену атестацію чи спеціальної оцінці умов праці, або вказівку на те, що вона не проводилася.

Детальніше про атестацію робочих місць читайте тут .

Пункт 8. Цей пункт відображає всі аспекти події НС, в підпунктах необхідно вказати:

8.1 Вид події.

8.2 Офіційний діагноз, поставлений медичним закладом.

8.3 Відомості про знаходження потерпілого в зміненому стані свідомості.

8.4 Наявність свідків НС.

Пункт 9. Офіційні причини НС з посиланнями на порушені нормативні акти.

Пункт 10. Перелік винних в події НС. Вказується професія і ПІБ винної особи і перераховуються порушені ними нормативні акти. Також вказується інформація про організацію, працівниками якої є винні.

Пункт 11. Заходи, які необхідно провести в організації з метою профілактики аналогічних НС.

На закінчення документ підписують всі особи, що входять до комісії з розслідування НС.

До акта за формою НС-1 потрібно докласти додаткові документи:

1. Підтвердження відомостей пункту 6: виписки з журналів проведених інструктажів, навчання техніці безпеки, стажування.

2. Медичні висновки, які свідчать факт огляду і поставлений діагноз.

3. Висновки експертів, якщо вони необхідні.

4. Протоколи опитування свідків.

5. Акти огляду робочого місця.

Акт про нещасний випадок на виробництві зберігається протягом 45 років в організації, де був зафіксований факт НС (ст. 230.1 ТК РФ).

Підприємство має вжити заходів для запобігання таких випадків у подальшому. Але нерідко основними причинами НС є банальні порушення основ техніки безпеки, боротися з якими дуже непросто.

Акт розслідування нещасного випадку на виробництві є основним документом, службовцям доказом події. Він пред'являється в страхову компанію і ФСС для виплати належних сум. Також на його підставі потерпілий може стягнути збитки, завдані здоров'ю, з винуватця.

Тому необхідно заповнити його з дотриманням всіх вимог, підписати і надати оригінали 3-м сторонам - потерпілому, підприємству і ФСС. У разі необхідності копії акта можуть бути видані і іншим зацікавленим особам. Повну гарантію правильного і своєчасного оформлення всіх документів ви отримаєте, якщо скористаєтеся бухгалтерським аутсорсингом.


Як скласти цей папір, щоб отримати страхові виплати?
Скільки її зберігати і куди направляти?

РекламаНовости