Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

  1. ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі) ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі) Молюски - високоорганізовані...
  2. ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

Молюски - високоорганізовані безхребетні тварини, що займають друге місце за кількістю видів (після членистоногих). До них відносяться більш 200000 сучасних і викопних видів, що мешкали і мешкають в морських і прісноводних басейнах, а також на суші. Вапняні раковини молюсків різноманітні за формою, розмірами і будовою. Раковину виділяє шкірясті покрив - мантія, в яку укладено м'яке слизової тіло молюска. Тіло поділяється на голову (за винятком двостулкових молюсків), тулуб і мускульну черевну частину - ногу. Органами дихання є зябра або легені, у них розвинені кровоносна (з серцем) і нервова системи, травні органи і органи чуття. Розмножуються молюски статевим шляхом.

Молюски широко поширені і в зв'язку з цим мають велике геологічне значення. Найбільше число керівних форм дають молюски. Відомі вони з кембрію до нашого часу, але особливо багато представлені в мезозої і кайнозої.

Двостулкові молюски відомі з палеозою, але керівне значення мають для мезозою і особливо для кайнозою.

Брюхоногие молюски також жили ще в палеозої, не втрачають вони керівного значення і в мезозої, але розквіту досягли в кайнозої.

Головоногі молюски дали керівні форми для палеозою і мезозою.

КЛАС BIVALVIA (БІВАЛЬВІЯ) - двостулкові,

або PELECYPODA (пелеципод) - ТОПОРОНОГІЕ,

або LAMELLIBRANCHIA (ЛАМЕЛЛІБРАНХІА) - пластінчатожаберних

(Є - НИНІ)

М'яке тіло молюска, покрите мантією, знаходиться всередині двостулкових раковини (звідси і назва). Топороногімі їх назвали тому, що «нога» має сплюснутую топоровідную форму. Нога розташована на черевній стороні тулуба і служить для повзання, закапування або свердління. Назва «пластінчатожаберниє» пов'язано з наявністю добре розвинених пластинчастих зябер. Усередині мантії розташоване тулуб з органами травлення, розмноження, почуттів, кровоносної і нервової системами. Голови у двостулкових молюсків немає, є тільки ротовий отвір на передньому краї тулуба (ще одна назва класу - безголові).

У більшості випадків двостулкові - двустороннесимметрічних тварини. Це вільно пересуваються молюски, що мають вапняну симетричну раковину округлої, овальної або сильно витягнутої форми, яка складається з двох стулок однакового розміру (як правило, площина симетрії проходить між стулками раковини, що дозволяє досить легко відрізняти пелеципод від плеченогих, які також володіють двостулкових раковиною) (рис. 41) .. Повзають вони дуже повільно, а інші стали сидячими. У таких молюсків нога редукується (як у мідій) або зникає зовсім (як у устриць). Багато з них приростають до дна, виділяючи з особливою залози биссус - тягучу клейку слиз, що перетворюється в воді в шовковисте нитки. Двостулкові молюски, провідні прикріплений або лежачий спосіб життя, мають неравностворчатие раковини. Розміри раковин коливаються від 2-3 см до 1,5 м. Стулки раковин з'єднуються за допомогою зв'язки, замикаючих м'язів і замку (зубного апарату). За допомогою зв'язки (роговий поперечної стрічки) раковина розкривається, м'язи її замикають (місця прикріплення м'язів на стулці відзначені м'язовими відбитками у вигляді заглиблень). Нормальний стан раковини відкрите, між стулками на черевній стороні утворюється щілина; якщо ж молюск потривожити, м'язи скорочуються, щільно стуляючи раковину. Зубний апарат являє систему горбків (зубів) і зубних ямок, які сприяють більш щільному закриттю раковини і перешкоджають зсуву її стулок. Зуби замку, втім, можуть зникати (тому двостулковий молюск наших річок називається Беззубки). Самі стулки раковини здебільшого несиметричні. Початкова частина зростання раковини називається верхівкою. Край стулки, де розташована верхівка, називається спинним, або верхнім, або замковим, краєм, протилежний - черевним, або нижнім, краєм. На внутрішній стороні стулки, ближче до нижнього краю, зазвичай простягається тонка лінія - мантийная лінія (уздовж якої мантія прикріплюється до раковини). У деяких форм в мантійної лінії спостерігається виїмка, що отримала назву мантійного синуса, або мантийной бухти. Розрізняють також передній і задній краї стулки. Задній край визначається за положенням мантійного синуса і по більшій величині відбитка заднього замикательного м'яз. У деяких двустворок кінці замкового краю, відтягнуті від верхівки вперед і назад, утворюють вушка.

Стулки раковини діляться на праву і ліву. Для орієнтування раковини її розташовують верхівкою вгору, а переднім краєм, що відповідає положенню ротового отвори, вперед (від себе). У цьому випадку справа від площини змикання буде перебувати права стулка, а зліва - ліва. Поверхня раковини забезпечена скульптурою у вигляді концентричних або радіальних ліній, цівок, ребер або складок, горбків і шипів, рідше гладенька.

Мал. 41. Схема будови раковини двостулкового молюска

А - ліва стулка зсередини; Б - вид на обидві стулки зі спини; м - верхівка; с-с - спинний край; п - передній край; з - задній край; б - черевної (нижній) край; мо - мускульний відбиток; мл - мантийная лінія; см - синус мантийной лінії; л - луночку; щ - щиток; св - зв'язка; лев - ліва стулка; пр - права стулка; а-б - висота раковини; - - з-п - довжина раковини

У деяких пелеципод (Arca) між верхівкою і замковим краєм розташовується зв'язкова майданчик (Арея), на якій є борозенки (шеврони), які є слідами прикріплення зв'язки, що пересувається по мірі зростання раковини.

