Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Пенсійний фонд відповідає - АР Крим область. Новини. Інформаційний портал газети "Акмолінська правда"

Доля пенсійних вкладів, їх збереження, прибутковість, правила отримання накопичень завжди цікавлять більшу частину працюючих казах станції Доля пенсійних вкладів, їх збереження, прибутковість, правила отримання накопичень завжди цікавлять більшу частину працюючих казах станції. Особливу увагу Єдиний На ціональний Пенсійний фонд (ЕНПФ) привернув після Послання Президента РК «Казахстан в новій глобальній реальності: зростання, реформи, розвиток», в якому Главою держави поставлено завдання - в 2016 році передати пенсійні активи під управління приватних казахстанських або іноземних компаній, з метою підвищення прибутковості пенсійних накопичень, переглянути підходи до інвестування пенсійних коштів. На перше січня 2016 року у Акмолинської обласній філії АТ «ЕНПФ» є 394421 чинний договір про пенсійне забезпечення, а накопичення на рахунках акмолінцев склали близько 185 млрд тенге.

Сьогодні ми публікуємо відповіді на питання про те, як можна отримати інформацію про стан свого пенсійного рахунку, чи гарантується збереження пенсійних накопичень, як успадковуються пенсійні накопичення, що таке добровільні пенсійні внески і умовно-накопичувальний компонент.

  1. Чи існують гарантії збереження пенсійних накопичень?

Відповідно до статті 5 Закону Республіки Казахстан «Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан» держава гарантує одержувачам збереження обов'язкових пенсійних внесків, обов'язкових професійних пенсійних внесків в єдиному накопичувальному пенсійному фонді в розмірі фактично внесених обов'язкових пенсійних внесків, обов'язкових професійних пенсійних внесків з урахуванням рівня інфляції на момент придбання одержувачем права на пенсійні виплати.

  1. Як вкладники можуть отримувати інформацію про стан пенсійних накопичень?

Каналів отримання інформації про стан пенсійних накопичень кілька. Вкладник може вибрати для себе найбільш зручний:

- особисте звернення вкладника безпосередньо в ЕНПФ (236 офісів ЕНПФ по Казахстану);

- відправка повідомлення на електронну адресу вкладника, зазначений в заяві про відкриття індивідуального пенсійного рахунку або окремою угодою;

- через розділ «Інтернет - виписка» на сайті www.enpf.kz при наявності логіна і пароля, які реєструються в будь-якому офісі ЕНПФ, або електронного цифрового підпису (ЕЦП). Також, вибравши спосіб інформування «особисте звернення за допомогою послуг інтернету» і маючи логін і пароль, можна скористатися мобільним додатком ENPF, розробленим фахівцями ЕНПФ для смартфонів і планшетів, що функціонують на операційних системах Android, iOS (iPhone, iPad) і Windows Phone.

- через портал електронного уряду egov.kz. Послуга доступна на порталі www.egov.kz в категорії «Громадяни» - рубрика «Соціальне забезпечення» - розділ «Пенсійне забезпечення». Для отримання послуги потрібні ЕЦП і реєстрація на порталі електронного уряду.

- поштою, на адресу, вказану в договорі про пенсійне забезпечення або в заяві.

  1. Які дії вкладника в разі зміни прізвища, адреси і т. д.?

Про факти зміни прізвища, імені, по батькові, дати народження вкладника (одержувача) ЕНПФ автоматично отримує інформацію з Державного центру з виплати пенсій (ГЦВП). У разі виникнення у вкладника будь-яких інших змін (адреси, електронної адреси тощо), що впливають на виконання зобов'язань фонду з надання інформації, вкладники зобов'язані в установленому порядку повідомляти про це в ЕНПФ.

Фонд просить всіх вкладників перевірити свої дані в ЕНПФ і пропонує вибрати найбільш зручний, сучасний, економічний і оперативний спосіб отримання інформації про свої заощадження.

  1. Чи можна використовувати пенсійні накопичення на покупку нерухомості, для оплати лікування за кордоном, навчання онуків?

Одержання пенсійних виплат з ЕНПФ можливо тільки при настанні певних умов, передбачених Законом, в тому числі при настанні пенсійного віку.

Можливість погашення кредиту, покупка нерухомості, оплата лікування і т.д. за рахунок пенсійних накопичень в ЕНПФ чинним законодавством не передбачена.

  1. Чи можна перераховувати пенсійні внески добровільно?

Так можна. Щоб самостійно збільшити розмір пенсії, ви можете укласти з Єдиним накопичувальним пенсійним фондом договір про пенсійне забезпечення за рахунок добровільних пенсійних внесків.

Ставка добровільних пенсійних внесків, порядок їх сплати, а також порядок пенсійних виплат встановлюються за згодою сторін даного договору.

  1. Що таке обов'язкові професійні пенсійні внески?

