Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Приймання робіт за договором підряду. Робота з підрядниками

  1. Робота з підрядниками
  2. розподіл ризиків
  3. Приймання робіт за договором підряду з недоліками

Закон передбачає обов'язок замовника приступити до приймання результату негайно після отримання від контрагента повідомлення про закінчення робіт. Такий підхід не випадковий. Його основною метою є розподіл між сторонами організаційних обов'язків по прийманню робіт, а також переходу ризиків. Закон передбачає обов'язок замовника приступити до приймання результату негайно після отримання від контрагента повідомлення про закінчення робіт

Крім того, здача роботи, виробленої за договором підряду служить підставою для вимоги оплати виконаних робіт. Тому, підрядник, який не прийняв заходи до належного повідомленню замовника ризикує втратити своє право послатися на відмову останнього прийняти результат роботи і вимагати оплату на цій підставі, оскільки об'єкт не був переданий замовнику в установленому порядку.

Робота з підрядниками

Можна виділити наступний порядок проведення здачі-приймання робіт, згідно зі ст. 753 ГК РФ:

  • попередження замовника про готовність до здачі всього виконаного обсягу робіт або окремого їх етапу, якщо це передбачено договором;
  • організація замовником робіт з приймання за свій рахунок, залучення представників державних або муніципальних органів;
  • проведення попередніх випробувань, якщо це передбачено договором;
  • власне приймання робіт за договором підряду, виявлення недоліків (якщо вони є), їх експертиза (на вимогу);
  • складання та підписання сторонами акту здачі-приймання робіт.

Якщо були виявлені недоліки, то про це робляться відповідні відмітки в акті.

Подальша робота з підрядниками буде спрямована на усунення виявлених недоліків та складання документів, які це підтверджують.

розподіл ризиків

У статтях Цивільного кодексу, присвячених будівельному підряду, встановлено, що ризик випадкового пошкодження і загибелі об'єкта до моменту приймання його замовником лежить на підряднику. Тому, він, як зацікавлена ​​сторона, має право в разі відмови контрагента прийняти результат роботи, зробивши відповідну позначку в акті приймання-передачі, підписати його в односторонньому порядку.

З цього моменту, ризик випадкової загибелі об'єкта переходить до замовника, як і при двусторонеем підписанні акту. Судова практика показує, що ухилення замовника від обов'язку прийняти та оплатити результат виконаних робіт, не звільняє його від переходу ризиків в той день, коли повинна була відбутися передача об'єкта.

Мінімізувати можливі збитки боку можуть, застрахувавши об'єкт будівництва. Таку можливість необхідно передбачити в договорі і здійснити стороні, на яку відповідно до закону покладено ризик.

Приймання робіт за договором підряду з недоліками

Під час приймання роботи замовник перевіряє відповідність виконаного результату робіт умовами договору , Технічної документації. Недоліки, виявлені в ході здачі об'єкта, повинні бути вказані у відповідному акті. Якщо цього не зробити, то замовник втратити можливість відмовитися від оплати дефектних робіт.

Якщо ж виявлені дефекти виключають можливість використання предмета договору за призначенням, то замовник може і відмовитися приймати такий результат, якщо недоліки не можуть бути усунені їм самим або підрядником. У подібному випадку допускається одностороннє підписання акту прийому-передачі, що не позбавляє другу сторону права оскаржити його в судовому порядку.

На сьогоднішній день існують уніфіковані форми актів приймання результатів робіт за договором підряду. Однак даний документ служить додатком до конкретного договору, тому в ньому повинна знайти відображення робота з підрядниками, властива для організації його уклала.


РекламаНовости