Пелециподи населяють мілководні зони морів, рідше - прісноводні басейни. Більшість двостулкових - бентосні організми. Вони прикріплюються до підводних предметів, можуть пересуватися за допомогою ноги, деякі здатні плавати, виштовхуючи воду з мантійної порожнини, відомі свердлять форми. Найбільший молюск - гігантська тридакна коралових рифів Тихого і Індійського океанів - досягає 1,35 м довжини і 250 кг маси.

Основні відмінності двостулкових молюсків (пелеципод) від плеченогих (брахіопод), які також мають двостулкові раковину:

1) кожна зі стулок у брахіопод симетрична, у двостулкових молюсків - несиметрична; площину симетрії у брахіопод ділить стулку навпіл, у двустворок вона проходить між стулками; у деяких пелеципод вона відсутня;

2) стулки у брахіопод, як правило, неоднакові, у двостулкових молюсків зазвичай рівні;

3) у брахіопод розрізняють черевну (більш опуклу) і спинну стулки, у двостулкових молюсків - ліву і праву;

4) замковий апарат у брахіопод складається тільки з двох виступів (зубів), розташованих під верхівкою черевної стулки, і двох відповідних їм ямок під верхівкою спинний стулки; у пелеципод число зубів зазвичай більше двох: зуби і ямки на кожній стулці чергуються;

5) багато брахиоподи мають отвір для виходу ніжки (дельтірій або форамен), розташоване під верхівкою, у двустворок такого отвору немає; Арея - вузька майданчик під верхівкою - здебільшого спостерігається у брахіопод;

6) серединне поглиблення на черевній стулці - синус і серединний виступ на спинний стулці - сідло може спостерігатися тільки у брахіопод;

7) ручної апарат характерний тільки для брахіопод; мантийная лінія і мантійний синус можуть спостерігатися тільки у плеченогих.

Класифікація двостулкових молюсків, як правило, заснована на характері будови замкового апарату. За особливостями будови замку виділяють шість загонів двостулкових молюсків: рядозубие, разнозубих, беззубі, связкозубие, расщепленнозубие і толстозубие. Нижче наведені характеристики окремих представників перших трьох загонів двостулкових молюсків.

ЗАГІН TAXODONTA (ТАКСОДОНТА) - РЯДОЗУБИЕ

Рід Arca (арка). Т - Q

Раковина подовжена, переважно трапецієвидна, незграбних обрисів, зі зміщеною вперед верхівкою, равностворчатая (ріс.42). Зв'язкова майданчик висока плоска, трикутна, з шевронообразнимі борозенками. Замковий край прямий, довгий. Зубний апарат таксодонтного типу: з численними вертикальними або слабоскошеннимі дрібними зубами. М'язових відбитків два. На нижньому краї є широке зяяння для біссуса. Краї зсередини гладкі. На поверхні раковини яскраво виражена радіально-ребриста скульптура. Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками.

Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками

Мал. 42. Arca

ЗАГІН HETERODONTA (ГЕТЕРОДОНТА) - разнозубих

Рід Cardium (кардиум) - сердцевінку. Т - Q

Раковина сердцевидная, равностворчатая, округла, з майже центральної верхівкою (рис. 43). Замок гетеродонтна типу: складається з двох центральних і двох бічних (переднього і заднього) зубів на кожній стулці. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, на щитку позаду верхівки. Краї зсередини зазубрені. Скульптура на поверхні раковини представлена ​​радіальними ребрами або цівками. Живуть в морських і опріснених водах; мілководні; активно повзають по грунту, іноді пересуваються стрибками, деякі полузариваются в пухкий пісок.

Мал. 43. Cardium

Рід Astarte (Астарті). J - Q

Раковина округлено-трикутна, овальна або округла, равностворчатая, зі слабо нахиленою вперед верхівкою (ріс.44). Замок гетеродонтна типу: зазвичай складається з головних (три на правій і два на лівій стулці) і бічних зубів, останні можуть бути скороченими. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, розташована на щитку позаду верхівки. Краї зсередини дрібно зазубрені. Поверхня раковини концентрично -ребрістая або гладка. Морські мілководні тварини, активно повзають або полузаривающіеся.

Мал. 44. Astarte

Рід Mactra (мактр) - квашонка. Палеоген - нині, особливо N

Раковина округло- або овальнотреугольная, равностворчатая, майже з центральної видатної верхівкою, часто з різким кілем (рис. 45). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (два на правій і один зазвичай роздвоєний на лівій стулці) і бічних зубів. М'язових відбитків два. Мантійна лінія з невеликим синусом. Зв'язка комбінована: зовнішня (позаду верхівки) і внутрішня (в глибокій зв'язкової ямці позаду головних зубів на кожній стулці). Краї зсередини гладкі. Поверхня раковини гладка. Евригалінні мілководні тварини, що плазують і полузаривающіеся.

Мал. 45. Mactra

Рід Unio (Уніо). T - Q

Раковина трикутна або овальна, масивна, гладка (рис. 46). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (знаходяться на маківці) і бічних зубів, останні розташовуються з одного боку. Мантійна лінія без синуса. М'язових відбитків два. Прісноводні тварини, здатні неглибоко зариватися в грунт; пересуваються по дну водойм за допомогою ноги.

