Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Пенсійні внески.

Внески на обов'язкове пенсійне страхування

Платниками страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування визнаються роботодавці - юридичні особи, в тому числі іноземні, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють прийом на роботу за трудовим договором, які укладають договори цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання робіт і надання послуг, щодо громадян, мають право на трудову пенсію і застраховані відповідно до Федерального закону «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації».

Пенсійне внески діляться на страхову й накопичувальну частини трудової пенсії і можуть зачитуватися в рахунок частини єдиного соціального податку, передбаченої для сплати до федерального бюджету.

Розрахунок пенсійних внесків здійснюється на основі податкової бази на кожного окремого співробітника наростаючим підсумком з початку року з використанням регресивної шкали оподаткування (від 14% до 0%). Пенсійні відрахування не проводяться для іноземних співробітників, які тимчасово перебувають на території Російської Федерації і не мають права на обов'язкове пенсійне забезпечення. Для співробітників, які є громадянами Російської Федерації, а також для іноземних працівників, що мають російське громадянство, вид на проживання або дозвіл на тимчасове проживання пенсійні внески перераховуються до Пенсійного фонду щомісяця у вигляді страхової та накопичувальної частин в залежності від статі і року народження кожного окремого співробітника.

Розмір пенсійних відрахувань становить 14% з 20% -й частини ЄСП, передбаченої для сплати в федеральної бюджет, при цьому внески на обов'язкове пенсійне страхування можуть йти в залік цієї суми в складі ЄСП.

Для співробітників, за якими роботодавець не робить перерахування внесків на обов'язкове пенсійне страхування, федеральна частина ЄСП перераховується роботодавцем у федеральний бюджет в повному обсязі (від 20% до 2%). Сплата страхових внесків здійснюється в термін фактичного отримання коштів на оплату праці в банках і інших кредитних організаціях (в термін фактичного здійснення розрахунків з працівниками під час розрахунків готівкою), але не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведені розрахунки по оплаті праці.

звітність

Квартальні звіти:

  • Квартальний звіт по ЕСН (ПФ) «Розрахунок за авансовими платежами по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування».

Річні звіти:

  • Річна декларація по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування;
  • Індивідуальні відомості про трудовий стаж, заробіток, дохід і нараховані страхові внески в ПФР застрахованої особи.

Пропонуємо Вам послуги аутсорсингу

Увага! Матеріали, представлені в цьому розділі, загального характеру. Ні юридичним, ні фізичним особам не слід діяти на основі цієї інформації без отримання професійної допомоги фахівців в області податкового і трудового законодавства в частині, що стосується фонду оплати праці, з урахуванням специфічних особливостей і обставин, які діють щодо конкретної юридичної або фізичної особи. Даний документ не можна розглядати в якості закінченого рішення по організації системи оплати праці та вибору схеми оподаткування на конкретному підприємстві. Справжній розділ, перш за все, призначений для того, щоб допомогти організаціям визначити положення регулюючого законодавства, які будуть діяти у відношенні їх фонду оплати праці.


РекламаНовости