Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Дебет-Кредит № 38 :: Нещасний випадок на виробництві

Дебет-Кредит № 38 (20.9.2010)
Суть справи :: Практика

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Нещасний випадок - завжди трагедія. Але якщо він все ж настав, важливо не розгубитися. Про те, які документи слід оформити і що на їх підставі потерпіла особа або її родина може отримати від держави, розповімо в нашій публікації.

Що таке страховий випадок?

Під нещасним випадком на виробництві мається на увазі обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора або середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть (ч. 1 ст. 14 Закону №1105) . Звертаємо увагу, що не кожен нещасний випадок визнається пов'язаним з виробництвом (див. Таблицю 1). Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається КМУ за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади. На даний момент такий перелік затверджений Постановою КМУ від 25.08.2004 р №1112 - тим же, яким затверджено і Порядок №1112.

Таблиця 1

Класифікація нещасних випадків

Нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, які сталися під час (п. 14, 15 Порядку 1112)Нещасні випадки, не пов'язані з виробництвом, що відбулися (п. 18 Порядку №1112)1)

знаходження на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці , пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, які повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в т. ч. протягом робочого та понаднормового часу, або виконання завдань роботодавця неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;
2) підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;
3) проїзду на роботу або з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;
4) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або дорученням роботодавця в установленому роботодавцем порядку;
5) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто. Е. Дій, що не відносяться до трудових обов'язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця );
6) ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, які використовуються підприємством;
7) надання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних з попередженням нещасних випадків з іншими особами в процесі виконання трудових обов'язків;
8) надання підприємством шефської допомоги;
9) знаходження в транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у т. Ч. Під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;
10) прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;
11) прямування до / чи з місця відрядження згідно з установленим завданням.
12) раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, що проводяться під землею) або після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що подтвержд ено медичного висновку;
13) вчинення самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування в рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів. 1) за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
2) при використанні в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися в результаті їх несправності);
3) в результаті отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також в результаті їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо.), При наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язано із застосуванням таких речовин у виробничих процесах або порушенням вимог безпеки до їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи в соотв тствіі до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;
4) в разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, не викликаного виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;
5) при вчиненні злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;
6) у разі смерті або самогубства (крім здійснення самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування в рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів)

Професійне захворювання - це захворювання, яке виникло в результаті професійної діяльності застрахованого та зумовлено виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Повний перелік професійних захворювань затверджений постановою КМУ від 08.11.2000 р №1662.

Відповідно до ст. 13 Закону №1105 страховим випадком є ​​нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили за собою для застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у ст. 14 Закону №1105, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та / або соціальних послуг.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.

Нещасний випадок або професійне захворювання, що відбулися в результаті порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.

Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з Порядком №270.

Процедура розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій регламентована Порядком №1112. Як записано в п. 8 Порядку №1112, про кожний нещасний випадок потерпілий або виявив його працівник або інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншій уповноваженій особі підприємства і вжити заходів за поданням необхідної допомоги потерпілому. Після чого керівник повинен зробити наступні дії:

1. Повідомити про нещасний випадок. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжкими наслідками, випадки смерті працівника на підприємстві, а також випадку зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків), зобов'язаний негайно повідомити з використанням засобів зв'язку про нещасний випадок в робочий орган виконавчої дирекції ФСС НВВ за місцезнаходженням підприємства за встановленою Фондом формою (див. зразок 1).

зразок 1

Крім того, керівник підприємства повинен попередити:

1) підприємство, де працює потерпілий, у разі якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

2) органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням підприємства у разі нещасного випадку, що стався в результаті пожежі;

3) установа державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує підприємство, в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Якщо стався груповий нещасний випадок, керівник підприємства повідомляє в наступні інстанції (п. 41 Порядку №1112):

1) територіальний орган Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

2) орган прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

3) робочий орган виконавчої дирекції ФСС НВВ за місцезнаходженням підприємства;

4) орган, до сфери управління якого належить підприємство (у разі його відсутності - до місцевої держадміністрації);

5) первинну організацію профспілки, членом якого є потерпілий;

6) орган з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку та інші органи (при необхідності).

2. Створити комісію з розслідування нещасного випадку. Після повідомлення на підприємстві про нещасний випадок, в залежності від його обставин, наказом керівника створюється комісія з розслідування нещасного випадку або спеціальна комісія з розслідування нещасного випадку (див. Таблицю 2).