Мал. 46. ​​Unio

ЗАГІН DYSODONTA (ДІЗОДОНТА) - беззубий

Рід Gryph а ea (гріфея). J - K

Раковина вапняна, овально-округлена, середніх і великих розмірів, витягнута в довжину, вузька, різко неравностворчатая (ріс.47). Ліва (нижня) стулка дуже опукла, з сильно виступає клювовидно загнутої верхівкою, як би нависає над верхньою стулкою (нагадує дзьоб грифа); поверхню лівої стулки покрита грубими лініями наростання. Права (верхня) стулка плоска або увігнута, з невідособленими верхівкою. Мускульний відбиток один, сильно наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Морські мілководні і щодо глибоководні тварини; воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату).

Морські мілководні і щодо глибоководні тварини;  воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату)

Мал. 47. Gryphaea

рід Aucella (ауцелла). J - K

Раковина маленька, округлено-трикутна або грушоподібна, як правило витягнута у висоту, тонкостінна, неравностворчатая (рис. 48); ліва стулка опукла, з сильно загнутої верхівкою. Верхівка правої стулки незагнуті, гостра. Зв'язка внутрішня. Відбиток переднього м'яза значно менше відбитка заднього або скорочений. Скульптура концентрическая, зуби відсутні. Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток.

Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток

Мал. 48. Aucella

рід Inoceramus (іноцерамус). J

Раковина різноманітної форми та розмірів - від равностворчатой ​​до неравностворчатой, нерівносторонні, овальна, витягнута в довжину або округла, двоопуклої, зі зрушено до переднього краю верхівкою, з прямим замковим краєм (рис. 49). Зв'язкова майданчик вузька. Стулки товсті з сильно розвиненим призматическим шаром, що мають різку концентричну скульптуру у вигляді ребер і складок. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Звичайною формою збереження є ядра. Морські, переважно теплолюбні тварини, мілководні і щодо глибоководні. Представники роду, мабуть, прикріплялися до дна за допомогою біссуса.

Мал. 49. Inoceramus

Рід Pecten (Пектен) - морський гребінець .. J - нині

Раковина вапняна, тонкостінна, рівнобічна, різко неравностворчатая, округла, великих або середніх розмірів, з добре вираженими вушками трикутної форми (рис. 50). Переднє вушко правої стулки несе виріз для біссуса. Стулки нерівні: права (нижня) - опукла, ліва (верхня) - плоска або увігнута. Зовнішня поверхня раковини покрита грубими радіальними ребрами. Мускульний відбиток один, він розташовується в центрі або зміщений до заднього краю. Мантійна лінія цільна, далеко відстоїть від краю раковини. Краї зсередини зазубрені. Зубний апарат відсутній. Морські, рідше евригалінні, теплолюбні мілководні тварини. Представники роду вільно лежали на дні на більш опуклою правій стулці або пересувалися стрибками, ляскаючи стулками.

Мал. 50. Pecten

Рід Ostrea (острея) - устриця. K - Q

Раковина вапняна, масивна, великих і середніх розмірів, різноманітної форми (частіше округлено-п'ятикутна). Ліва, прикріплена до дна стулка, опукла, права - плоска або увігнута (рис. 51). На поверхні лівої стулки товстий пластинчастий шар, права стулка гладка. Мускульний відбиток один, великий, майже центральний, трохи наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. На поверхні раковини радіальна складчастість і концентричний товстий пластинчастий шар. Бентос. Мешкає в мілководній смузі моря на кам'янистому або піщаному дні. Цементно прикріплюються до щільного субстрату або один до одного, утворюючи нерідко устричні банки; великі форми можуть вільно лежати на дні. Деякі сучасні устриці їстівні.

Мал. 51. Ostrea

Перейти до змісту

вперед

назад

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

Молюски - високоорганізовані безхребетні тварини, що займають друге місце за кількістю видів (після членистоногих). До них відносяться більш 200000 сучасних і викопних видів, що мешкали і мешкають в морських і прісноводних басейнах, а також на суші. Вапняні раковини молюсків різноманітні за формою, розмірами і будовою. Раковину виділяє шкірясті покрив - мантія, в яку укладено м'яке слизової тіло молюска. Тіло поділяється на голову (за винятком двостулкових молюсків), тулуб і мускульну черевну частину - ногу. Органами дихання є зябра або легені, у них розвинені кровоносна (з серцем) і нервова системи, травні органи і органи чуття. Розмножуються молюски статевим шляхом.

Молюски широко поширені і в зв'язку з цим мають велике геологічне значення. Найбільше число керівних форм дають молюски. Відомі вони з кембрію до нашого часу, але особливо багато представлені в мезозої і кайнозої.

Двостулкові молюски відомі з палеозою, але керівне значення мають для мезозою і особливо для кайнозою.

Брюхоногие молюски також жили ще в палеозої, не втрачають вони керівного значення і в мезозої, але розквіту досягли в кайнозої.

Головоногі молюски дали керівні форми для палеозою і мезозою.

КЛАС BIVALVIA (БІВАЛЬВІЯ) - двостулкові,

або PELECYPODA (пелеципод) - ТОПОРОНОГІЕ,

або LAMELLIBRANCHIA (ЛАМЕЛЛІБРАНХІА) - пластінчатожаберних

(Є - НИНІ)

М'яке тіло молюска, покрите мантією, знаходиться всередині двостулкових раковини (звідси і назва). Топороногімі їх назвали тому, що «нога» має сплюснутую топоровідную форму. Нога розташована на черевній стороні тулуба і служить для повзання, закапування або свердління. Назва «пластінчатожаберниє» пов'язано з наявністю добре розвинених пластинчастих зябер. Усередині мантії розташоване тулуб з органами травлення, розмноження, почуттів, кровоносної і нервової системами. Голови у двостулкових молюсків немає, є тільки ротовий отвір на передньому краї тулуба (ще одна назва класу - безголові).

