Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

"Алкоголь і Здоров'я 2014" всесвітній доповідь ВООЗ

"Алкоголь і Здоров'я 2014" всесвітній доповідь ВООЗ

13 травня 2014 року, 23:41
Іван Мартиніхін
13 травня 2014 року, 23:41  Іван Мартиніхін

12 травня 2014 Всесвітня організація охорони здоров'я представила доповідь про вживання алкоголю в світі і його наслідку для здоров'я населення.

Повний текст доповіді англійською мовою представлений на сайті ВООЗ .

У доповіді наводиться загальний огляд споживання алкоголю, як проблеми громадського здоров'я (глава 1), інформація про споживання алкоголю населенням (глава 2), наслідки споживання алкоголю для здоров'я (глава 3) і заходи боротьби з надмірним вживанням алкоголю на національному рівні (глава 4 ).

Основні положення цих глав можна поділити в такий спосіб:

ГЛАВА 1: АЛКОГОЛЬ І ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 • Алкоголь є психоактивних речовиною, здатним викликати залежність, яке широко використовується в багатьох культурах протягом століть. Зловживання алкоголем є істотним тягарем для хвороби, соціальному та економічному житті суспільства.
 • Фактори середовища, такі як рівень економічного розвитку, культура, доступність алкоголю, а також строгість і ефективність антиалкогольної політики, є значимими факторами, що пояснюють відмінності і історичні тренди в споживанні алкоголю і що викликається ним шкоди.
 • Шкода від вживання алкоголю визначається обсягом випитого алкоголю, паттернами його вживання, і, рідше, якістю алкоголю.
 • Вживання алкоголю вносить вклад в розвиток більше 200 хвороб людини, в першу чергу алкогольної залежності, цирозу печінки, раку та травм.
 • Сучасні дослідження свідчать про наявність причинно-наслідкових зв'язків між вживанням алкоголем і поширенням інфекційних захворювань, таких як туберкульоз і ВІЛ / СНІД.
 • Широкий спектр глобальних, регіональних і національних стратегій і акцій покликані зменшити шкідливі наслідки вживання алкоголю.

ГЛАВА 2: ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

 • Світове споживання алкоголю в 2010 році дорівнювало 6,2 літра чистого алкоголю на людину в віці 15 років і старше, що відповідає 13,5 грамів чистого алкоголю в день
 • Чверть (24,8%) всього спожитого алкоголю була незарегістрірованна, тобто незаконно проведена або продана без нормального державного контролю. 50,1% зареєстрованого алкоголю припадає на міцні алкогольні напої.
 • 61,7% населення світу у віці від 15 років і старше не вживали алкоголь протягом останніх 12 місяців. У всіх регіонах ВООЗ, жінки частіше за чоловіків ведуть тверезий спосіб життя. Існує значна різниця в поширеності утримання по регіонах світу.
 • 16,0% вживають алкоголь людей в світі у віці 15+ мають епізоди вживання великої кількості алкоголю (більше 60 г чистого алкоголю хоча б один раз за останні 30 днів)
 • В цілому, чим вище економічний рівень країни, тим більше алкоголю в ній споживається і тим менше число тих, що утримуються від вживання. Як правило, країни з високим доходом мають більш високий рівень споживання алкоголю на душу населення і більш високу поширеність епізодів вживання великої кількості алкоголю серед питущих.

ГЛАВА 3: МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ

 • У 2012 році близько 3,3 мільйона смертей, або 5,9% всіх випадків смерті в світі, були пов'язані з споживання алкоголю.
 • Існують значні статеві відмінності в частці випадків смерті, що відносяться до алкоголю. У 2012 році в світі 7,6% смертей серед чоловіків і 4,0% випадків смерті серед жінок були пов'язані з алкоголем.
 • В 2012 139 мільйонів DALY (років життя, скоригованих з непрацездатності) або 5,1% глобального тягаря хвороб і травм, були пов'язані з вживанням алкоголю.
 • Існує також широкий географічний розкид кількості смертей, пов'язаних з алкоголем, і DALY. При цьому найвищі значення реєструються в європейському регіоні ВООЗ.

ГЛАВА 4: АЛКОГОЛЬНА ПОЛІТИКА І ІНТЕРВЕНЦІЇ

 • Алкогольні політики розробляються з метою зменшення шкідливого споживання алкоголю і тягаря алкоголю для здоров'я і соціального благополуччя населення і суспільства. Такі політики можуть бути сформульовані на світовому, регіональному, багатонаціональному, національному та регіональному рівні.
 • Багато держав-членів ВООЗ в останні роки продемонстрували значні зусилля і націленість на зменшення шкідливого вживання алкоголю. Більший відсоток країн мають офіційні національні стратегії щодо скорочення вживання алкоголю і прийняли більш суворі допустимі рівні концентрації алкоголю в крові в 2012 році, ніж в 2008 році.

У доповіді містяться профілі всіх 194 держав-членів ВООЗ, таблиці, які супроводжують інформацію, представлену в розділах 2-4 (Додатки I-III) і розділ описує джерела даних і методи, використовувані в цьому звіті (Додаток IV).

За даними 2010 року, представленим в доповіді, Росія займає 4-е місце в світі за показником споживання алкоголю на душу населення 15 років. У РФ вживається 15,1 л / рік. Перше місце займає Білорусь (17,5 л), друге - Молдавія (16,8), третє - Литва (15,4).

При цьому за даними ВООЗ за поширеністю розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю, Росія займає друге місце (18,2% населення - 30,8% серед чоловіків і 6,7% серед жінок) після Угорщини (19,3%). Поширеність алкоголізму - 9,3% населення 15 років і старше (за цим показником поступаємося лише Білорусі та Угорщини).

Профіль вживання алкоголю в Росії

Розділ з даними доповіддю на сайті ВООЗ

Розділ сайту ВООЗ, присвячений проблемі вживання алкоголю (Сумнівна слава нашої країни - фотографія з вітчизняним алкоголем, виставленим у вітрині кіоску, як основна ілюстрація даного розділу)

Документи ВООЗ з проблеми вживання алкоголю російською мовою


вкладення:

rus.pdf (61.83 kb.)

Теги:

алкоголізм (19) алкогольна залежність (15) поширеність (9) ВООЗ (26) алкоголь (10) Росія (2)


РекламаНовости