Таблиця 2

Склад комісій з розслідування нещасних випадків

До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять (п. 11 Порядку №1112):До складу спеціальної комісії з розслідування нещасних випадків входять (п. 42 Порядку №1112):

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії);
- керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за згодою);
- представник первинної організації профспілки, членом якого є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи. - посадова особа територіального органу Держнаглядохоронпраці (голова комісії);
- представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, або в результаті дорожньо-транспортної пригоди;
- представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцевій держадміністрації та органу місцевого самоврядування, якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, або в результаті дорожньо-транспортної пригоди;
- керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або інший представник роботодавця;
- представник первинної організації профспілки підприємства, членом якого є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;
- представник вищого профспілкового органу;
- представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує підприємство, або такої установи за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, - у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);
- представник інспекції державного технічного нагляду Мінагрополітики - якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрованих в інспекції сільськогосподарських машин (трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, тракторні причепи, обладнання тваринницьких ферм, посівні та збиральні машини).

Спеціальному розслідуванню підлягають:

1) нещасні випадки зі смертельними наслідками;

2) групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я;

3) випадки смерті працівників на підприємстві;

4) випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків;

5) нещасні випадки з тяжкими наслідками, в т. Ч. З можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держнаглядохоронпраці). Нещасні випадки відносяться до цієї категорії відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом МОЗ від 04.07.2007 р №370.

Зверніть увагу, що до складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

Обов'язки комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві перераховані в таблиці 3. Які документи становить кожна з комісій, показано в таблиці 4.

Таблиця 3

Склад комісій з розслідування нещасних випадків

Комісія з розслідування нещасних випадків на виробництві відповідно до п. 13 Порядку №1112 зобов'язана протягом трьох діб:Спеціальна комісія з розслідування нещасних випадків на виробництві відповідно до п. 45, 46 Порядку №1112 зобов'язана протягом 10 діб:

- обстежити місце нещасного випадку, по можливості одержати пояснення потерпілого, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
- з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;
- визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;
- встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам. - обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові та усні пояснення від роботодавця і його представників, посадових осіб, працівників підприємства, по можливості, потерпілого, опитати інших осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
- з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;
- визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;
- встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
- зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, що виникли в результаті нещасного випадку;
- внести пропозиції щодо їх вирішення відповідним органам, а також дати потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють інтереси потерпілих) роз'яснення щодо їх прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

Таблиця 4

Документи, що складаються комісіями з розслідування нещасних випадків

Документи, что складаються комісією з Розслідування нещасного випадкадокументи, что складаються спеціальною комісією з Розслідування нещасного випадка

- акт Розслідування нещасного випадка за формою №Н-5 согласно з додатком 2 у трьох прімірніках;
- акт про Нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою №Н-1 согласно з додатком 3 у шести прімірніках, если цею Нещасний випадок признал пов'язаним з виробництвом;
- акт про Нещасний випадок, що не пов'язаний з виробництвом, за формою №НПВ согласно з додатком 4, если цею Нещасний випадок признал НЕ пов'язаним з виробництвом;
- карта обліку професійного захворювання (Отруєння) за формою № П-5 согласно з додатком 5 до Порядку №1112 у разі Виявлення Гостра професійного захворювання (Отруєння), пов'язаного з виробництвом, в чотірьох прімірніках - акт форми №Н-5, акт форми №Н -1 по кожному потерпілому, Нещасний випадок з Яким признал пов'язаним з виробництвом;
- акт форми №НПВ в ІНШОМУ випадки;
- карта форми № П-5 по кожному потерпілому в разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом;
- інші матеріали спеціального розслідування, передбачені пп. 54 - 55 Порядку №1112.
Кількість примірників акта форми №Н-5, акта форми №Н-1 (або форми №НПВ), карти форми №П-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи надсилаються відповідно до пп. 56 - 57 Порядку №1112

Складені акти передаються комісією роботодавцю на твердження, яке він повинен зробити протягом доби з моменту отримання документів. Затверджені акти працедавець протягом 3-х діб надсилає всім зацікавленим сторонам:

1) потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

2) робочому органу виконавчої дирекції ФНС за місцезнаходженням підприємства.

3) керівнику структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для вжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам;

4) територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

5) первинної організації профспілки, представник якого брав участь в роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, і т. Д.