У більшості випадків двостулкові - двустороннесимметрічних тварини. Це вільно пересуваються молюски, що мають вапняну симетричну раковину округлої, овальної або сильно витягнутої форми, яка складається з двох стулок однакового розміру (як правило, площина симетрії проходить між стулками раковини, що дозволяє досить легко відрізняти пелеципод від плеченогих, які також володіють двостулкових раковиною) (рис. 41) .. Повзають вони дуже повільно, а інші стали сидячими. У таких молюсків нога редукується (як у мідій) або зникає зовсім (як у устриць). Багато з них приростають до дна, виділяючи з особливою залози биссус - тягучу клейку слиз, що перетворюється в воді в шовковисте нитки. Двостулкові молюски, провідні прикріплений або лежачий спосіб життя, мають неравностворчатие раковини. Розміри раковин коливаються від 2-3 см до 1,5 м. Стулки раковин з'єднуються за допомогою зв'язки, замикаючих м'язів і замку (зубного апарату). За допомогою зв'язки (роговий поперечної стрічки) раковина розкривається, м'язи її замикають (місця прикріплення м'язів на стулці відзначені м'язовими відбитками у вигляді заглиблень). Нормальний стан раковини відкрите, між стулками на черевній стороні утворюється щілина; якщо ж молюск потривожити, м'язи скорочуються, щільно стуляючи раковину. Зубний апарат являє систему горбків (зубів) і зубних ямок, які сприяють більш щільному закриттю раковини і перешкоджають зсуву її стулок. Зуби замку, втім, можуть зникати (тому двостулковий молюск наших річок називається Беззубки). Самі стулки раковини здебільшого несиметричні. Початкова частина зростання раковини називається верхівкою. Край стулки, де розташована верхівка, називається спинним, або верхнім, або замковим, краєм, протилежний - черевним, або нижнім, краєм. На внутрішній стороні стулки, ближче до нижнього краю, зазвичай простягається тонка лінія - мантийная лінія (уздовж якої мантія прикріплюється до раковини). У деяких форм в мантійної лінії спостерігається виїмка, що отримала назву мантійного синуса, або мантийной бухти. Розрізняють також передній і задній краї стулки. Задній край визначається за положенням мантійного синуса і по більшій величині відбитка заднього замикательного м'яз. У деяких двустворок кінці замкового краю, відтягнуті від верхівки вперед і назад, утворюють вушка.

Стулки раковини діляться на праву і ліву. Для орієнтування раковини її розташовують верхівкою вгору, а переднім краєм, що відповідає положенню ротового отвори, вперед (від себе). У цьому випадку справа від площини змикання буде перебувати права стулка, а зліва - ліва. Поверхня раковини забезпечена скульптурою у вигляді концентричних або радіальних ліній, цівок, ребер або складок, горбків і шипів, рідше гладенька.

Рис. 41. Схема будови раковини двостулкового молюска

А - ліва стулка зсередини; Б - вид на обидві стулки зі спини; м - верхівка; с-с - спинний край; п - передній край; з - задній край; б - черевної (нижній) край; мо - мускульний відбиток; мл - мантийная лінія; см - синус мантийной лінії; л - луночку; щ - щиток; св - зв'язка; лев - ліва стулка; пр - права стулка; а-б - висота раковини; - - з-п - довжина раковини

У деяких пелеципод (Arca) між верхівкою і замковим краєм розташовується зв'язкова майданчик (Арея), на якій є борозенки (шеврони), які є слідами прикріплення зв'язки, що пересувається по мірі зростання раковини.

Пелециподи населяють мілководні зони морів, рідше - прісноводні басейни. Більшість двостулкових - бентосні організми. Вони прикріплюються до підводних предметів, можуть пересуватися за допомогою ноги, деякі здатні плавати, виштовхуючи воду з мантійної порожнини, відомі свердлять форми. Найбільший молюск - гігантська тридакна коралових рифів Тихого і Індійського океанів - досягає 1,35 м довжини і 250 кг маси.

Основні відмінності двостулкових молюсків (пелеципод) від плеченогих (брахіопод), які також мають двостулкові раковину:

1) кожна зі стулок у брахіопод симетрична, у двостулкових молюсків - несиметрична; площину симетрії у брахіопод ділить стулку навпіл, у двустворок вона проходить між стулками; у деяких пелеципод вона відсутня;

2) стулки у брахіопод, як правило, неоднакові, у двостулкових молюсків зазвичай рівні;

3) у брахіопод розрізняють черевну (більш опуклу) і спинну стулки, у двостулкових молюсків - ліву і праву;

4) замковий апарат у брахіопод складається тільки з двох виступів (зубів), розташованих під верхівкою черевної стулки, і двох відповідних їм ямок під верхівкою спинний стулки; у пелеципод число зубів зазвичай більше двох: зуби і ямки на кожній стулці чергуються;

5) багато брахиоподи мають отвір для виходу ніжки (дельтірій або форамен), розташоване під верхівкою, у двустворок такого отвору немає; Арея - вузька майданчик під верхівкою - здебільшого спостерігається у брахіопод;

6) серединне поглиблення на черевній стулці - синус і серединний виступ на спинний стулці - сідло може спостерігатися тільки у брахіопод;

7) ручної апарат характерний тільки для брахіопод; мантийная лінія і мантійний синус можуть спостерігатися тільки у плеченогих.