Обов'язкові професійні внески - внески, які, починаючи з 1 січня 2014 року, перераховує роботодавець за працівників, які трудяться в небезпечних і шкідливих умовах праці. Розмір внесків становить 5% від фонду оплати праці. Перелік професій затверджений Урядом Республіки Казахстан. При складанні Переліку були використані результати досліджень Республіканського НДІ з охорони праці MTCЗH PK.

За результатами роботи визначено показники і критерії для включення до Переліку професій, що мають шкідливі (особливо шкідливі) умови праці:

- наявність шкідливих виробничих факторів;

- не менше 80% зайнятості на роботах з шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці;

- збереження шкідливих умов праці (не нижче 3 класу шкідливості), пов'язаних зі специфікою виробництва (за результатами атестації виробничих об'єктів).

  1. Як з 1 липня 2018 року нараховуватися базова пенсія?

2 серпня 2015 року Глава держави підписав Закон Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань пенсійного забезпечення». Згідно з цим Законом, в т.ч. з урахуванням поправок відповідно до Закону Республіки Казахстан від 28 жовтня 2015 року №369-V, з 1 липня 2018 року передбачається зміна порядку призначення державної базової пенсійної виплати при досягненні пенсійного віку в залежності від стажу участі в пенсійній системі. Так, розмір базової пенсії при стажі участі в пенсійній системі 10 і менше років або його відсутності буде дорівнює 50% від величини прожиткового мінімуму (ПМ), встановленої на відповідний фінансовий рік законом про республіканський бюджет, зі збільшенням її розміру за кожен повний рік стажу участі в пенсійній системі понад десяти років на 2 відсотки, але не більше 100% від величини прожиткового мінімуму, встановленої на відповідний фінансовий рік законом про республіканський бюджет.

  1. Що таке умовно - накопичувальний компонент?

З 1 січня 2018 року вносяться зміни до чинної накопичувальну пенсійну систему: вводяться умовно-накопичувальний компонент або обов'язкові пенсійні внески роботодавця (ТПЛР).

Для цього в ЕНПФ будуть відкриті умовні пенсійні рахунки на кожного працівника, на ім'я якого роботодавець за рахунок власних коштів буде перераховувати ТПЛР в розмірі 5% від щомісячного доходу працівника. Головною перевагою нових ТПЛР є те, що пенсіонер, за якого роботодавець здійснював ці внески, отримуватиме пенсію з цього компонента довічно, навіть якщо кошти на його умовному пенсійному рахунку будуть вичерпані (за умови перерахування ТПЛР в сукупності не менше 60 календарних місяців).

  1. Як успадковуються пенсійні накопичення?

Пенсійні накопичення, сформовані за рахунок обов'язкових, обов'язкових професійних і добровільних пенсійних внесків, у разі смерті особи, яка має пенсійні накопичення в ЕНПФ, успадковуються в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан.

Обов'язкові пенсійні внески роботодавця не будуть власністю громадян і, відповідно, не будуть успадковуватися, оскільки сплачуватися вони будуть роботодавцями. Але, повторимося, пенсіонер буде отримувати пенсію з цього компонента довічно, навіть якщо кошти на його умовному пенсійному рахунку будуть вичерпані (за умови наявності перелічених ТПЛР в сукупності не менше 60 календарних місяців).

  1. З прийняттям нового пенсійного законодавства, з яких компонентів буде складатися майбутня пенсія?

Особи, які мають трудовий стаж до 1 січня 1998 року не менше 6 місяців, отримуватимуть базову і солідарну пенсію з бюджету поряд з виплатами з накопичувальної та умовно-накопичувальної систем (далі -УНСО).

Таким чином, пенсія буде формуватися за рахунок:

1) бюджетних коштів:

- трудової пенсії при наявності стажу до 1 січня 1998 року не менше шести календарних місяців;

- базової пенсії, розмір якої буде залежати від трудового стажу і участі в накопичувальній пенсійній системі;

2) накопичувальної пенсії:

-10% обов'язкових пенсійних внесків від щомісячного доходу працівника (це та сума, яку ми накопичуємо, починаючи з 1998 року, щомісяця відраховуючи по 10% від своєї зарплати),

- 5% обов'язкових професійних пенсійних внесків від щомісячного доходу працівника (це та сума, яку, починаючи з 1 січня 2014 року, перераховує роботодавець за рахунок власних коштів на користь працівників, які трудяться на роботах зі шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці;

- і нових, що вводяться з 2018 року 5% обов'язкових пенсійних внесків роботодавця, які сплачуватиме роботодавець за всіх працівників (незалежно від їх умов праці) на умовні пенсійні рахунки працівників. Виплати з цих рахунків стануть проводитися не раніше 2023 року - за умови перерахування ТПЛР в сукупності не менше 60 календарних місяців.

Call - центр 8 800 080 1177 (дзвінок по Україні безкоштовний).

GD Star Rating
loading ...

GD Star Rating
loading ...

Інші статті по цій темі


РекламаНовости