Коли нещасний випадок вже встановлено.

Всі нещасні випадки реєструються роботодавцем у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 6 до Порядку №1112.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою №Н-2 згідно з додатком 7 до Порядку №1112. Це повідомлення в десятиденний строк направляється організаціям та особам, яким надсилався акт форми №Н-1 або форми №НПВ. Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково додається до акта форми Н-1 або форми №НПВ і зберігається разом з ним на підприємстві (п. 25 Порядку №1112).

Статистична звітність про нещасні випадки

На підставі актів за формою №Н-1 і за формою №НПВ роботодавець подає до органів статистики державну статистичну звітність про потерпілих за формою №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві», затвердженої наказом Держкомстату України від 15.09.2009 р №350 . Термін подання - пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

Відповідальність підприємства за порушення

На посадову особу підприємства, яке не проінформував або несвоєчасно поінформувало ФСС НВВ про нещасний випадок на виробництві, відповідно до ст. 165-4 КпАП може бути накладено адміністративний штраф в розмірі від 8 до 15 н. м. д. г. (від 136 до 255 грн). Якщо така особа протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, то сума штрафу може скласти від 10 до 20 н. м. д. г. (від 170 до 340 грн).

За неподання статистичної звітності про нещасні випадки або порушення термінів її подання посадові особи підприємства можуть притягуватися до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 186-3 КпАП (від 10 до 15 н. М. Д. Г. - т. Е. Від 170 до 255 грн).

Страхові виплати потерпілому або його спадкоємцям

На що ж може розраховувати потерпілий або його сім'я від ФСС НВВ? Види страхових виплат, що здійснюються у разі настання страхового випадку, наведені в ст. 21 Закону №1105. Фонд зобов'язується:

1) вчасно і в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

є) допомогу дитині відповідно до ст. 9 Закону №1105;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних установах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних установах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;

г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

З метою найбільш повного виконання функцій, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, ФСС НВВ створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування;

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або нанесення моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або з іншими зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) у разі нагальної необхідності надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;

12) організовувати залучення інвалідів до участі в громадському житті.

ФСС НВВ розглядає справу про страхові виплати і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи день надходження документів (ст. 36 Закону №1105). Рішення оформляється постановою територіального відділення ФСС НВВ, в якому розглядалася справа. У цьому документі вказуються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім'ї та їх строки або обґрунтування відмови у виплатах.

Як бачимо, допомога всебічна, і якщо потерпілий або особа, яка представляє його інтереси1, попрацює з паперами, то можна отримати суттєву допомогу. Детально про страхові виплати від ФСС НВВ читайте в «ДК» № 35/2009 .

1 У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі документ, що підтверджує його особу, і завірену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.

нормативна база

  • Закон №1105 - Закон України від 23.09.99 р №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
  • Порядок №270 - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р №270.
  • Порядок №1112 - Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 25.08.2004 р №1112.

Богдана Андрущак, «Дебет-Кредит»

Що відповідає головний бухгалтер - що потрібно знати   Життя :: Практика   Останнім часом все частіше застосовується відповідальність за наслідками податкових перевірок не лише до керівників юридичних осіб, але і до головних бухгалтерів, особливо якщо в акті сказано, що відповідальними за фінансово-господарську діяльність є Що відповідає головний бухгалтер - що потрібно знати
Життя :: Практика
Останнім часом все частіше застосовується відповідальність за наслідками податкових перевірок не лише до керівників юридичних осіб, але і до головних бухгалтерів, особливо якщо в акті сказано, що відповідальними за фінансово-господарську діяльність є ...

Вчинку права вимоги «єдінніку»   № 22 (1 Вчинку права вимоги «єдінніку»
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на Загальній системе хоче поступитися право вимоги Боргу в 10 тис. Грн.
Поступається ТОВ на єдиному податку. Варіанта два: вчинку за 3 тис. гривень або
вчинку безкоштовно. Який варіант вігіднішій з точки зору оподаткування?
Коли вінікає д ...

ПДФО за справедлівості   № 22 (1 ПДФО за справедлівості
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ВРУ продолжает міняті оподаткування фізосіб, маючі на меті «відбілювання»
доходів населення и одночасно зниженя податкового НАВАНТАЖЕННЯ. черговий
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України относительно
справедливого оподаткування в розрізі окремим ...

Що таке страховий випадок?
Який варіант вігіднішій з точки зору оподаткування?

РекламаНовости