Класифікація двостулкових молюсків, як правило, заснована на характері будови замкового апарату. За особливостями будови замку виділяють шість загонів двостулкових молюсків: рядозубие, разнозубих, беззубі, связкозубие, расщепленнозубие і толстозубие. Нижче наведені характеристики окремих представників перших трьох загонів двостулкових молюсків.

ЗАГІН TAXODONTA (ТАКСОДОНТА) - РЯДОЗУБИЕ

Рід Arca (арка). Т - Q

Раковина подовжена, переважно трапецієвидна, незграбних обрисів, зі зміщеною вперед верхівкою, равностворчатая (ріс.42). Зв'язкова майданчик висока плоска, трикутна, з шевронообразнимі борозенками. Замковий край прямий, довгий. Зубний апарат таксодонтного типу: з численними вертикальними або слабоскошеннимі дрібними зубами. М'язових відбитків два. На нижньому краї є широке зяяння для біссуса. Краї зсередини гладкі. На поверхні раковини яскраво виражена радіально-ребриста скульптура. Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками.

Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками

Рис. 42. Arca

ЗАГІН HETERODONTA (ГЕТЕРОДОНТА) - разнозубих

Рід Cardium (кардиум) - сердцевінку. Т - Q

Раковина сердцевидная, равностворчатая, округла, з майже центральної верхівкою (рис. 43). Замок гетеродонтна типу: складається з двох центральних і двох бічних (переднього і заднього) зубів на кожній стулці. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, на щитку позаду верхівки. Краї зсередини зазубрені. Скульптура на поверхні раковини представлена ​​радіальними ребрами або цівками. Живуть в морських і опріснених водах; мілководні; активно повзають по грунту, іноді пересуваються стрибками, деякі полузариваются в пухкий пісок.

Рис. 43. Cardium

Рід Astarte (Астарті). J - Q

Раковина округлено-трикутна, овальна або округла, равностворчатая, зі слабо нахиленою вперед верхівкою (ріс.44). Замок гетеродонтна типу: зазвичай складається з головних (три на правій і два на лівій стулці) і бічних зубів, останні можуть бути скороченими. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, розташована на щитку позаду верхівки. Краї зсередини дрібно зазубрені. Поверхня раковини концентрично -ребрістая або гладка. Морські мілководні тварини, активно повзають або полузаривающіеся.

Рис. 44. Astarte

Рід Mactra (мактр) - квашонка. Палеоген - нині, особливо N

Раковина округло- або овальнотреугольная, равностворчатая, майже з центральної видатної верхівкою, часто з різким кілем (рис. 45). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (два на правій і один зазвичай роздвоєний на лівій стулці) і бічних зубів. М'язових відбитків два. Мантійна лінія з невеликим синусом. Зв'язка комбінована: зовнішня (позаду верхівки) і внутрішня (в глибокій зв'язкової ямці позаду головних зубів на кожній стулці). Краї зсередини гладкі. Поверхня раковини гладка. Евригалінні мілководні тварини, що плазують і полузаривающіеся.

Рис. 45. Mactra

Рід Unio (Уніо). T - Q

Раковина трикутна або овальна, масивна, гладка (рис. 46). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (знаходяться на маківці) і бічних зубів, останні розташовуються з одного боку. Мантійна лінія без синуса. М'язових відбитків два. Прісноводні тварини, здатні неглибоко зариватися в грунт; пересуваються по дну водойм за допомогою ноги.

Рис. 46. ​​Unio

ЗАГІН DYSODONTA (ДІЗОДОНТА) - беззубий

Рід Gryph а ea (гріфея). J - K

Раковина вапняна, овально-округлена, середніх і великих розмірів, витягнута в довжину, вузька, різко неравностворчатая (ріс.47). Ліва (нижня) стулка дуже опукла, з сильно виступає клювовидно загнутої верхівкою, як би нависає над верхньою стулкою (нагадує дзьоб грифа); поверхню лівої стулки покрита грубими лініями наростання. Права (верхня) стулка плоска або увігнута, з невідособленими верхівкою. Мускульний відбиток один, сильно наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Морські мілководні і щодо глибоководні тварини; воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату).

Морські мілководні і щодо глибоководні тварини;  воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату)

Рис. 47. Gryphaea

рід Aucella (ауцелла). J - K

Раковина маленька, округлено-трикутна або грушоподібна, як правило витягнута у висоту, тонкостінна, неравностворчатая (рис. 48); ліва стулка опукла, з сильно загнутої верхівкою. Верхівка правої стулки незагнуті, гостра. Зв'язка внутрішня. Відбиток переднього м'яза значно менше відбитка заднього або скорочений. Скульптура концентрическая, зуби відсутні. Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток.

Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток

Рис. 48. Aucella

рід Inoceramus (іноцерамус). J

Раковина різноманітної форми та розмірів - від равностворчатой ​​до неравностворчатой, нерівносторонні, овальна, витягнута в довжину або округла, двоопуклої, зі зрушено до переднього краю верхівкою, з прямим замковим краєм (рис. 49). Зв'язкова майданчик вузька. Стулки товсті з сильно розвиненим призматическим шаром, що мають різку концентричну скульптуру у вигляді ребер і складок. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Звичайною формою збереження є ядра. Морські, переважно теплолюбні тварини, мілководні і щодо глибоководні. Представники роду, мабуть, прикріплялися до дна за допомогою біссуса.

Рис. 49. Inoceramus

Рід Pecten (Пектен) - морський гребінець .. J - нині

Раковина вапняна, тонкостінна, рівнобічна, різко неравностворчатая, округла, великих або середніх розмірів, з добре вираженими вушками трикутної форми (рис. 50). Переднє вушко правої стулки несе виріз для біссуса. Стулки нерівні: права (нижня) - опукла, ліва (верхня) - плоска або увігнута. Зовнішня поверхня раковини покрита грубими радіальними ребрами. Мускульний відбиток один, він розташовується в центрі або зміщений до заднього краю. Мантійна лінія цільна, далеко відстоїть від краю раковини. Краї зсередини зазубрені. Зубний апарат відсутній. Морські, рідше евригалінні, теплолюбні мілководні тварини. Представники роду вільно лежали на дні на більш опуклою правій стулці або пересувалися стрибками, ляскаючи стулками.

Рис. 50. Pecten

Рід Ostrea (острея) - устриця. K - Q

Раковина вапняна, масивна, великих і середніх розмірів, різноманітної форми (частіше округлено-п'ятикутна). Ліва, прикріплена до дна стулка, опукла, права - плоска або увігнута (рис. 51). На поверхні лівої стулки товстий пластинчастий шар, права стулка гладка. Мускульний відбиток один, великий, майже центральний, трохи наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. На поверхні раковини радіальна складчастість і концентричний товстий пластинчастий шар. Бентос. Мешкає в мілководній смузі моря на кам'янистому або піщаному дні. Цементно прикріплюються до щільного субстрату або один до одного, утворюючи нерідко устричні банки; великі форми можуть вільно лежати на дні. Деякі сучасні устриці їстівні.

Рис. 51. Ostrea

Перейти до змісту

вперед

назад

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

ТИП MOLLUSCA молюски (м'якотілі)

Молюски - високоорганізовані безхребетні тварини, що займають друге місце за кількістю видів (після членистоногих). До них відносяться більш 200000 сучасних і викопних видів, що мешкали і мешкають в морських і прісноводних басейнах, а також на суші. Вапняні раковини молюсків різноманітні за формою, розмірами і будовою. Раковину виділяє шкірясті покрив - мантія, в яку укладено м'яке слизової тіло молюска. Тіло поділяється на голову (за винятком двостулкових молюсків), тулуб і мускульну черевну частину - ногу. Органами дихання є зябра або легені, у них розвинені кровоносна (з серцем) і нервова системи, травні органи і органи чуття. Розмножуються молюски статевим шляхом.

Молюски широко поширені і в зв'язку з цим мають велике геологічне значення. Найбільше число керівних форм дають молюски. Відомі вони з кембрію до нашого часу, але особливо багато представлені в мезозої і кайнозої.

Двостулкові молюски відомі з палеозою, але керівне значення мають для мезозою і особливо для кайнозою.

Брюхоногие молюски також жили ще в палеозої, не втрачають вони керівного значення і в мезозої, але розквіту досягли в кайнозої.

Головоногі молюски дали керівні форми для палеозою і мезозою.

КЛАС BIVALVIA (БІВАЛЬВІЯ) - двостулкові,

або PELECYPODA (пелеципод) - ТОПОРОНОГІЕ,

або LAMELLIBRANCHIA (ЛАМЕЛЛІБРАНХІА) - пластінчатожаберних

(Є - НИНІ)

М'яке тіло молюска, покрите мантією, знаходиться всередині двостулкових раковини (звідси і назва). Топороногімі їх назвали тому, що «нога» має сплюснутую топоровідную форму. Нога розташована на черевній стороні тулуба і служить для повзання, закапування або свердління. Назва «пластінчатожаберниє» пов'язано з наявністю добре розвинених пластинчастих зябер. Усередині мантії розташоване тулуб з органами травлення, розмноження, почуттів, кровоносної і нервової системами. Голови у двостулкових молюсків немає, є тільки ротовий отвір на передньому краї тулуба (ще одна назва класу - безголові).

У більшості випадків двостулкові - двустороннесимметрічних тварини. Це вільно пересуваються молюски, що мають вапняну симетричну раковину округлої, овальної або сильно витягнутої форми, яка складається з двох стулок однакового розміру (як правило, площина симетрії проходить між стулками раковини, що дозволяє досить легко відрізняти пелеципод від плеченогих, які також володіють двостулкових раковиною) (рис. 41) .. Повзають вони дуже повільно, а інші стали сидячими. У таких молюсків нога редукується (як у мідій) або зникає зовсім (як у устриць). Багато з них приростають до дна, виділяючи з особливою залози биссус - тягучу клейку слиз, що перетворюється в воді в шовковисте нитки. Двостулкові молюски, провідні прикріплений або лежачий спосіб життя, мають неравностворчатие раковини. Розміри раковин коливаються від 2-3 см до 1,5 м. Стулки раковин з'єднуються за допомогою зв'язки, замикаючих м'язів і замку (зубного апарату). За допомогою зв'язки (роговий поперечної стрічки) раковина розкривається, м'язи її замикають (місця прикріплення м'язів на стулці відзначені м'язовими відбитками у вигляді заглиблень). Нормальний стан раковини відкрите, між стулками на черевній стороні утворюється щілина; якщо ж молюск потривожити, м'язи скорочуються, щільно стуляючи раковину. Зубний апарат являє систему горбків (зубів) і зубних ямок, які сприяють більш щільному закриттю раковини і перешкоджають зсуву її стулок. Зуби замку, втім, можуть зникати (тому двостулковий молюск наших річок називається Беззубки). Самі стулки раковини здебільшого несиметричні. Початкова частина зростання раковини називається верхівкою. Край стулки, де розташована верхівка, називається спинним, або верхнім, або замковим, краєм, протилежний - черевним, або нижнім, краєм. На внутрішній стороні стулки, ближче до нижнього краю, зазвичай простягається тонка лінія - мантийная лінія (уздовж якої мантія прикріплюється до раковини). У деяких форм в мантійної лінії спостерігається виїмка, що отримала назву мантійного синуса, або мантийной бухти. Розрізняють також передній і задній краї стулки. Задній край визначається за положенням мантійного синуса і по більшій величині відбитка заднього замикательного м'яз. У деяких двустворок кінці замкового краю, відтягнуті від верхівки вперед і назад, утворюють вушка.

Стулки раковини діляться на праву і ліву. Для орієнтування раковини її розташовують верхівкою вгору, а переднім краєм, що відповідає положенню ротового отвори, вперед (від себе). У цьому випадку справа від площини змикання буде перебувати права стулка, а зліва - ліва. Поверхня раковини забезпечена скульптурою у вигляді концентричних або радіальних ліній, цівок, ребер або складок, горбків і шипів, рідше гладенька.

Рис. 41. Схема будови раковини двостулкового молюска

А - ліва стулка зсередини; Б - вид на обидві стулки зі спини; м - верхівка; с-с - спинний край; п - передній край; з - задній край; б - черевної (нижній) край; мо - мускульний відбиток; мл - мантийная лінія; см - синус мантийной лінії; л - луночку; щ - щиток; св - зв'язка; лев - ліва стулка; пр - права стулка; а-б - висота раковини; - - з-п - довжина раковини

У деяких пелеципод (Arca) між верхівкою і замковим краєм розташовується зв'язкова майданчик (Арея), на якій є борозенки (шеврони), які є слідами прикріплення зв'язки, що пересувається по мірі зростання раковини.

Пелециподи населяють мілководні зони морів, рідше - прісноводні басейни. Більшість двостулкових - бентосні організми. Вони прикріплюються до підводних предметів, можуть пересуватися за допомогою ноги, деякі здатні плавати, виштовхуючи воду з мантійної порожнини, відомі свердлять форми. Найбільший молюск - гігантська тридакна коралових рифів Тихого і Індійського океанів - досягає 1,35 м довжини і 250 кг маси.

Основні відмінності двостулкових молюсків (пелеципод) від плеченогих (брахіопод), які також мають двостулкові раковину:

1) кожна зі стулок у брахіопод симетрична, у двостулкових молюсків - несиметрична; площину симетрії у брахіопод ділить стулку навпіл, у двустворок вона проходить між стулками; у деяких пелеципод вона відсутня;

2) стулки у брахіопод, як правило, неоднакові, у двостулкових молюсків зазвичай рівні;

3) у брахіопод розрізняють черевну (більш опуклу) і спинну стулки, у двостулкових молюсків - ліву і праву;

4) замковий апарат у брахіопод складається тільки з двох виступів (зубів), розташованих під верхівкою черевної стулки, і двох відповідних їм ямок під верхівкою спинний стулки; у пелеципод число зубів зазвичай більше двох: зуби і ямки на кожній стулці чергуються;

5) багато брахиоподи мають отвір для виходу ніжки (дельтірій або форамен), розташоване під верхівкою, у двустворок такого отвору немає; Арея - вузька майданчик під верхівкою - здебільшого спостерігається у брахіопод;

6) серединне поглиблення на черевній стулці - синус і серединний виступ на спинний стулці - сідло може спостерігатися тільки у брахіопод;

7) ручної апарат характерний тільки для брахіопод; мантийная лінія і мантійний синус можуть спостерігатися тільки у плеченогих.

Класифікація двостулкових молюсків, як правило, заснована на характері будови замкового апарату. За особливостями будови замку виділяють шість загонів двостулкових молюсків: рядозубие, разнозубих, беззубі, связкозубие, расщепленнозубие і толстозубие. Нижче наведені характеристики окремих представників перших трьох загонів двостулкових молюсків.

ЗАГІН TAXODONTA (ТАКСОДОНТА) - РЯДОЗУБИЕ

Рід Arca (арка). Т - Q

Раковина подовжена, переважно трапецієвидна, незграбних обрисів, зі зміщеною вперед верхівкою, равностворчатая (ріс.42). Зв'язкова майданчик висока плоска, трикутна, з шевронообразнимі борозенками. Замковий край прямий, довгий. Зубний апарат таксодонтного типу: з численними вертикальними або слабоскошеннимі дрібними зубами. М'язових відбитків два. На нижньому краї є широке зяяння для біссуса. Краї зсередини гладкі. На поверхні раковини яскраво виражена радіально-ребриста скульптура. Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками.

Морські мілководні тварини, прикріплюються до щільним субстратів біссуснимі нитками

Рис. 42. Arca

ЗАГІН HETERODONTA (ГЕТЕРОДОНТА) - разнозубих

Рід Cardium (кардиум) - сердцевінку. Т - Q

Раковина сердцевидная, равностворчатая, округла, з майже центральної верхівкою (рис. 43). Замок гетеродонтна типу: складається з двох центральних і двох бічних (переднього і заднього) зубів на кожній стулці. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, на щитку позаду верхівки. Краї зсередини зазубрені. Скульптура на поверхні раковини представлена ​​радіальними ребрами або цівками. Живуть в морських і опріснених водах; мілководні; активно повзають по грунту, іноді пересуваються стрибками, деякі полузариваются в пухкий пісок.

Рис. 43. Cardium

Рід Astarte (Астарті). J - Q

Раковина округлено-трикутна, овальна або округла, равностворчатая, зі слабо нахиленою вперед верхівкою (ріс.44). Замок гетеродонтна типу: зазвичай складається з головних (три на правій і два на лівій стулці) і бічних зубів, останні можуть бути скороченими. М'язових відбитків два. Мантійна лінія без синуса. Зв'язка зовнішня, розташована на щитку позаду верхівки. Краї зсередини дрібно зазубрені. Поверхня раковини концентрично -ребрістая або гладка. Морські мілководні тварини, активно повзають або полузаривающіеся.

Рис. 44. Astarte

Рід Mactra (мактр) - квашонка. Палеоген - нині, особливо N

Раковина округло- або овальнотреугольная, равностворчатая, майже з центральної видатної верхівкою, часто з різким кілем (рис. 45). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (два на правій і один зазвичай роздвоєний на лівій стулці) і бічних зубів. М'язових відбитків два. Мантійна лінія з невеликим синусом. Зв'язка комбінована: зовнішня (позаду верхівки) і внутрішня (в глибокій зв'язкової ямці позаду головних зубів на кожній стулці). Краї зсередини гладкі. Поверхня раковини гладка. Евригалінні мілководні тварини, що плазують і полузаривающіеся.

Рис. 45. Mactra

Рід Unio (Уніо). T - Q

Раковина трикутна або овальна, масивна, гладка (рис. 46). Замок гетеродонтна типу: складається з головних (знаходяться на маківці) і бічних зубів, останні розташовуються з одного боку. Мантійна лінія без синуса. М'язових відбитків два. Прісноводні тварини, здатні неглибоко зариватися в грунт; пересуваються по дну водойм за допомогою ноги.

Рис. 46. ​​Unio

ЗАГІН DYSODONTA (ДІЗОДОНТА) - беззубий

Рід Gryph а ea (гріфея). J - K

Раковина вапняна, овально-округлена, середніх і великих розмірів, витягнута в довжину, вузька, різко неравностворчатая (ріс.47). Ліва (нижня) стулка дуже опукла, з сильно виступає клювовидно загнутої верхівкою, як би нависає над верхньою стулкою (нагадує дзьоб грифа); поверхню лівої стулки покрита грубими лініями наростання. Права (верхня) стулка плоска або увігнута, з невідособленими верхівкою. Мускульний відбиток один, сильно наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Морські мілководні і щодо глибоководні тварини; воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату).

Морські мілководні і щодо глибоководні тварини;  воліли м'які пухкі грунти, на поверхні яких у дорослому стадії вільно лежали, трохи занурившись нижньої стулкою в осад (в молодої стадії цементно прикріплялися до щільного субстрату)

Рис. 47. Gryphaea

рід Aucella (ауцелла). J - K

Раковина маленька, округлено-трикутна або грушоподібна, як правило витягнута у висоту, тонкостінна, неравностворчатая (рис. 48); ліва стулка опукла, з сильно загнутої верхівкою. Верхівка правої стулки незагнуті, гостра. Зв'язка внутрішня. Відбиток переднього м'яза значно менше відбитка заднього або скорочений. Скульптура концентрическая, зуби відсутні. Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток.

Представники роду вели нерухомий спосіб життя на невеликих глибинах, мабуть, прикріплений до дна за допомогою біссусних ниток

Рис. 48. Aucella

рід Inoceramus (іноцерамус). J

Раковина різноманітної форми та розмірів - від равностворчатой ​​до неравностворчатой, нерівносторонні, овальна, витягнута в довжину або округла, двоопуклої, зі зрушено до переднього краю верхівкою, з прямим замковим краєм (рис. 49). Зв'язкова майданчик вузька. Стулки товсті з сильно розвиненим призматическим шаром, що мають різку концентричну скульптуру у вигляді ребер і складок. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. Звичайною формою збереження є ядра. Морські, переважно теплолюбні тварини, мілководні і щодо глибоководні. Представники роду, мабуть, прикріплялися до дна за допомогою біссуса.

Рис. 49. Inoceramus

Рід Pecten (Пектен) - морський гребінець .. J - нині

Раковина вапняна, тонкостінна, рівнобічна, різко неравностворчатая, округла, великих або середніх розмірів, з добре вираженими вушками трикутної форми (рис. 50). Переднє вушко правої стулки несе виріз для біссуса. Стулки нерівні: права (нижня) - опукла, ліва (верхня) - плоска або увігнута. Зовнішня поверхня раковини покрита грубими радіальними ребрами. Мускульний відбиток один, він розташовується в центрі або зміщений до заднього краю. Мантійна лінія цільна, далеко відстоїть від краю раковини. Краї зсередини зазубрені. Зубний апарат відсутній. Морські, рідше евригалінні, теплолюбні мілководні тварини. Представники роду вільно лежали на дні на більш опуклою правій стулці або пересувалися стрибками, ляскаючи стулками.

Рис. 50. Pecten

Рід Ostrea (острея) - устриця. K - Q

Раковина вапняна, масивна, великих і середніх розмірів, різноманітної форми (частіше округлено-п'ятикутна). Ліва, прикріплена до дна стулка, опукла, права - плоска або увігнута (рис. 51). На поверхні лівої стулки товстий пластинчастий шар, права стулка гладка. Мускульний відбиток один, великий, майже центральний, трохи наближений до заднього краю. Краї зсередини гладкі. Зубний апарат відсутній. На поверхні раковини радіальна складчастість і концентричний товстий пластинчастий шар. Бентос. Мешкає в мілководній смузі моря на кам'янистому або піщаному дні. Цементно прикріплюються до щільного субстрату або один до одного, утворюючи нерідко устричні банки; великі форми можуть вільно лежати на дні. Деякі сучасні устриці їстівні.

Рис. 51. Ostrea

Перейти до змісту

вперед

назад


РекламаНовости